Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

139 treff
27.08.13

Langsiktig satsing i ord gir slagkraft

Styrking og videreutvikling av forskningskompetanse gir uttelling for næringsliv og utdanningsinstitusjoner rundt arktisk teknologi og reiseliv i Nord-Norge.
19.08.13

Relevant møte for JPI Climate-interesserte

Forskere som ønsker å søke om JPI Climate-midler til arktisk og boreal klimaforskning i Russland oppfordres til å delta på PEEX-møtet i Finland 26. til 28. august.
16.08.13

Positive innspill til ny polarpolicy

Utkast til ny policy for norsk polarforskning har vært ute til høring – og det er kommet inn en rekke gode og konkrete innspill som favner bredt. De aller fleste er positive til utkastet fra Forskningsrådet.
08.08.13

94 millioner kroner til europeisk klimaforskningsdugnad

Den første fellesutlysningen i JPI Climate er nå forhåndsvarslet – og interesserte forskningsmiljøer oppfordres til å finne samarbeidspartnere.
26.06.13

135 millioner til klimaomstilling

Stort program for klima (KLIMAFORSK) legger nå ut sin første store utlysning. Klimaomstilling i samfunnet er det overordnede temaet. Søknadsfrist: 16. oktober.
13.06.13

Fellesutlysning med Det russiske fondet for grunnforskning.

Forskningsprosjekter på miljø, ressurser og klimaendringer i Arktis.
06.06.13

Kom med høringsinnspill

Nå er utkastet til ny policy for polarforskning klart – og Forskningsrådet oppfordrer forskning, forvaltning, næringsliv og andre interessenter til å komme med innspill. Høringsfristen er 12. august.
05.06.13

Felles utlysning med Det russiske forskningsfondet for humaniora.

Felles utlysning med Det russiske forskningsfondet for humaniora. For full utlysning, se Forskningsrådets utlysningssider . C. Grime
31.05.13

Nytt utdannings- og forsknings-samarbeid med BRIKS og Japan

Pilotprogrammet UTFORSK skal sikre en sterkere kobling mellom internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid med BRIKS-landene og Japan.
29.05.13

Nytt petrosenter til Tromsø

Forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis er lagt til Universitetet i Tromsø.
22.05.13

Bli kjent med PETROSAM 2

Det inviteres til konferanse i anledning nytt seksårig program for samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til norsk petroleumsvirksomhet.
25.04.13

Tettere kobling av forsknings- og utdanningssamarbeid

Forskningsrådet har innledet et tettere samarbeid med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) med sikte å knytte utdanningssamarbeid bedre opp mot bilateralt forskningssamarbeid.
19.04.13

Forskningsrådet lanserer nytt samfunnsvitenskapelig program

Forskningsrådet lanserer nytt samfunnsvitenskapelig program PETROSAM 2 skal styrke den forskningsbaserte kunnskapen om Norge som petroleumsnasjon og petroleumsaktør, nasjonalt og internasjonalt. Les mer om programmet her . C. Grime
07.03.13

111 millioner til nye polarforskningsprosjekter

8 nye forskningsprosjekter får nå midler fra Polarforskningsprogrammet til naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig polarforskning.
13.02.13

Forsker på asiatisk interesse for Arktis

Flere asiatiske land har søkt om permanent observatørstatus i Arktisk råd. Forskere på geopolitikk er opptatt av hva denne økte interessen for Arktis skyldes og hvilke ambisjoner asiatiske land har i nord.
04.02.13

- Russlands opptreden i Arktis blir misforstått

- Det er mange misforståelser når det gjelder Russlands opptreden i Arktis. Det har oppstått myter om Chilingarovs flaggplanting under Nordpolen, ønsker om enekontroll over den nordlige sjøruten og økt militarisering i nord.
04.02.13

Utviklingen av Arktis som olje- og gassregion

Det vil ta tid før utviklingen av Arktis som olje og gassregion skyter fart. Driverne er ikke sterke nok nå og barrierene er høye. Særlig avgjørende er markedsutviklingen for gass.
01.02.13

- Geopolitisk forskning er fanget i en låst logikk

- Forskning på internasjonal politikk i Arktis har lite gjennomslag. Perspektivene hentes altfor ensidig fra strategiske studier, sa Petra Dolata under avslutningen av Geopolitikk-Nord i Tromsø. Hun etterlyste en ny forskningsagenda.
23.01.13

Geopolitikk-Nord avsluttes i Tromsø

Det store forskningsprosjektet Geopolitikk-Nord avsluttes i disse dager med en paralellsesjon under Arctic Frontiers i Tromsø. Her oppsummeres resultatene av fem års forskning.
06.12.12

Store klimaendringer i nordområdene

Nordområdene er sårbare. Miljøet er under press og klimaendringene fører til mange endringer vi enda ikke vet konsekvensene av. Gjør vi nok?
29.11.12

Dramatiske endringer i polområdene gir nye utfordringer

Endringene som nå skjer i polområdene er dramatiske. Det gir polarforskerne mange nye utfordringer.
28.11.12

Interesser og mulige konflikter i Arktis

-Selv om mediene er opptatt av økt militær aktivitet, kan denne aktiviteten ikke sies å innevarsle en ny «kald krig». I dag framstår det som lite sannsynlig med russisk militær maktbruk overfor Norge i en ressurskonflikt, men scenariet kan ikke utelukkes.
28.11.12

Nordområdepolitikken må bygge på beste kunnskap

Interessen for Nordområdene øker i takt med omveltningene i verdenssamfunnet. Dermed øker også Norges behov for ny og bred kunnskap om strategisk viktige forhold i nord.
15.11.12

11, 5 millioner til norsk-russisk polar- og petroleumsforskning tildelt

11, 5 millioner til norsk-russisk polar- og petroleumsforskning tildelt De tre prosjektene som har fått støtte er: Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Prosjektnummer Prosjekttittel Institusjon 225027 4DARCTIC: Structure and evolution of Arctic crust and mantle based on multi-scale
03.10.12

«Forskningspølser» på torget

Hvor mange tidssoner er det i Russland? Hva er Russlands viktigste inntektskilde? Vet du hva som er den laveste temperaturen i Russlands kaldeste by Oymyakon i Sibir?
27.06.12

Forskningsrådet styrker norsk-russisk forskning på miljø og ressurser i Barentshavet

De arktiske områdene er utsatt for økende press på grunn av klimaendringer, forurensning, økt tilgjengelighet og økonomisk aktivitet. Det er behov for ny kunnskap for å kunne drive helhetlig forvaltning i områdene.
18.06.12

NORRUSS-tildeling til 8 prosjekt

Søknadsbehandlingen er avsluttet i NORRUSS. Det er tildelt 60 mill. kroner til 8 prosjekt.
03.05.12

Ny avtale om forskningssamarbeid med Russland

Det russiske fondet for humaniora (RFH) undertegnet onsdag en samarbeidsavtale med Forskningsrådet. Avtalen omfatter også samfunnsforskning. Målet er blant annet å komme raskt i gang med felles utlysninger.
08.03.12

God mediedekning av NORRUSS

NORRUSS-programmet vekker interesse ut over forskningsmiljøene.
02.03.12

NORRUSS utlysningsseminar

Mandag 5. mars kl 14.30 - 16.00 overføres seminaret direkte på nett-TV her.