Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

162 treff
04.02.13

Utviklingen av Arktis som olje- og gassregion

Det vil ta tid før utviklingen av Arktis som olje og gassregion skyter fart. Driverne er ikke sterke nok nå og barrierene er høye. Særlig avgjørende er markedsutviklingen for gass.
04.02.13

- Russlands opptreden i Arktis blir misforstått

- Det er mange misforståelser når det gjelder Russlands opptreden i Arktis. Det har oppstått myter om Chilingarovs flaggplanting under Nordpolen, ønsker om enekontroll over den nordlige sjøruten og økt militarisering i nord.
01.02.13

- Geopolitisk forskning er fanget i en låst logikk

- Forskning på internasjonal politikk i Arktis har lite gjennomslag. Perspektivene hentes altfor ensidig fra strategiske studier, sa Petra Dolata under avslutningen av Geopolitikk-Nord i Tromsø. Hun etterlyste en ny forskningsagenda.
23.01.13

Geopolitikk-Nord avsluttes i Tromsø

Det store forskningsprosjektet Geopolitikk-Nord avsluttes i disse dager med en paralellsesjon under Arctic Frontiers i Tromsø. Her oppsummeres resultatene av fem års forskning.
06.12.12

Store klimaendringer i nordområdene

Nordområdene er sårbare. Miljøet er under press og klimaendringene fører til mange endringer vi enda ikke vet konsekvensene av. Gjør vi nok?
29.11.12

Dramatiske endringer i polområdene gir nye utfordringer

Endringene som nå skjer i polområdene er dramatiske. Det gir polarforskerne mange nye utfordringer.
28.11.12

Interesser og mulige konflikter i Arktis

-Selv om mediene er opptatt av økt militær aktivitet, kan denne aktiviteten ikke sies å innevarsle en ny «kald krig». I dag framstår det som lite sannsynlig med russisk militær maktbruk overfor Norge i en ressurskonflikt, men scenariet kan ikke utelukkes.
28.11.12

Nordområdepolitikken må bygge på beste kunnskap

Interessen for Nordområdene øker i takt med omveltningene i verdenssamfunnet. Dermed øker også Norges behov for ny og bred kunnskap om strategisk viktige forhold i nord.
15.11.12

11, 5 millioner til norsk-russisk polar- og petroleumsforskning tildelt

11, 5 millioner til norsk-russisk polar- og petroleumsforskning tildelt De tre prosjektene som har fått støtte er: Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Prosjektnummer Prosjekttittel Institusjon 225027 4DARCTIC: Structure and evolution of Arctic crust and mantle based on multi-scale
03.10.12

«Forskningspølser» på torget

Hvor mange tidssoner er det i Russland? Hva er Russlands viktigste inntektskilde? Vet du hva som er den laveste temperaturen i Russlands kaldeste by Oymyakon i Sibir?
27.06.12

Forskningsrådet styrker norsk-russisk forskning på miljø og ressurser i Barentshavet

De arktiske områdene er utsatt for økende press på grunn av klimaendringer, forurensning, økt tilgjengelighet og økonomisk aktivitet. Det er behov for ny kunnskap for å kunne drive helhetlig forvaltning i områdene.
18.06.12

NORRUSS-tildeling til 8 prosjekt

Søknadsbehandlingen er avsluttet i NORRUSS. Det er tildelt 60 mill. kroner til 8 prosjekt.
03.05.12

Ny avtale om forskningssamarbeid med Russland

Det russiske fondet for humaniora (RFH) undertegnet onsdag en samarbeidsavtale med Forskningsrådet. Avtalen omfatter også samfunnsforskning. Målet er blant annet å komme raskt i gang med felles utlysninger.
08.03.12

God mediedekning av NORRUSS

NORRUSS-programmet vekker interesse ut over forskningsmiljøene.
02.03.12

NORRUSS utlysningsseminar

Mandag 5. mars kl 14.30 - 16.00 overføres seminaret direkte på nett-TV her.
20.02.12

NORRUSS utlysning klar

NORRUSS utlysning klar Seminaret avholdes mandag 5. mars kl. 14.30 - 16.00 hos Forskningsrådet, Stensberggaten 26, Oslo - møterom Abel. Se de engelske nettsidene for detaljer .
13.02.12

Nytt NORRUSS program

Det nye NORRUSS programmet er nå offisielt og publisert på våre nettsider.
07.01.12

Ny satsing i russlandsforskningen

Utenriksdepartementet styrker forskningsprogrammet Russland og internasjonale relasjoner i nordområdene (NORRUSS) med 105 millioner kroner for perioden 2012-16. Det tas sikte på utlysning med søknadsfrist i april.
01.12.11

Unike muligheter på toppen av jorda

Næringslivet er ikke de eneste som forventer gevinster i Arktis. Også for forskerne byr nordområdene på unike muligheter.
28.11.11

Nordområdene – en skjør skattkiste

Nordområdene rommer enorme naturressurser både på land, i og under havet. Klimaendringene gjør det teknisk enklere å utnytte ressursene. Men klimamuligheten er også en klimatrussel.
25.11.11

Urfolk krever likeverdig deltakelse

– Det eksisterer en forventning om at Norge tar et spesielt ansvar for urfolk i nordområdene. Da er det også viktig å forske på rettigheter og etikk i sammenheng med utvinning av ressursene i nord. Det sier Jelena Porsanger, rektor ved Samisk høgskole.
24.11.11

Rikt på ressurser, for fattig på folk?

Mennesker kan bli den knappeste ressursen for å nå de ambisiøse målene om forskning og verdiskaping i nordområdene.
18.11.11

Kunnskap - nav i nord

Regjeringens nordområdemelding er lansert. Den løfter utfordringer som samsvarer med mange av forskningsbehovene Forskningsrådet prioriterer.
18.11.11

Store muligheter i nord – potensial for internasjonale forviklinger

Nordområdene har stor strategisk betydning globalt og nasjonalt. Det gir Norge både muligheter og utfordringer i forholdet til internasjonale interesser i regionen.
15.11.11

Hallén: – Vi må satse på kunnskap

– Presset på nordområdene øker og synliggjør Norges store forvaltningsansvar. Vår nordområdesatsing er derfor viktig for hele landet, sa Arvid Hallén da han mandag åpnet årets nordområdekonferanse i Bodø.
11.11.11

Storstilt satsing på leverandørutvikling i nord

Signering av partneravtalen om LUNN 3 er et ledd i satsingen på å få fram flere nordnorske leverandører til oljeindustrien.
18.10.11

Viktig arena for å videreføre satsing

– Norges nyeste universitet viser at kunnskapsmiljøene i nord styrkes, helt i tråd med intensjonene i Forskningsrådets reviderte nordområdestrategi, sier rektor Pål Pedersen ved det splitter nye Universitetet i Nordland.
10.10.11

Forventer mye av iskaldt samarbeid

Arktis kan romme mer enn en femtedel av verdens uoppdagede olje- og gassressurser. Et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NTNU skal bidra til at utviklingsprosjekter i det sårbare området blir gjennomført på en bærekraftig måte.
15.09.11

forskning.nord.to

Trykt versjon av den reviderte nordområdestrategien er klar og distribueres i disse dager til forskningsmiljøer, forvaltning, næringsliv og organisasjoner.
14.09.11

Ny avtale om forskningssamarbeid med Russland

Det russiske grunnforskningsfondet (The Russian Foundation for Basic Research - RFBR) undertegnet tirsdag et såkalt Memorandum of Understanding med Forskningsrådet. Gjennom felles utlysninger håper begge parter å oppnå høyere kvalitet i forskningen og skape synergier mellom forskergrupper og institusjoner.