Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

200 treff
09.12.10

Fiskeridrevet evolusjon kan svekke lønnsomheten

Norske fiskerier har antakelig utløst en evolusjon som har ført til at torsken i Barentshavet nå blir kjønnsmoden så fort som mulig, istedenfor å vokse så fort som mulig. – Denne evolusjonen rammer også fiskerienes lønnsomhet på lang sikt, ifølge bioøkonomen Fabian Zimmermann.
14.12.09

Fiskerifaglig forum 2010

Fiskerifaglig forum arrangeres 7.-9. april 2010. Invitasjon og påmelding er tilgjengelig.
31.03.08

Fisketurismens verdi

Forskere ved Norut Tromsø skal se på fisketurismens bidrag til verdiskapning. Prosjektet er finansiert av Havet og kysten og presentert på forskning.no
01.02.08

Fokus på kystsonen

The International Symposium on Integrated Coastal Zone Management samlet et stort antall internasjonale deltagere i juni for å diskutere forvaltning av kystsonen.
25.10.06

Forskerseminaret 29.-30. januar 2008 - Rica Nidelven

Her finner du endelig program for seminaret.
12.09.11

Forskningen til angrep på lakselus

På få år har lakselus blitt laksenæringens verste fiende. Lusebekjempelse utgjør nå inntil 10 prosent av produksjonskostnaden for norsk oppdrettslaks. Senter for lakselusforskning i Bergen skal effektivisere kampen mot parasitten.
30.04.13

Forskningsdagene: Mange kreative arrangører får støtte

Forskningsrådet har fordelt 850.000 kroner i støtte til 34 arrangementer under Forskningsdagene 2013. Arrangementene foregår over hele landet i løpet av festivalen 18.-29. september.
27.08.13

Forskningsrådet til stede for næringslivet

Petroleumsnæringen fikk presentert finansieringsmuligheter og relevante virkemidler på Forskningsrådets stand under oljemessen i Stavanger.
26.06.06

Forskningssamarbeidet mellom Norge og Sør-Afrika

Forskningssamarbeidet mellom Norge og Sør-Afrika, som ble innledet i 2002, er nå inne i sin andre fase og har nylig utlyst nye forskningsmidler. Søknadsfrist er 12.10.2006.
17.06.14

Forskningstokt til Antarktis og Bouvetøya

Det er anledning til å søke om støtte til forskningsprosjekter i forbindelse med et mulig forskningstokt til Antarktis og Bouvetøya 2015-2016.
04.03.05

Forslag til eksperter som kan benyttes?

Søknadene som sendes til Havet og kysten blir vurdert av eksperter innen fagfeltene. Har du forslag til fageksperter som kan benyttes?
25.11.09

Finner fremtidens medisiner hos krabber og kråkeboller

Krabbene og kråkebollene på havbunnen i arktiske farvann bruker klør og pigger til å forsvare seg. Men våpenarsenalet deres omfatter også hele batterier av kjemiske stoffer som brukes til å motstå angrep fra bakterier, sopp, virus eller parasitter. Noen av disse stoffene kan bli til nye medisiner for mennesker.
11.12.09

Frykter at sukkertareskogen ikke kommer tilbake

I 2002 oppdaget forskere at store deler av sukkertareskogen langs Skagerrak-kysten og på Vestlandet hadde dødd ut og var erstattet med en lodden matte av trådalger og slam. - Høyere temperatur og dårligere lysforhold er noe av forklaringen, forteller doktorgradsstipendiaten i Havet og kysten, Guri Sogn Andersen.
21.11.13

Full fart for norsk polarforskning

Norge skal fortsette å være en av verdens fremste polarforskningsnasjoner. Det er ambisjonen og visjonen i den nye polarpolicyen som ble lagt fram i Alta torsdag.
30.03.12

Globale forskere

Et hovedmantra under konferansen Planet Under Pressure var «Planet Under Less Pressure». Konferansen er en av de største på temaet klima og globale miljøutfordringer som noen gang er gjennomført og strategisk plassert kort tid før Rio +20. Konferansen var også en gryende start på Future Earth. Tverrfaglighet, samarbeid med myndigheter og arbeid på lokalnivå var blant oppskriftene for et nytt bærekraftig samfunn.
11.09.09

God implementering, god fiskeriforvaltning

Implementering av mål for ressursforvaltningen har vist seg å være en nøkkelfaktor for å styre unna fiskerikriser.
12.03.10

Gratis tokttid

Eurofleets har åpnet en konkurranse for å tildele gratis tokttid på en del europeiske forskningsfartøyer.
12.05.11

Grønt lys for europeisk storsatsing på hav

Forberedelsestiden er over for JPI Oceans. Nå har Europakommisjonen bekreftet at de vil bidra til at satsingen blir en suksess.
27.09.13

Hallén berømmer norske klimaforskere

Norske klimaforskere har spilt en viktig rolle i arbeidet med klimapanelets første delrapport. Forskningsrådets direktør Arvid Hallén er stolt over den norske innsatsen.
02.03.08

Handlingsplan 2009

Programmets handlingsplan for 2009 er nå tilgjengelig fra menypunktet Sentrale dokumenter.
09.11.12

HAV21-strategien lansert med entusiasme

Presentasjoner og bilder fra lansering av HAV21-strategien for fullsatt sal i Formidlingsrommet i Operaen 7. november er nå tilgjengelig.
04.03.05

Havet og kysten - nytt program fra 2006

Divisjonsstyret for Store satsinger besluttet i møte 9. juni å sette i gang det nye programmet Havet og kysten fra 2006.
04.03.05

Havet og kysten - nytt program under planlegging

Det nye programmet Havet og kysten er under planleggig med sikte på en første utlysning av midler i 2005.
04.03.05

Havet og kysten - utlysning av forskningsmidler for 2008

Det er lyst ledig forskerprosjekt, KMB, arrangementstøtte, utenlandsstipend og gjesteforskerstipend. Det er gjort prioriteringer innen programmets delprogram. Søknader som faller utenfor de prioriterte områdene vil bli avvist. Søknadsfrist 06.06.2007 kl 18:00
13.05.13

Havet og kysten lyser ut 61 mill. kroner til marin forskning

Det er tilgjengelig inntil 61 mill. kroner for perioden 2014 - 2016 i Havet og kystens utlysning i år. Søknadsfristen er 4. september kl. 13.00.
25.04.06

Havet og kysten lyser ut forskningsmidler for 2007

Forskningsprogrammet Havet og kysten lyser ut 39 millioner kroner til nye forskningsprosjekter i 2007. Programmet inviterer også til søknader som følger opp Nordområdesatsingen og vil bidra til kunnskapsbasert utvikling i nord. Søknadsfristen er 8. juni 2006.
04.03.05

Havet og kysten prosjekt på NRK Møre og Romsdal(radio og nett).

Mandag 04.06.2007 hadde NRK Møre og Romsdal et oppslag om Utslipp av miljøgifter til Åsefjorden.
28.04.09

Forskning gir de beste argumentene

Fire departementer etterspurte mer forskning og forsikret at resulta-tene av forskningen brukes aktivt i forvaltningen. Havet og kysten-konferansen ble åpnet med stor politisk tyngde og henvisning til prioriteringer i både ny forskningsmelding og ny Naturmangfoldlov.
05.10.10

Havets regnskog overrasker

Tareskogen i havet langs norskekysten viser tegn til nytt liv. For dette har forskningsprosjektet RESTORE i regi av NIVA fått mye oppmerksomhet i media, og de var representert i Forskningsrådets telt på Forskningstorget.
28.05.08

Havforskningsinstituttet utvikler flytetrål

Havforskningsinstituttet tester for tiden ut en ny flytetrål som ikke gjør skade på havbunnen. Havet og kysten gir midler til prosjektet.