Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

125 treff
21.11.13

Full fart for norsk polarforskning

Norge skal fortsette å være en av verdens fremste polarforskningsnasjoner. Det er ambisjonen og visjonen i den nye polarpolicyen som ble lagt fram i Alta torsdag.
30.03.12

Globale forskere

Et hovedmantra under konferansen Planet Under Pressure var «Planet Under Less Pressure». Konferansen er en av de største på temaet klima og globale miljøutfordringer som noen gang er gjennomført og strategisk plassert kort tid før Rio +20. Konferansen var også en gryende start på Future Earth. Tverrfaglighet, samarbeid med myndigheter og arbeid på lokalnivå var blant oppskriftene for et nytt bærekraftig samfunn.
12.03.10

Gratis tokttid

Eurofleets har åpnet en konkurranse for å tildele gratis tokttid på en del europeiske forskningsfartøyer.
12.05.11

Grønt lys for europeisk storsatsing på hav

Forberedelsestiden er over for JPI Oceans. Nå har Europakommisjonen bekreftet at de vil bidra til at satsingen blir en suksess.
27.09.13

Hallén berømmer norske klimaforskere

Norske klimaforskere har spilt en viktig rolle i arbeidet med klimapanelets første delrapport. Forskningsrådets direktør Arvid Hallén er stolt over den norske innsatsen.
09.11.12

HAV21-strategien lansert med entusiasme

Presentasjoner og bilder fra lansering av HAV21-strategien for fullsatt sal i Formidlingsrommet i Operaen 7. november er nå tilgjengelig.
13.05.13

Havet og kysten lyser ut 61 mill. kroner til marin forskning

Det er tilgjengelig inntil 61 mill. kroner for perioden 2014 - 2016 i Havet og kystens utlysning i år. Søknadsfristen er 4. september kl. 13.00.
25.04.06

Havet og kysten lyser ut forskningsmidler for 2007

Forskningsprogrammet Havet og kysten lyser ut 39 millioner kroner til nye forskningsprosjekter i 2007. Programmet inviterer også til søknader som følger opp Nordområdesatsingen og vil bidra til kunnskapsbasert utvikling i nord. Søknadsfristen er 8. juni 2006.
28.04.09

Forskning gir de beste argumentene

Fire departementer etterspurte mer forskning og forsikret at resulta-tene av forskningen brukes aktivt i forvaltningen. Havet og kysten-konferansen ble åpnet med stor politisk tyngde og henvisning til prioriteringer i både ny forskningsmelding og ny Naturmangfoldlov.
05.10.10

Havets regnskog overrasker

Tareskogen i havet langs norskekysten viser tegn til nytt liv. For dette har forskningsprosjektet RESTORE i regi av NIVA fått mye oppmerksomhet i media, og de var representert i Forskningsrådets telt på Forskningstorget.
24.09.14

Humanistiske perspektiver må inn tidlig

– Humanistene må være med å legge premissene for store satsinger i Forskningsrådet. Det er for sent å komme inn når programprosessene er ferdige.
16.09.09

Hvem former hvem?

- Tror du at du kan ha en amøbe i ditt stamtre, eller lurer du på om fugler må lære å synge? Vet du hvordan man vaksinerer en fisk, eller lurer på det er mulig å se et virus? I Forskningsrådets utstilling på Forskningstorget i Oslo inviteres du til å stille spørsmål om alt du måtte lure på om evolusjon, utvikling og bærekraft.
17.01.12

Hverdagskjemikalier farligere enn antatt

Små mengder av ulike kjemikalier som finnes i alminnelige hverdagsprodukter, kan virke sammen i kroppen og skape alvorlige helseeffekter.
26.10.11

Hyse i dårlig form

Hysebestanden i Tampenområdet på norsk sokkel er i dårlig forfatning. Det viser ny forskning fra Havforskningsinstituttet. For små fettreserver og endringer i fettsammensetningen bekymrer forskerne som har overvåket området gjennom flere år.
06.06.13

Kom med høringsinnspill

Nå er utkastet til ny policy for polarforskning klart – og Forskningsrådet oppfordrer forskning, forvaltning, næringsliv og andre interessenter til å komme med innspill. Høringsfristen er 12. august.
18.11.10

Ikke aktuelt med svarteliste

- Vi krever at forskningsinstitusjonene som mottar støtte skal holde seg til god vitenskapelig praksis. Det er institusjonenes ansvar å innfri det kravet, og eventuelt åpne personalsak dersom de får et varsel om uetisk praksis, sier direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.
23.04.12

Ikke bevis for mer sårbarhet i nord

Utslippene har negativ effekt på livet i havet, men omfanget av skadene er mindre enn antatt.
30.09.13

JPI Klima publiserer fellesutlysning

Det europeiske fellesprosjektet Joint Programming Initiative (JPI) for klima, har nå publisert sin første fellesutlysning. Norge er, gjennom Forskningsrådet, en av de største bidragsyterne til utlysningen.
03.07.13

JPI Oceans inviterer til innspill (Ny frist 3.9)

Nå kan du være med og gi innspill til forsknings- og innovasjonsagendaen til JPI Oceans, for sunne og produktive sjøer og hav.
13.12.10

Kompromiss-kultur berget torsken i Barentshavet

Det er en utbredt oppfatning i Norge at den norsk-russiske fiskeriforvaltningen i Barentshavet er en evig kamp mot russisk overfiske og ville tilstander. – Men torskebestanden i Barentshavet er både sunn og voksende, og det bilaterale forvaltningssamarbeidet er egentlig en suksesshistorie, sier forskeren Geir Hønneland.
14.10.13

Kunnskap som utfordrer

Norsk klimaforskning er i verdensklasse – og Forskningsrådet har bidratt med nærmere én milliard kroner til denne forskningen de siste ti årene. På klimakonferansen onsdag 30. og torsdag 31. oktober setter vi status, ser på forskningsresultatene og veien videre.
11.12.13

Kunnskapen er god, men en viss usikkerhet rår

De mest kjente miljøeffektene fra operasjonelle utslipp av produsert vann og borekaks på norsk sokkel er rimelig godt dokumentert i forskningen. Men det finnes fortsatt kunnskapshull.
30.06.11

Lokal fjordkunnskap avgjørende

Nordmenn er stolte av og knyttet til våre vakre, norske fjorder. Et nytt forskningsprosjekt har for første gang sett på fjordenes økosystemer i en større sammenheng.
11.12.13

Lyser ut tokttid og infrastruktur til marin forskning

Eurofleets inviterer til mulighet for tokttid og å låne forskningsutstyr til marin forskning. Søknadsfristen er 27. mars 2014.
28.04.11

Marin forskningsinnsats tredoblet på ti år

Norge forsker nå for nesten tre milliarder kroner årlig innenfor marin sektor, viser nye tall fra NIFU. Ressursinnsatsen til marin forskning er nesten tredoblet de siste ti årene og utgjorde i 2009 nesten sju prosent av den totale norske forskningsinnsatsen.
05.03.14

Meld deg på Miljøgiftkonferansen 2014

Miljøgifter er et økende problem. Hva gjør vi for å hindre at de sprer seg? Noen av svarene får du på Miljøgiftkonferansen 7. mai. Meld deg på nå!
27.09.12

Meld deg på nå

Du kan fortsatt melde deg på Havet og kystens forskerseminar. Fristen er mandag 1. oktober.
11.05.12

Mer marint forskningssamarbeid med Japan

Japan og Norge er verdensledere innen marin forskning. Nå utvides forskningssamarbeidet mellom landene.
06.09.11

Mia tok gull

Et usedvanlig talent som behersker flere fagfelt og samtidig evner å gå i dybden, forskeren bak et betydelig bidrag til forskningen på skrei, en dyktig interdisiplinær partner, og en ener som på kort tid har etablert et bredt internasjonalt nettverk.
14.11.12

Mørkere fjordvann gir færre fisk og flere maneter

Det foregår en langsom formørkning av vannet i Østersjøen, Nordsjøen og norske kyst- og fjordstrøk. Forskerne observerer symptomer som ligner på dem vi får ved overproduksjon av organisk materiale. Resultatet kan være færre områder med fisk og flere maneter.