Gå direkte til innhold

Nyheter

Forrige 1 2 3 4 5 6
179 treff
17.12.08

Innvilgede søknader til fri prosjektstøtte

Søknadsbehandlingen for fri prosjektstøtte er avsluttet i alle fag. 112 prosjekter er innvilget støtte. Samlet budsjettramme var på 449 millioner kroner.
12.01.09

Foreslår 150 nye millioner

Forskningsrådet foreslår å øke bevilgningene til fri prosjektstøtte med 150 millioner kroner i statsbudsjettet for 2010.
04.02.09

Verdens største studie på hoftebrudd

En ny studie om hoftebrudd kobler sammen opplysninger fra 181 000 personer og opplysninger fra en rekke nasjonale registre og biobanker. Studien er uten sidestykke i internasjonal sammenheng.
20.03.09

Kaster nytt lys over finanskrisen

Et nytt korrelasjonsbegrep, utviklet av en gruppe statistikere i Bergen, kan bidra til å kaste nytt lys over mekanismene bak finanskrisen.
27.03.09

Bedre kvalitet enn noensinne

I fjor mottok Forskningsrådet 945 søknader til Fri prosjektstøtte (FRIPRO). Bare 128 slapp gjennom nåløyet. Men kvaliteten på søknadene slår alle rekorder, i følge fagkomiteene.
29.04.09

Frie prosjekter skal prioriteres

Grunnforskningen skal styrkes, og ordningen med frie prosjekter gjennom Norges forskningsråd skal prioriteres. - Et viktig signal, mener Forskningsrådets direktør Arvid Hallén.
11.05.09

Sosial atferd påvirker cellenes utvikling

Ved å studere honningbier vil forskere finne ut hvordan sosial atferd kan påvirke for eksempel kreftutvikling og aldring.
20.05.09

Norsk kreftforsker får 19 millioner

Nok en norsk forsker har fått det prestisjetunge Advanced Grants fra Det europeiske forskningsrådet ERC. Professor Harald Stenmark ved Senter for kreftbiomedisin får 19 millioner kroner over fem år til kreftforskning.
25.05.09

Prestisjetung pris for boka Autopsia

Teolog og filosof Marius Timmann Mjaaland mottok 22. mai John Templeton Award for Theological Promise, for sin bok Autopsia. - En døråpner for kontakt med andre forskere og forskningsinstitusjoner, sier han.
03.06.09

Norsk meteorittkrater under lupen

Det er bare funnet 176 meteorittkratere i verden, hvorav ett i Norge - fram til nå. Nå er det vist at også Ritlandkrateret, i utkanten av Hardangervidda, skyldes et meteorittnedslag. Med FRIPRO-midler vil krateret og effektene nedslaget hadde bli nøye kartlagt de kommende årene.
28.08.09

Når kjappe svar ikke fins

Noen frø spirer etter ett år, andre etter tjue. Uansett tidsramme: dagens forskning er løsningen på morgendagens utfordringer. Norges forskningsråd inviterer til diskusjon om hvordan man skal sikre langsiktighet i norsk forskning.
09.09.09

Keisersnittforskning vakte oppstuss

Et FRIPRO-prosjekt om keisersnitt fikk bred medieomtale da resultatene ble presentert i sommer.
22.09.09

Sårbar eller påvirkbar?

Spesielle gener gjør barn mer sårbare for omsorgssvikt eller alvorlige opplevelser. Kan de samme genene disponere for at de lettere påvirkes i positiv retning også?
24.09.09

Enige om problem, uenige om løsningen

Ja, grunnforskning og fri, langsiktig forskning er viktig. Men er vi villige til å betale for den? Det norske systemet skaper slalåmforskere, mente UiO-rektoren.
05.10.09

Problematisk statistikk

Det vi kan lese ut av en statistikk, gir oss ofte overbevisende argumenter. Samtidig vet vi at det er lett å lyve med tall. Hvorfor har statistikk makt? Et FRIPRO prosjekt har undersøkt hvordan statistikk lages, brukes og hvordan den får makt.
14.10.09

Fra barnål til brystkreft

Det startet med forskning på grantrær, og endte med et børsnotert selskap og suksess på internasjonale markeder med verdens første metode for å diagnostisere brystkreft gjennom en blodprøve.
15.10.09

Skuffende svakt for frie prosjekter

Frie prosjekter får ingen vekst i årets statsbudsjett, til tross for Forskningsmeldingens tydelige signal om at de skulle prioriteres. - Meget skuffende, sier Arvid Hallén.
26.10.09

Kina - på vei mot ytringsfrihet?

Rammene for kritisk journalistikk er ganske snevre i Kina. Hvilke strategier benytter journalistene seg av for å utvide handlingsrommet sitt? FRIMUFs nye postdoktorstipendiat Elin Sæther, Universitetet i Oslo, vil undersøke dette. Til tross for at man antar at det er nær forbindelse mellom medier og demokrati, er det gjort få forsøk på å analysere medienes rolle i politiske endringsperioder.
27.10.09

Utfordringene mange for høyere utdanning

De siste tjue årene har pågangen og kravene til høyere utdanning økt kraftig, både i Norge og Europa. Et stort internasjonalt forskningsprosjekt ledet av Ivar Bleiklie ved Universitetet i Bergen skal undersøke hvordan de høyere utdanningsinstitusjonene møter disse utfordringene.
28.10.09

YFF-forsker om bier i Science

Gro Amdams forskning på biers sosiale adferd får bred omtale i det prestisjetunge tidsskriftet Science.
12.11.09

To norske forskere får europeisk toppstipend

De to forskerne Kenneth Hugdahl og Christopher Henshilwood, begge fra Universitetet i Bergen, får hvert sitt Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC).
12.11.09

Nye EU-millioner til norsk forsker

Professor Frede Thingstad har fått 20 millioner kroner fra Det europeiske forskningrådet (ERC) for sin forskning på mikroorganismer i havets overflate.
08.01.10

Fant protein som kan gi nytt drivstoff

Å omdanne biologisk masse til energi, slik at treavfall og skalldyr kan bli alternative energikilder og erstatte oljen, er i teorien uproblematisk. Men i praksis har det bydd på mange hindringer. Helt til en norsk forsker satte et nytt protein på saken.
25.01.10

Komplekse systemer som justerer seg selv

De fleste har en eller annen gang sittet på en sandstrand og drysset fin, tørr sand til en liten kjegle. De fleste vet også at det ikke er slik man bygger høye tårn til sandslottet sitt. Fenomenet har fellestrekk med jordskjelv og børssvingninger.
04.02.10

Nye toner i musikkvitenskapelig forskning

Hvordan kommer kjønn og identitet til uttrykk i populærmusikk? Det skal et nytt banebrytende prosjekt innen musikkvitenskap forsøke å svare på.
09.02.10

Et liv i evig fattigdom – eller?

Hva slags strukturer og holdninger er det som gjør at noen familier i utviklingsland lever i fattigdom og elendighet i generasjoner, mens andre klarer å bedre levevilkårene sine? Hva slags strategier benytter de seg av? Og er det mulig å identifisere spesielle hendelser i familiene som kan forklare at noen kommer seg ut av fattigdommen?
15.02.10

Videreutvikler sterkt norsk matematikkmiljø

I kvantefysikkens verden, der et elektron kan være både en bølge og en partikkel, og der ting dukker opp i et øyeblikk og forsvinner i det neste, kommer vanlig geometri til kort.
23.02.10

Babyspråk på norsk

Hvilke lyder og ord lærer norske barn først når de begynner å snakke? Det skal et nytt forskningsprosjekt kartlegge, og vi kan blant annet få vite hva som kan regnes som sen språkutvikling.
12.03.10

Norsk-japansk samarbeid i kvantefysikk

Jacob Linder ved NTNU fordyper seg i kvantemekaniske effekter knyttet til transport av elektroners ladning og spinn. Interessante resultater fra forskning på et ”hot” isolatormateriale førte nylig til spesiell omtale hos American Physical Society under overskriften ”spotlighting exceptional research”
12.03.10

Hamas – hvem er de og hvor går de?

Hamas oppfattes fortsatt som en terroristorganisasjon, men er etter hvert blitt et lovlig politisk parti. Hva slags parti Hamas er skal forskerne nå studere nærmere.