Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

151 treff
22.11.13

Scenarier for næringsmuligheter i nord

Potensialet for innovasjon og gode næringer i nord er stort, men hvordan kan man utnytte det best mulig? Hvilke veivalg bør man ta?
21.11.13

Full fart for norsk polarforskning

Norge skal fortsette å være en av verdens fremste polarforskningsnasjoner. Det er ambisjonen og visjonen i den nye polarpolicyen som ble lagt fram i Alta torsdag.
18.11.13

World Social Science Report 2013 lansert

Rapporten ble lansert under UNESCOs generalkonferanse i Paris 15. november av generaldirektør Irina Bokova. Tema er "Changing Global Environments". Norges forskningsråd har vært med på å finansiere rapporten.
12.11.13

Ny polarpolicy lanseres på nordområdekonferansen

Norge skal styrke sin rolle som en av verdens fremste polarforskningsnasjoner. Det er visjonen som Forskningsrådets nye policy for norsk polarforskning bygger på. Under nordområdekonferansen i Alta 21. november blir det konkrete innholdet presentert.
14.10.13

Kunnskap som utfordrer

Norsk klimaforskning er i verdensklasse – og Forskningsrådet har bidratt med nærmere én milliard kroner til denne forskningen de siste ti årene. På klimakonferansen onsdag 30. og torsdag 31. oktober setter vi status, ser på forskningsresultatene og veien videre.
01.10.13

Markedet presser russisk industri til modernisering

Fiskeri, skipsbygging og gruvevirksomhet er blant de tradisjonelle næringsveiene på Kolahalvøya. Næringene er i utvikling, men i liten grad på grunn av statlig og politisk påvirkning.
30.09.13

JPI Klima publiserer fellesutlysning

Det europeiske fellesprosjektet Joint Programming Initiative (JPI) for klima, har nå publisert sin første fellesutlysning. Norge er, gjennom Forskningsrådet, en av de største bidragsyterne til utlysningen.
27.09.13

Hallén berømmer norske klimaforskere

Norske klimaforskere har spilt en viktig rolle i arbeidet med klimapanelets første delrapport. Forskningsrådets direktør Arvid Hallén er stolt over den norske innsatsen.
25.09.13

Ti år med satsing i nord

Etter ti år med Regjeringens nordområdesatsing er det på tide å gjøre opp status og se hvilke utfordringer som ligger forut.
18.09.13

Den russiske stat må omstilles for å møte samfunnsutfordringene

Det rusisske statsapparatet må bli mer fleksibelt, dynamisk og ansvarlig om det vil spille en sentral rolle i den økonomiske utviklingen.
02.09.13

Fordi det angår oss alle

Det forskes mye på klimaendringer og konsekvensene av dem, og hvert forskningsresultat er som en ny bit av et stort puslespill. Nå har tre profilerte forskere satt sammen bitene i det norske klimapuslespillet.
02.09.13

Stort vitebegjær på informasjonsmøte

Hvordan kan vi samarbeide bra? Kan vi søke om midler fra ulike pengesekker til samme prosjekt? Hvor mye må næringslivet betale for å være med? Disse og flere spørsmål ble stilt – og besvart – da drøyt 70 personer deltok på Forskningsrådets informasjonsmøte om den nye klimaomstillingsutlysningen 27. august.
27.08.13

Langsiktig satsing i ord gir slagkraft

Styrking og videreutvikling av forskningskompetanse gir uttelling for næringsliv og utdanningsinstitusjoner rundt arktisk teknologi og reiseliv i Nord-Norge.
19.08.13

Relevant møte for JPI Climate-interesserte

Forskere som ønsker å søke om JPI Climate-midler til arktisk og boreal klimaforskning i Russland oppfordres til å delta på PEEX-møtet i Finland 26. til 28. august.
16.08.13

Positive innspill til ny polarpolicy

Utkast til ny policy for norsk polarforskning har vært ute til høring – og det er kommet inn en rekke gode og konkrete innspill som favner bredt. De aller fleste er positive til utkastet fra Forskningsrådet.
08.08.13

94 millioner kroner til europeisk klimaforskningsdugnad

Den første fellesutlysningen i JPI Climate er nå forhåndsvarslet – og interesserte forskningsmiljøer oppfordres til å finne samarbeidspartnere.
26.06.13

135 millioner til klimaomstilling

Stort program for klima (KLIMAFORSK) legger nå ut sin første store utlysning. Klimaomstilling i samfunnet er det overordnede temaet. Søknadsfrist: 16. oktober.
13.06.13

Fellesutlysning med Det russiske fondet for grunnforskning.

Forskningsprosjekter på miljø, ressurser og klimaendringer i Arktis.
06.06.13

Kom med høringsinnspill

Nå er utkastet til ny policy for polarforskning klart – og Forskningsrådet oppfordrer forskning, forvaltning, næringsliv og andre interessenter til å komme med innspill. Høringsfristen er 12. august.
05.06.13

Felles utlysning med Det russiske forskningsfondet for humaniora.

Felles utlysning med Det russiske forskningsfondet for humaniora. For full utlysning, se Forskningsrådets utlysningssider . C. Grime
31.05.13

Nytt utdannings- og forsknings-samarbeid med BRIKS og Japan

Pilotprogrammet UTFORSK skal sikre en sterkere kobling mellom internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid med BRIKS-landene og Japan.
29.05.13

Nytt petrosenter til Tromsø

Forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis er lagt til Universitetet i Tromsø.
22.05.13

Bli kjent med PETROSAM 2

Det inviteres til konferanse i anledning nytt seksårig program for samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til norsk petroleumsvirksomhet.
25.04.13

Tettere kobling av forsknings- og utdanningssamarbeid

Forskningsrådet har innledet et tettere samarbeid med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) med sikte å knytte utdanningssamarbeid bedre opp mot bilateralt forskningssamarbeid.
19.04.13

Forskningsrådet lanserer nytt samfunnsvitenskapelig program

Forskningsrådet lanserer nytt samfunnsvitenskapelig program PETROSAM 2 skal styrke den forskningsbaserte kunnskapen om Norge som petroleumsnasjon og petroleumsaktør, nasjonalt og internasjonalt. Les mer om programmet her . C. Grime
07.03.13

111 millioner til nye polarforskningsprosjekter

8 nye forskningsprosjekter får nå midler fra Polarforskningsprogrammet til naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig polarforskning.
13.02.13

Forsker på asiatisk interesse for Arktis

Flere asiatiske land har søkt om permanent observatørstatus i Arktisk råd. Forskere på geopolitikk er opptatt av hva denne økte interessen for Arktis skyldes og hvilke ambisjoner asiatiske land har i nord.
04.02.13

- Russlands opptreden i Arktis blir misforstått

- Det er mange misforståelser når det gjelder Russlands opptreden i Arktis. Det har oppstått myter om Chilingarovs flaggplanting under Nordpolen, ønsker om enekontroll over den nordlige sjøruten og økt militarisering i nord.
04.02.13

Utviklingen av Arktis som olje- og gassregion

Det vil ta tid før utviklingen av Arktis som olje og gassregion skyter fart. Driverne er ikke sterke nok nå og barrierene er høye. Særlig avgjørende er markedsutviklingen for gass.
01.02.13

- Geopolitisk forskning er fanget i en låst logikk

- Forskning på internasjonal politikk i Arktis har lite gjennomslag. Perspektivene hentes altfor ensidig fra strategiske studier, sa Petra Dolata under avslutningen av Geopolitikk-Nord i Tromsø. Hun etterlyste en ny forskningsagenda.