Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

151 treff
08.06.11

Sikkerhetspolitikk, Norge og EU

Sikkerhetspolitikk, Norge og EU Institutt for forsvarsstudier (IFS) arrangerte 26.mai et seminar i samarbeid med det tyske forskningsinstituttet for sikkerhetspolitikk Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Temaet var Norge og Nord-Europas plass i den euroatlantiske sikkerhetsordenen. Se lenke
26.05.11

Økende interesse for norsk universitetssenter i St.Petersburg

Det norske universitetssenter i St. Petersburg er et ufortjent lite påaktet tiltak for å fremme norsk-russisk samarbeid. Senteret har et godt tilbud til både studenter og forskere.
23.03.11

Nye muligheter i nord

Forskningsrådet ber om høringsinnspill til sin reviderte strategi for nordområdeforskning.
21.03.11

Varmere hav – nye utfordringer

- Klimaendringene vil skape nye utfordringer for utvinning av ressurser i Arktis, sier forskerne Olav Schram Stokke og Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt.
11.02.11

Forhåndsannonsering av ERA.Net RUS utlysning

Det åpnes for forskerprosjekter med Russland innen fire hovedområder.
19.01.11

Resultat fra siste søknadsbehandling i NORRUSS

Programstyret besluttet på sitt møte den 17. januar 2011 å støtte følgende to prosjekter:
15.12.10

Programmets første utlysning

Beslutning om tildeling i januar
13.12.10

Ny fremtid i nord - eller for sent til festen?

Kampen om framtidsbildene i nord er i gang. Hva innebærer det for den norske petroleumsnæringen at virksomheten nå gradvis utvides nordover? På hvilke måter vil det endre livet for de som bor der?
06.12.10

Tydeligere satsing på nordnorske byer

Tynt befolket, lite innovasjon og med en næringsprofil på grensen til det førindustrielle, men velstående med en velutdannet befolkning og store muligheter i byene. Slik oppsummerer NORDREGIO Norges nordligste landsdel.
02.12.10

Store mineralmuligheter i nord

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har fått 100 millioner kroner for å kartlegge Norges mineralforekomster, med beskjed om å konsentrere seg om de tre nordligste fylkene.
24.11.10

Kunnskapsdimensjonen vinner

Regjeringens valg av kunnskap som selve navet i nordområdesatsingen, handler mest om å velge den tryggeste veien. Selve drivkraften i satsingen har imidlertid hele tiden vært utsiktene til petroleumsutvinning, mener Geir Hønneland, forskningsdirektør ved Fridtjof Nansens Institutt.
22.11.10

Viktig partnerskap i nord

Vi må ha bedre kunnskap om det russiske samfunnet, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Norges Forskningsråd
10.11.10

Trenger mer konkurranse og balanse

Behov for større balanse mellom regioner og fagdisipliner, og mer konkurranse om forskningsmidlene i nordområdene, påpeker Forskningsrådet.
04.11.10

- Vil bidra til ro og stabilitet

- Delelinjeavtalen vil rydde av veien en av de største sikkerhets- og utenrikspolitiske utfordringene Norge har hatt i nordområdene, sier Torbjørn Pedersen, forsker ved Universitetet i Tromsø.
29.09.10

- Rekordsatsing på nordområdene

- Vi foreslår en økning på 168 millioner kroner til satsingen på nordområdene. Totalt vil regjeringen bruke om lag 1,2 milliarder kroner til nordområdetiltak neste år, sier statsminister Jens Stoltenberg.
06.09.10

Arktisk forskernettverk om høyere utdanning

Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Bodø inngår i et nytt forskernettverk om forskning i høyere utdanning med deltakere fra Norge, Sverige og Russland.
31.08.10

Programstyret for NORRUSS hadde sitt første møte 19. august.

Programstyret for NORRUSS hadde sitt første møte 19. august. Programstyret for NORRUSS hadde sitt første møte 19. august. Der ble det fattet vedtak om programmets utlysning som vil ha søknadsfrist 13. oktober. Utlysningen gjelder programmets tematiske område 2; Russisk
25.08.10

Internasjonalt sommerkurs på Svalbard

56 studenter og 32 forskere fra 26 land er samlet på Svalbard denne uken i regi av Det internasjonale energibyrået IEA.
23.08.10

Over 250 påmeldt

Vel 250 vil delta på årets nordområdekonferanse i Tromsø. Minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, vil fortelle om forskningssatsingen fremover.
09.06.10

Programstyret og søknadsfristen

Programstyret for det nye forskningsprogrammet om Russland og internasjonale relasjoner i nordområdene (NORRUSS) er oppnevnt. Første programstyremøte vil finne sted i august og styreleder er Nils Morten Udgaard. Det vil i første omgang utlyses midler på til sammen 10 mill. kr. for en periode på tre år. Søknadsfristen er nå satt til 13. oktober.
29.04.10

615 millioner til nordområdeforskning

Nordområdesatsingen i 2009: 615 millioner til nordområdeforskning Totalt gikk 615 mill. kroner til nordområderelevant forskning fordelt på hele bredden av Forskningsrådets virkemidler, går det fram av årsrapporten. 2009 har gitt viktige gjennombrudd i
29.04.10

Viktig Støre-foredrag i Tromsø

Utenriksminister Jonas Gahr Støre skal i dag holde et foredrag det knyttes forventninger til. Stedet er Norut i Tromsø.
21.04.10

Nordområdeforskningen i endring

KRONIKK: I alle tre nordlige fylkene finnes et stort potensial for å øke forskningssektorens rolle for verdiskaping i regionen.
16.04.10

Russland planlegger nytt arktisk universitet

Russlands statsminister Vladimir Putin har signert et dekret om opprettelse av Det nordlige (arktiske) føderale universitet i Arkhangelsk (NAFU).
14.04.10

Nordområdeforskning i endring

Kronikk i avisen Nordlys 14. april: Nordområdeforskning i endring Forskningsrådet var tidlig ute med en egen strategi for nordområdeforskning og har tatt en aktiv rolle for å utvikle forskningens rolle i Regjeringens nordområdesatsing. Vårt arbeid har vært
08.04.10

Nytt forskningsprogram om Russland

Forskningsrådet styrker innsatsen i nordområdene gjennom et nytt forskningsprogram - Russland og internasjonale relasjoner i nordområdene (NForskningsrådet styrker innsatsen i nordområdene gjennom et nytt forskningsprogram - Russland og internasjonale relasjoner i nordområdene (NORRUSS).
06.04.10

Forskningsrådets nordområdekonferanse 2010

Sett av 10. - 12. november: Forskningsrådets nordområdekonferanse 2010 Årets nordområdekonferanse vil finne sted på Radisson Blu Hotell i Tromsø 10. og 11. november. Et av hovedtemaene for denne konferansen vil være presentasjon av resultatene fra kartleggingen av den
19.02.10

Driver din bedrift med innovasjon?

Innovasjon Norge Troms, Forskningsrådet og SIVA inviterer næringslivet i Longyearbyen til informasjonsmøte om SkatteFUNN og andre relevante programmer.
28.01.10

Nordland: Sammenslåing best

Et utvalg mener det er best å slå sammen høgskolene i Nordland.
15.01.10

- En satsing for hele landet, ikke bare nord

Nordområdesatsingen er et nasjonalt løft som skal mobilisere de beste forskerne fra inn- og utland. Samtidig er det en regional satsing, et løft for Nord-Norge. Det er hovedbudskapet fra Norge forskningsråd i det Nordområdesatsingen går inn i sitt sjette år.