Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

162 treff
19.02.10

Driver din bedrift med innovasjon?

Innovasjon Norge Troms, Forskningsrådet og SIVA inviterer næringslivet i Longyearbyen til informasjonsmøte om SkatteFUNN og andre relevante programmer.
28.01.10

Nordland: Sammenslåing best

Et utvalg mener det er best å slå sammen høgskolene i Nordland.
15.01.10

- En satsing for hele landet, ikke bare nord

Nordområdesatsingen er et nasjonalt løft som skal mobilisere de beste forskerne fra inn- og utland. Samtidig er det en regional satsing, et løft for Nord-Norge. Det er hovedbudskapet fra Norge forskningsråd i det Nordområdesatsingen går inn i sitt sjette år.
07.01.10

Mer midler til jordobservasjon

Søknadsfrist 17. februar 2010: Mer midler til jordobservasjon Som et ledd i Regjeringens nordområdesatsing har Utenriksdepartementet besluttet å bevilge fem millioner kroner i ekstraordinære midler fra Barents2020-satsingen til jordobservasjon. Det er Forskningsrådets
01.12.09

Fra Forskningsrådets nordområdekonferanse

Behovet for økt samarbeid mellom institusjoner og sektorer over hele landet ble fremhevet av flere foredragsholdere under Forskningsrådets fjerde nordområdekonferanse. Den hadde tittelen "Nordområdeforskning - et nasjonalt løft eller en regional satsing?!".
27.11.09

Ikke noe kappløp om Arktis

Seniorrådgiver Otto Mamelund i Utenriksdepartementet brukte innlegget sitt på Forskningsrådets nordområdekonferanse til å gå i rette med dem som hevder at det pågår et kappløp om ressursene i Arktis.
25.11.09

Speakers Corner

Ivan Burkow: Berømme regjeringen med sin nordområdesatsing, NFR har vært god i mye av sin oppfølging. At kunnskap er navet har jeg stor sans for. Men: Man er i ferd med å gjøre nordområdene til et gigantisk miljø- og klimaområde. Tror ikke
25.11.09

Lekve; Politisk

Vi er i en fase der NOsatsing er noe vi driver med, mer enn prater om. Regjeringskonferane påMaldivene (bilde under vann) Demonstrasjon på klimautfordringene. Statsrådens poeng for noen uker siden: Dette er den store utfordirngen. Global utfordring, angår Maldivene,
24.11.09

Nordområdesatsing på satelitt

Uten norsk deltakelse hadde ikke nordområdene fått Galileo-dekning, opplyser Norsk Romsenter.
30.10.09

EU vil ha større rolle i Arktis

EU holder på å utvikle en helhetlig politikk for Arktis og ønsker å spille en større rolle i nord, sier en representant for kommisjonen.
13.10.09

Økte bevilgninger til forskning i nord

Regjeringen foreslår å øke satsingen i Nordområdene med 530 millioner kroner i 2010. Deler av økningen går til forskning.
01.10.09

Nordområdenes rolle i russisk sikkerhetspolitikk

Nordområdenes rolle i russisk sikkerhetspolitikk Nordområdenes rolle i russisk sikkerhetspolitikk har endret seg betydelig i de to tiårene som er gått siden den kalde krigens slutt. Kolahalvøya, som var verdens mest militariserte område, er blitt åpnere og
24.09.09

XXX

Forskningsdagene
17.09.09

VRI

09.09.09

Millioner til arktisk forskning

Forskningsrådet har fordelt 11 millioner kroner til forskningsprosjekter om arktisk teknologi.
01.09.09

Nasjonalt løft eller en regional satsing?

Hva innebærer regjeringens nordområdestrategi? spør vi på nordområdekonferansen 25.-26. november på Fornebu vest for Oslo.
17.06.09

Nordområdeforskning - et nasjonalt løft eller en regional satsing?

Oslo 25. - 26. november 2009: Nordområdekonferansen 2009 I Regjeringens nordområdestrategi heter det at "Kunnskap er selve navet i nordområdesatsingen". Hva dette innebærer, og hvordan forskningen best kan innrettes for å møte muligheter og utfordringer i
16.06.09

Støtte til fem prosjekter

Fem prosjekter og samarbeidsgrupper får tilsammen 175 millioner kroner under satsingen Forskningsløft i Nord.
16.06.09

Fortsatt vekst i nordområdeforskningen

Nordområdesatsingens årsrapport 2008: Fortsatt vekst i nordområdeforskningen Fra 2007 til 2008 økte omfanget av nordområderelevant forskning finansiert over Forskningsrådets budsjetter fra 616 mill. kroner til 636 mill. kroner. Veksten er imidlertid noe svakere enn forventet, da
05.06.09

Still sterkere i konkurranse!

Teknologibedrifter i Nord-Norge kan nå søke finansieringsstøtte for å kvalifisere seg for konkurranse om større opppdrag innenfor olje og gass, energi, bygg og anlegg.
24.03.09

- Bra med bred satsing i nord

- Det er gledelig at Regjeringen legger opp til en omfattende innsats for utvikling av ny kunnskap i hele bredden av nordområdesatsingen, uttaler Forskningsrådets leder Arvid Hallén.
02.02.09

Lansering av GEOPOLITIKK-NORD i Kirkenes

Det store femårige prosjektet Geopolitikk i nordområdene, norske interesser (GEOPOLITIKK-NORD 2008-2013) ble lansert onsdag 26. november 2008 i Kirkenes på Forskningsrådets Nordområdekonferanse.
10.12.08

Forskningsrådets nordområdekonferanse 2008

Stor oppslutning om Nordområdekonferansen Nærmere 120 forskere, byråkrater, politikere og forsknigsadministratorer overvar konferansens første del, som ble innledet av administrerende direktør Arvid Hallén. Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen og sesjonen ble avsluttet med et
18.09.08

Forskning og internasjonalt samarbeid i nord

Nordområdekonferansen 2008 i Kirkenes 26.-27. november I nord er det særlig USA, Canada, Russland og de nordiske land som er sentrale samarbeidspartnere. Det internasjonale polaråret (IPY) viser at flernasjonale samarbeid fungerer, og at også andre europeiske land samt  Kina, India, Sør Korea og
18.09.08

Forskning og internasjonalt samarbeid i nord

Invitasjon til høring Målgruppen er universitet, høgskoler og forskningsinstitutter i Nordland, Troms og Finnmark. Formålet med satsingen er å bidra til å utvikle kompetanse som kan skape grunnlag for innovasjon, verdiskaping og næringsutvikling innenfor arktisk teknologi og reiseliv. Den skal også
18.09.08

Forskning og internasjonalt samarbeid i nord

Støre deltar på pressekonferanse i Kirkenes Utenriksdepartementets Nordområdeportal
18.09.08

Forskning og internasjonalt samarbeid i nord

Nordområdekonferansen er nå fulltegnet Et nytt innslag i forhold til tidligere nordområdekonferanser er "Speaker's Corner" , hvor deltakerne på konferansen kan melde seg til å holde korte innlegg over selvvalgte temaer. Den maksimale taletiden pr innlegg er fem minutter, og vi har satt halvannet
18.09.08

Forskning og internasjonalt samarbeid i nord

Meld deg på Nordområdekonferansen 2008! Speaker's Corner Et nytt innslag i forhold til tidligere nordområdekonferanser er "Speaker's Corner", hvor deltakerne på konferansen kan melde seg til å holde korte innlegg over selvvalgte temaer. Den maksimale taletiden pr innlegg er fem minutter, og vi har
19.06.08

Nordområdediplomati til besvær

Ny doktorgradsavhandling ved UiT: Nordområdediplomati til besvær Torbjørn Pedersen forsvarte 17. juni sin avhandling Conflict and order in Svalbard waters for graden Philosophiae Doctor (Ph.D.) ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Pedersen har forsket på ulike krefter som
02.06.08

Sikkerhetspolitikk og økonomiske interesser i nordområdene

Nytt forskningsprogram - INOR Sikkerhetspolitikk og økonomiske interesser i nordområdene Et nytt forskningsprogram for samfunnsvitenskapelig forskning i nordområdene står på startstreken og venter på en bevilgning. Programmet skal bidra til å realisere visjonen om at Norge skal bli en ledende