Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

143 treff
19.01.15

Forskningsmidler til mikroplast i havet

JPI Oceans lyser ut seks millioner Euro til forskning på økologiske effekter av mikroplast i havet. Norge og seks andre land deltar i felleutlysningen.
19.12.14

Forskningsrådet støtter utlysning på mikroplastikk

JPI Oceans lyser ut midler til forskning på mikroplast i det marine miljøet. Forskningsrådet setter av midler til norske søkere.
27.08.13

Forskningsrådet til stede for næringslivet

Petroleumsnæringen fikk presentert finansieringsmuligheter og relevante virkemidler på Forskningsrådets stand under oljemessen i Stavanger.
17.06.14

Forskningstokt til Antarktis og Bouvetøya

Det er anledning til å søke om støtte til forskningsprosjekter i forbindelse med et mulig forskningstokt til Antarktis og Bouvetøya 2015-2016.
21.11.13

Full fart for norsk polarforskning

Norge skal fortsette å være en av verdens fremste polarforskningsnasjoner. Det er ambisjonen og visjonen i den nye polarpolicyen som ble lagt fram i Alta torsdag.
19.05.15

Første utlysning i nytt program

Det nye marine forskningsprogrammet MARINFORSK starter opp med å lyse ut 80 millioner kroner til nye forskerprosjekter.
30.03.12

Globale forskere

Et hovedmantra under konferansen Planet Under Pressure var «Planet Under Less Pressure». Konferansen er en av de største på temaet klima og globale miljøutfordringer som noen gang er gjennomført og strategisk plassert kort tid før Rio +20. Konferansen var også en gryende start på Future Earth. Tverrfaglighet, samarbeid med myndigheter og arbeid på lokalnivå var blant oppskriftene for et nytt bærekraftig samfunn.
12.03.10

Gratis tokttid

Eurofleets har åpnet en konkurranse for å tildele gratis tokttid på en del europeiske forskningsfartøyer.
17.04.15

Grenseløs påvirkning

Jorden, med land, hav og atmosfære, er et lukket system. I dette systemet finnes det få grenser under vann eller over bakken. De store kretsløpene transporterer energi og organismer over bredde- og lengdegrader, gjennom luft og vann. På samme måte spres stoffer av forskjellig slag – med ulike egenskaper. Fellestrekket er at både kilder og effekter ofte er grenseløse.
12.05.11

Grønt lys for europeisk storsatsing på hav

Forberedelsestiden er over for JPI Oceans. Nå har Europakommisjonen bekreftet at de vil bidra til at satsingen blir en suksess.
27.09.13

Hallén berømmer norske klimaforskere

Norske klimaforskere har spilt en viktig rolle i arbeidet med klimapanelets første delrapport. Forskningsrådets direktør Arvid Hallén er stolt over den norske innsatsen.
09.11.12

HAV21-strategien lansert med entusiasme

Presentasjoner og bilder fra lansering av HAV21-strategien for fullsatt sal i Formidlingsrommet i Operaen 7. november er nå tilgjengelig.
17.04.15

Havet betyr alt...!

– Et land som har sju ganger større hav- enn landarealer, må ha som klar ambisjon å være ledende på det marine fagfeltet, sa fiskeriminister og fungerende kunnskapsminister Elisabeth Aspaker da hun åpnet Havet og kystens avslutningskonferanse på Hurtigruta 7. april.
13.05.13

Havet og kysten lyser ut 61 mill. kroner til marin forskning

Det er tilgjengelig inntil 61 mill. kroner for perioden 2014 - 2016 i Havet og kystens utlysning i år. Søknadsfristen er 4. september kl. 13.00.
25.04.06

Havet og kysten lyser ut forskningsmidler for 2007

Forskningsprogrammet Havet og kysten lyser ut 39 millioner kroner til nye forskningsprosjekter i 2007. Programmet inviterer også til søknader som følger opp Nordområdesatsingen og vil bidra til kunnskapsbasert utvikling i nord. Søknadsfristen er 8. juni 2006.
28.04.09

Forskning gir de beste argumentene

Fire departementer etterspurte mer forskning og forsikret at resulta-tene av forskningen brukes aktivt i forvaltningen. Havet og kysten-konferansen ble åpnet med stor politisk tyngde og henvisning til prioriteringer i både ny forskningsmelding og ny Naturmangfoldlov.
05.10.10

Havets regnskog overrasker

Tareskogen i havet langs norskekysten viser tegn til nytt liv. For dette har forskningsprosjektet RESTORE i regi av NIVA fått mye oppmerksomhet i media, og de var representert i Forskningsrådets telt på Forskningstorget.
16.09.09

Hvem former hvem?

- Tror du at du kan ha en amøbe i ditt stamtre, eller lurer du på om fugler må lære å synge? Vet du hvordan man vaksinerer en fisk, eller lurer på det er mulig å se et virus? I Forskningsrådets utstilling på Forskningstorget i Oslo inviteres du til å stille spørsmål om alt du måtte lure på om evolusjon, utvikling og bærekraft.
27.05.15

Hvem fortjener Forskningsrådets priser for 2015?

Kjenner du en forsker eller bedrift som er verdt en pris? Forsknings- og innovasjonsmiljøene kan nå foreslå kandidater til Forskningsrådets priser. Forslag kan komme fra enkeltpersoner eller fra institusjoner.
17.01.12

Hverdagskjemikalier farligere enn antatt

Små mengder av ulike kjemikalier som finnes i alminnelige hverdagsprodukter, kan virke sammen i kroppen og skape alvorlige helseeffekter.
26.10.11

Hyse i dårlig form

Hysebestanden i Tampenområdet på norsk sokkel er i dårlig forfatning. Det viser ny forskning fra Havforskningsinstituttet. For små fettreserver og endringer i fettsammensetningen bekymrer forskerne som har overvåket området gjennom flere år.
06.06.13

Kom med høringsinnspill

Nå er utkastet til ny policy for polarforskning klart – og Forskningsrådet oppfordrer forskning, forvaltning, næringsliv og andre interessenter til å komme med innspill. Høringsfristen er 12. august.
18.11.10

Ikke aktuelt med svarteliste

- Vi krever at forskningsinstitusjonene som mottar støtte skal holde seg til god vitenskapelig praksis. Det er institusjonenes ansvar å innfri det kravet, og eventuelt åpne personalsak dersom de får et varsel om uetisk praksis, sier direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.
23.04.12

Ikke bevis for mer sårbarhet i nord

Utslippene har negativ effekt på livet i havet, men omfanget av skadene er mindre enn antatt.
30.09.13

JPI Klima publiserer fellesutlysning

Det europeiske fellesprosjektet Joint Programming Initiative (JPI) for klima, har nå publisert sin første fellesutlysning. Norge er, gjennom Forskningsrådet, en av de største bidragsyterne til utlysningen.
18.05.15

JPI Oceans fra visjon til aksjon

JPI Oceans er på banen som aktør for å sette marin forskning på agendaen i Europa. Nylig arrangerte programmet sin første internasjonale konferanse i Brussel og lanserte der sin nye forsknings- og innovasjonsstrategi.
03.07.13

JPI Oceans inviterer til innspill (Ny frist 3.9)

Nå kan du være med og gi innspill til forsknings- og innovasjonsagendaen til JPI Oceans, for sunne og produktive sjøer og hav.
17.04.15

Kampen om havet

Det har vært et historisk godt fiske etter skrei utenfor kysten av Nord-Norge i år. Men det har ikke alltid vært slik. I tider med lite fisk har det vært høyt konfliktnivå mellom fiskere fra ulike fartøygrupper som alle ønsker å sikre seg kvoten.
13.12.10

Kompromiss-kultur berget torsken i Barentshavet

Det er en utbredt oppfatning i Norge at den norsk-russiske fiskeriforvaltningen i Barentshavet er en evig kamp mot russisk overfiske og ville tilstander. – Men torskebestanden i Barentshavet er både sunn og voksende, og det bilaterale forvaltningssamarbeidet er egentlig en suksesshistorie, sier forskeren Geir Hønneland.
14.10.13

Kunnskap som utfordrer

Norsk klimaforskning er i verdensklasse – og Forskningsrådet har bidratt med nærmere én milliard kroner til denne forskningen de siste ti årene. På klimakonferansen onsdag 30. og torsdag 31. oktober setter vi status, ser på forskningsresultatene og veien videre.