Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

Forrige 1 2 3 4 5 12 13
368 treff
24.08.00

Fiskehelseforskning 1995-1999

Den siste informasjonsbrosjyren fra Fiske- og dyrehelseprogrammet
08.09.00

Prosjektsammendrag er tilgjengelig

Sammendrag for alle prosjektene er nå tilgjengelig.
08.09.00

Evaluering av de avsluttede havbruksprogrammene

De avsluttede havbruksprogrammene Produksjon av laksefisk, Marine arter i oppdrett og Fiske- og dyrehelse som gikk i perioden 1995 - 1999 samt PUSH-programmet blir nå evaluert av en internasjonal gruppe.
08.09.00

Programstyret møter forskningsmiljøene

I år har programstyret lagt noen av sine møter utenom Oslo og på den måten søkt kontakt med forskningsmiljøer rundt om i landet.
08.09.00

Forskerstyrte prosjektsøknader 2001

HAVBRUK har mottatt 121 søknader om forskningsprosjekter for 2001. Samlet søknadsbeløp er ca 91 mill. kroner. Budsjett for 2001 er ikke fastsatt enda, men innenfor de økonomiske rammene som er kjente antas det å kunne bli et beløp i størrelsesorden 10 mill. kroner som skal fordeles til nye forskerstyrte søknader.
08.09.00

NUMARIO på nettet

NUMARIO har opprettet egne nettsider.
08.09.00

Sluttrapporter fra havbruksprogram som er avsluttet

Det foreligger nå faglige sluttrapporter fra programmene Produksjon av laksefisk, Marine arter i oppdrett og Fiske- og dyrehelse som gikk i perioden 1995 - 1999. Informasjonsmaterialet kan fåes ved henvendelse til konsulent Ellen Gjøsteen, telefon 22 03 70 95, e-mail: eg@forskningsradet.no
26.03.01

Havbrukskonferansen 19. - 21. mars

Nærmere 200 forskere og representanter for næringslivet deltok på Havbruksprogrammets konferanse i Trondheim 19.-21. mars. På dagsorden sto blant annet diskusjon om det flerkulturelle havbruket, og om trygg mat og etisk forsvarlig havbruk.
23.04.01

Programkonferanser

Programstyret for Havbruk tar sikte på å arrangere programkonferanser hvert år. De årlige konferansene skal ha fokus på utvalgte deler av programmet og i løpet av 2 - 3 konferanser blir hele programmet presentert.
24.04.01

Bruk av ressurser til norsk havbruksforskning 1997 - 1998

"Bruk av ressurser til norsk havbruksforskning 1997 og 1998" foreligger nå.
02.05.01

Strategiplan torsk

Med bakgrunn i økende interesse for oppdrett av torsk har Forskningsrådet og SND gått sammen om å utarbeide en strategi for koordinert satsing for oppdrett av torsk.
01.10.01

Møte om fôr og fôrmidler 23. oktober på Gardermoen

Forskningsrådet har nylig gitt ut rapporten "For og fôrmidler - den største utfordringen for vekst i norsk havbruk". Rapporten er utarbeidet av Professor Erland Austreng, AKVAFORSK, forskningsdirektør Ole J. Torrissen, Havforskningsinstituttet og professor Rune Waagbø, Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt.
04.01.02

Faktaark på nett

Faktaark med resultater og annen informasjon fra 25 avsluttede forskningsprosjekter er nå lagt ut under Prosjekter (ventsre spalte.
21.01.02

Søknadsfrist 15.02.2002 for brukerstyrte prosjekter

I BFs forskningsprogrammer er det satt av en viss andel midler til brukerstyrte FoU-prosjekter. Neste søknadsfrist er 15. februar 2002. Programmet har fortsatt ca. 4 mill. kroner til disposisjon for nye brukerstyrte prosjekter i 2002.
08.02.02

Forskningsmidler 2002 fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har besluttet hvilke forskningstema som skal støttes økonomisk i perioden 2002 - 2004.
01.07.02

Ny prosjektoversikt

En ny oversikt over prosjekter tilknyttet Havbruksprogrammet er nå tilgjengelig.
05.07.02

Prosjekter innen havbruk finansiert av FHF

En oversikt over prosjekter innen havbruk i Forskningsrådet med finansiering fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er nå lagt ut på nettet.
26.07.02

Programkonferanse om Havbruk og Villaks

Forskningsprogrammene Havbruk og Villaks i Norges forskningsråd arrangerer felles programkonferanse på Scandic Hotel, Tromsø 16.- 18. september 2002. Konferansen starter med lunsj kl 1200 den 16.9, registrering fra kl 1100. Konferansen avslutter med lunsj kl 1200 den 18.9.
31.07.02

Vaksine mot ILA-viruset snart klar

Forskerne er i ferd med å vinne kampen mot ILA-viruset, skriver nettavisen forskning.no. Etter ti års grunnforskning, er utprøvingen av en vaksine nå fullført i laboratorium. Resultatene er meget oppløftende.
05.08.02

Kjedesporbarhet for oppdrettsfisk

Norske forskere har utviklet et system som gjør det mulig å dokumentere hver dag i oppdrettsfiskens liv, fra fødsel til disk. Nå videreutvikler selskapet TraceTracker forskernes resultater som et kommersielt produkt, skriver nettavisen forskning.no.
26.08.02

Program for HAVBRUK og VILLAKS konferansen

Programmet for konferansen HAVBRUK og VILLAKS foreligger nå. Det kan lastes ned under pkt. "Nedlasting" eller "Konferanse".
02.10.02

Konferanseforedrag om villaks og havbruk på Internett

Presentasjoner fra konferansen om villaksforvaltning og havbruksnæring i Tromsø 16.-18. september er nå tilgjengelig på Internett.
28.03.03

Ny handlingsplan

Programmets handlingsplan for 2004 er nå tilgjengelig fra menypunktet Handlingsplan.
14.04.03

Prosjektliste 2003

Prosjektliste for løpende prosjekter 2003 kan hentes fra Nedlasting.
04.12.03

Foresight i Havbruk

Havbruk er det første av Forskningsrådet store programmer som tar i bruk foresightanalyser i utforming av programplaner. Startskuddet gikk på en prosjektsamling på Gardermoen i slutten av november.
12.12.03

Nye forskningsprosjekter 2004

Under punkt Nedlasting finnes oversikt over bevilgninger til nye prosjekter i 2004.
13.04.04

Ny doktorgrad

Cand. scient Mari Moren disputerer fredag 16. april for dr.scient-graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen: "Vitamin A in juvenile and larval Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.)- does Artemia cover the larval retinoid requirement?"
14.04.04

Vellykket HAVBRUK-konferanse

Konferansen var planlagt av en programkomite bestående av Roar Gudding, Oddbjørn Larsen, Kjell Maroni, Birgitta Norberg, Børre Robertsen og Magny Thomasen. Programmet ble gjennomført over to dager med 7 plenumsforedrag og 3 parallelle fagsesjoner.
28.04.04

Foredrag fra HAVBRUK konferansen 2004

Foredragene fra Havbruk-konferansen kan nå hentes opp under pkt. "Konferanse 2004".
06.05.04

Søknadsfrist for programmet HAVBRUK er 15. juni

Søknadsfristen for programmet HAVBRUK er 15. juni kl 1800.