Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

Forrige 1 2 3 4 5 9 10
297 treff
03.06.05

Programkonferansen HAVBRUK 2006

Forskningsprogrammet Havbruk i Norges forskningsråd arrangerer programkonferansen HAVBRUK 2006, 29. - 31. mars 2006 på Quality Hotell Edvard Grieg, Bergen. Havbruksprogrammet har et nært samarbeid til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), og resultater fra prosjekter med støtte fra FHF vil også bli presentert på konferansen.
03.06.05

Fiskeri- og kystministeren åpner konferansen HAVBRUK 2006

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen, Forskningsrådets adm. direktør Arvid Hallèn og Atle Eide, styreleder i FHL - Havbruk, vil holde de innledende foredragene ved programkonferansen Havbruk 2006 i Bergen 29. - 31. mars 2006. Konferansen markerer avslutning av forskningsprogrammet HAVBRUK - Produksjon av akvatiske organismer (2000-2005). Den er også oppstartkonferanse for for det store programmet HAVBRUK - En næring i vekst (2006-2015).
07.12.05

Delta på programkonferansen Havbruk 2006

Norges forskningsråd inviterer til programkonferansen Havbruk 2006 i Bergen 29. - 31. mars 2006. Konferansen markerer avslutning av forskningsprogrammet HAVBRUK - Produksjon av akvatiske organismer (2000-2005). Den er også oppstartkonferanse for for det store programmet HAVBRUK - En næring i vekst (2006-2015).
26.01.06

Viktig arena for presentasjon av forskningsresultater

Programmet for konferansen HAVBRUK 2006 er nå klart og viser at konferansen vil bli en svært viktig arena for formidling av resultater fra havbruksforskning i perioden 2000 til 2005. I programmet er det satt av tid til ca 140 muntlige innlegg, og 100 postere er akseptert til posterutstillingen.
22.03.06

Havbrukskonferanse trekker fullt hus

Forskningsrådet opplever en voldsom interesse for oppsummeringen av programmet "Havbruk - Produksjon av akvatiske organismer".
28.03.06

Forskningsbasert forrett for kronprinsparet

Da kronprins Haakon og Mette-Marit giftet seg i 2001, valgte de norsk piggvar som bryllupsmiddagens forrett. Hovedingrediensen var produsert ved det eneste oppdrettsanlegget for piggvar her i landet, Stolt Sea Farm Turbot Norway AS i Kvinesdal i Vest-Agder.
29.03.06

Rekordoppslutning om Havbrukskonferansen

- En av Forskningsrådets hovedoppgaver er å skape møteplasser mellom forskning, næringsliv og forvaltning. Oppslutningen om denne konferansen viser behovet for slike møteplasser, sa Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén ved åpningen av konferansen Havbruk 2006 i Bergen onsdag.
04.04.06

Globalt perspektiv på havbruk

- Oppdrett av sjømat handler i dag i økende grad om etiske og globale spørsmål, sa professor Nils Kautsky fra Stockholms Universitet ved avslutningen av konferansen Havbruk 2006 i Bergen 29.-31. mars. - Oppdrett må baseres på økologisk balanse i hele systemet, og Norge har en viktig rolle i å hjelpe utviklingslandene til å drive oppdrett på riktig måte, uten bruk av kjemikalier og antibiotika.
05.04.06

Etappeveksling mellom gammelt og nytt program

- Det nye Havbruksprogrammet vil bidra til kunnskapskultur og innovasjon i havbruksnæringen gjennom et eget delprogram. Vi vil legge vekt på åpenhet og dialog, og vi vil styrke samspillet mellom forskning, næringsliv og forvaltning.
04.05.06

Havbruksforskning: Fra merd til mat

Boka "Havbruksforskning: Fra merd til mat" ble utgitt til konferansen Havbruk 2006 som en del av det avtroppende programstyrets sluttrapportering. Gjennom bidrag fra en rekke forskningsmiljøer og industri gir den oversikt over kunnskaps-status for norsk havbruksforskning. Bestill boka fra Forskningsrådet!
11.05.06

21 millioner til havbruksforskning 2007

Havbruksprogrammet lyser ut 21 mill. kroner til nye prosjekter med start i 2007. Oppbygging av kunnskapsplattformer innenfor teknologi og vaksineutvikling og prosjekter innenfor produksjonsverdikjeden for laks og andre arter er særlig interessante ved denne utlysningen. Innenfor hoved-prioriteringene inviteres det også til søknader som støtter Nordområdesatsingen. Søknadsfrist er 8. juni.
16.05.06

- Norsk havbruk et eventyr uten ende

Programstyret for det avsluttede Havbruksprogrammet benytter sitt siste nyhetsbrev til å oppsummere inntrykk fra Havbrukskonferansen i Bergen 29. til 31. mars. Og til å presenter det nye Havbruksprogrammets leder Liv Holmefjord som tar over fra neste nummer.
31.08.06

Nyttig om havbruksforskning

Benytt muligheten nå ved semesterstart til å bestille boka "Havbruksforskning: Fra merd til mat" gratis hos Norges forskningsråd. Dette er et nyttig oppslagsverk for studenter innen akvakultur. Boka presenterer status for havbruksforskningen for årene 2000 - 2005.
20.12.06

Bred forskningsinnsats om laksesykdommen ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) har vært og er en alvorlig trussel for norsk lakseoppdrett og lakseeksport. En storstilt forskningsinnsats pågår for å få bedre kunnskap om viruset og hvorfor det dreper laksen.
12.01.07

Prosjektetableringsstøtte for forskning på dyre- og fiskevaksiner

Som en del av samarbeidet mellom Norge og India om vaksine-forskning, er det i Statsbudsjettet 2007 satt av 20 millioner kroner til forskning om dyre- og fiskevaksiner. Forskningsrådet utlyser nå midler til prosjektetableringsstøtte for norske miljøer.
26.01.07

Oppdrettskveita tok gull

Norsk oppdrettskveite av fremste kvalitet var blant de viktigste råvarene da verdens beste kokker knivet i Lyon 24. januar. Bak suksessen ligger det mye forskning.
16.03.07

Lykkelig fisk er god fisk

Havbruksprogrammet retter søkelyset på etikk og velferd i fiskeoppdrett i sitt første nyhetsbrev i 2007. Flere forsknings-prosjekter viser at både forskere og oppdrettsnæring har valgt en offensiv strategi for å møte forbrukerkravene på dette området.
25.04.07

25 millioner til nye prosjekter i 2008

Havbruksprogrammet lyser nå ut ledige midler til nye prosjekter i 2008. Utlysningen bygger på Handlingsplan 2008 og omfatter forskerprosjekter og kompetanseprosjekter med brukermed-virkning (KMB). Søknadsfristen er 6. juni 2007 kl 1800.
02.05.07

Kunnskapsstatus for norsk havbruksforskning

Boka "Havbruksforskning: Fra merd til mat" foreligger nå i engelsk utgave: "Aquaculture Research: From cage to Consumption". Boka inneholder bidrag fra en rekke forsknings-miljøer og industri og gir oversikt over kunnskapsstatus for norsk havbruksforskning.
20.06.07

En tilfeldig oppdagelse

Montering av doble gatelys på gangveien mellom merdene for å sikre arbeidsmiljøet for de ansatte, fikk en utilsiktet bivirkning. Det ble starten på bruk av lysstyring i fiskeoppdrett. Året var 1986.
29.11.07

Felles formidlingskonferanse

- Vi er svært fornøyde med dette initiativet til samarbeid om en felles konferanse i 2008, sier Rolf Giskeødegård, program- koordinator for Havbruksprogrammet i Forskningsrådet. Frisk Fisk-konferansen og Programkonferansen HAVBRUK 2008 er slått sammen og arrangeres som en felles konferanse 7. - 9. april 2008 i Tromsø. Det blir en viktig møteplass og arena for formidling av resultater fra havbruksforskningen.
03.04.08

Fokus på forskning for fortsatt havbrukssuksess

Ferske forskningsresultater og utfordrende plenumsinnlegg står på programmet når mer enn 300 personer fra forskning, næringsliv og forvaltning samles til konferanse i Tromsø mandag 7. april.
08.04.08

Forskning for god forvaltning og lønnsomhet

27 millioner måltider sjømat hver eneste dag, mer enn halvparten fra oppdrett. Det er hva Norge i dag eksporterer. Samtidig etterspør markedet stadig mer fisk, og hvis vi forvalter riktig, kan veksten fortsette.
08.04.08

Bærekraftig matproduksjon eller økologisk katastrofe

Utvikling av havbruksnæringen er en revolusjon i menneskehetens historie. I løpet av 30 år har vi gjort fisken til husdyr gjennom en koordinert, tilsiktet og global revolusjon.
09.04.08

Heder og ære for postere

Mye god forskning og høy kvalitet. Det var hovedinntrykket til komitéen som vurderte de 46 posterne under HAVBRUK 2008. Reisestipend ble utdelt til de tre beste under festmiddagen 8. april.
29.04.08

Forskningsinnsats for fortsatt havbrukssuksess

Koordinert og styrket forskningsinnsats vil være avgjørende for å sikre fremtidig bærekraftig produksjon av sjømat til et stadig mer krevende marked.
23.06.08

Laksenasjoner forsker sammen

- Det er samme art, vi har samme problemer og trenger alle å vite mer om lusa i sjøen, hvordan den lever og spres, sier Karin Boxaspen ved Havforskningsinstituttet.
23.06.08

Lusas motstand under lupen

Det finnes to ulike avlusingsmidler på markedet. De virker, men ikke alltid. Som andre skadedyr har lakselus evnen til å utikle motstandsdyktighet mot bekjempningsmidlene.
25.06.08

Kampen mot lakselusa

Den er liten, og den er et interessant objekt for nærmere studier. Den har sin plass i økosystemet, men særlig fin er den ikke. De fleste mener nok det er i meste laget av den: lakselus.
11.03.09

Viktig strategisk - svakt koordinert

Store programmer bør videreutvikles som virkemiddel for nasjonale forskningspolitisk prioriterte tema- og teknologiområder. Men virkemiddelet kan med fordel skifte navn, mener ekspertpanel.