Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

157 treff
06.04.10

Forskningsrådets nordområdekonferanse 2010

Sett av 10. - 12. november: Forskningsrådets nordområdekonferanse 2010 Årets nordområdekonferanse vil finne sted på Radisson Blu Hotell i Tromsø 10. og 11. november. Et av hovedtemaene for denne konferansen vil være presentasjon av resultatene fra kartleggingen av den
09.09.11

Forsvarsdepartementet lyser ut post.dok.stipend

Forsvarsdepartementet (FD) lyser nå åpent ut et postdoktorstipend for perioden 2012-2014. Søkere må være tilknyttet en offentlig godkjent norsk forskningsinstitusjon. Når det gjelder tema har FD utarbeidet en liste på generelle tildelingskriterier, der
21.11.13

Full fart for norsk polarforskning

Norge skal fortsette å være en av verdens fremste polarforskningsnasjoner. Det er ambisjonen og visjonen i den nye polarpolicyen som ble lagt fram i Alta torsdag.
10.12.07

Universitetet og Høgskolen i Tromsø vil fusjonere

- Vi ønsker å benytte fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø til å skape en helt ny lærerutdanning, sa rektorene Jarle Aarbakke fra UiT og Ulf Christensen fra HiTø da de møtte forskningsministeren tirsdag 4. desember.
23.01.13

Geopolitikk-Nord avsluttes i Tromsø

Det store forskningsprosjektet Geopolitikk-Nord avsluttes i disse dager med en paralellsesjon under Arctic Frontiers i Tromsø. Her oppsummeres resultatene av fem års forskning.
08.03.12

God mediedekning av NORRUSS

NORRUSS-programmet vekker interesse ut over forskningsmiljøene.
24.08.15

Grensekryssende innovasjonsrettet forskning

Grensekryssende innovasjonsrettet forskning Regjeringen har i nordområdepolitikken et mål om å utvikle Nord-Norge til en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner. Mer forskning om hva som skaper økt innovasjon og konkurransekraft er derfor et viktig bidrag til
15.11.11

Hallén: – Vi må satse på kunnskap

– Presset på nordområdene øker og synliggjør Norges store forvaltningsansvar. Vår nordområdesatsing er derfor viktig for hele landet, sa Arvid Hallén da han mandag åpnet årets nordområdekonferanse i Bodø.
27.09.13

Hallén berømmer norske klimaforskere

Norske klimaforskere har spilt en viktig rolle i arbeidet med klimapanelets første delrapport. Forskningsrådets direktør Arvid Hallén er stolt over den norske innsatsen.
02.10.07

Hvorfor så vanskelig med innovasjon i nord?

Hvorfor er det så vanskelig med innovasjon i nord? Eller er det nå egentlig det? Det er blant hovedspørsmålene på Nordområde-konferansen i år. Og hvis det er så vanskelig, kan forskning bidra til å løse problemet?
06.06.13

Kom med høringsinnspill

Nå er utkastet til ny policy for polarforskning klart – og Forskningsrådet oppfordrer forskning, forvaltning, næringsliv og andre interessenter til å komme med innspill. Høringsfristen er 12. august.
02.05.14

Høstens utlysninger

Programstyret for PETROMAKS 2 vedtok i slutten av april hvilke utlysninger programmet skal ha til høsten.
05.10.07

-Ikke et godt forskningsbudsjett

- Forskningsbevilgningene på statsbudsjettet er langt fra i tråd med ambisjonene om at Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon. For Forskningsrådet er budsjettet skuffende, sier administrerende direktør Arvid Hallén.
27.11.09

Ikke noe kappløp om Arktis

Seniorrådgiver Otto Mamelund i Utenriksdepartementet brukte innlegget sitt på Forskningsrådets nordområdekonferanse til å gå i rette med dem som hevder at det pågår et kappløp om ressursene i Arktis.
28.11.12

Interesser og mulige konflikter i Arktis

-Selv om mediene er opptatt av økt militær aktivitet, kan denne aktiviteten ikke sies å innevarsle en ny «kald krig». I dag framstår det som lite sannsynlig med russisk militær maktbruk overfor Norge i en ressurskonflikt, men scenariet kan ikke utelukkes.
25.08.10

Internasjonalt sommerkurs på Svalbard

56 studenter og 32 forskere fra 26 land er samlet på Svalbard denne uken i regi av Det internasjonale energibyrået IEA.
19.02.10

Driver din bedrift med innovasjon?

Innovasjon Norge Troms, Forskningsrådet og SIVA inviterer næringslivet i Longyearbyen til informasjonsmøte om SkatteFUNN og andre relevante programmer.
30.09.13

JPI Klima publiserer fellesutlysning

Det europeiske fellesprosjektet Joint Programming Initiative (JPI) for klima, har nå publisert sin første fellesutlysning. Norge er, gjennom Forskningsrådet, en av de største bidragsyterne til utlysningen.
24.04.15

Kreml skjerper kampen om internett

Russiske myndigheter er "gode" på bruk av sosiale medier. De har høyt fokus på å være til stede og kontrollere samfunnsdebatten. Aktiviteten har mange former.
11.11.14

Kristin Høiby blir ny NORRUSS-koordinator

Hun tar over arbeidet til Birgit Jacobsen med koordineringen av NORRUSS-programmet samt landansvaret for Russland i Forskningsrådet.
18.11.11

Kunnskap - nav i nord

Regjeringens nordområdemelding er lansert. Den løfter utfordringer som samsvarer med mange av forskningsbehovene Forskningsrådet prioriterer.
14.10.13

Kunnskap som utfordrer

Norsk klimaforskning er i verdensklasse – og Forskningsrådet har bidratt med nærmere én milliard kroner til denne forskningen de siste ti årene. På klimakonferansen onsdag 30. og torsdag 31. oktober setter vi status, ser på forskningsresultatene og veien videre.
27.08.13

Langsiktig satsing i ord gir slagkraft

Styrking og videreutvikling av forskningskompetanse gir uttelling for næringsliv og utdanningsinstitusjoner rundt arktisk teknologi og reiseliv i Nord-Norge.
28.01.08

Lav innovasjonsgrad er en utfordring i nord

- Den lave innovasjonsgraden er en stor utfordring for bedriftene i Nord-Norge, sier forskningsleder Håkon Finne ved SINTEF teknologi og samfunn. Nordland, Troms og Finnmark ligger langt nede på innovasjonsstatistikken, og da kan det bli vanskeligere å skape en ny giv i landsdelen.
25.11.09

Lekve; Politisk

Vi er i en fase der NOsatsing er noe vi driver med, mer enn prater om. Regjeringskonferane påMaldivene (bilde under vann) Demonstrasjon på klimautfordringene. Statsrådens poeng for noen uker siden: Dette er den store utfordirngen. Global utfordring, angår Maldivene,
11.06.14

Lyser ut nye midler til utdannings- og forskningssamarbeid med BRIKS og Japan

Partnerskapsprogrammet UTFORSK lyser ut inntil 6 millioner til utdanningstiltak rettet mot strategisk viktige samarbeidsland utenfor Europa og Nord-Amerika.
15.12.10

Programmets første utlysning

Beslutning om tildeling i januar
01.10.13

Markedet presser russisk industri til modernisering

Fiskeri, skipsbygging og gruvevirksomhet er blant de tradisjonelle næringsveiene på Kolahalvøya. Næringene er i utvikling, men i liten grad på grunn av statlig og politisk påvirkning.
05.03.14

Meld deg på Miljøgiftkonferansen 2014

Miljøgifter er et økende problem. Hva gjør vi for å hindre at de sprer seg? Noen av svarene får du på Miljøgiftkonferansen 7. mai. Meld deg på nå!
07.01.10

Mer midler til jordobservasjon

Søknadsfrist 17. februar 2010: Mer midler til jordobservasjon Som et ledd i Regjeringens nordområdesatsing har Utenriksdepartementet besluttet å bevilge fem millioner kroner i ekstraordinære midler fra Barents2020-satsingen til jordobservasjon. Det er Forskningsrådets