Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

182 treff
30.06.06

Forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling i et nordområdeperspektiv

Forskningsrådets nordområdekonferanse 2007: Forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling i et nordområdeperspektiv Norges forskningsråd inviterer til konferanse om nordområdene 8. - 9. november 2007. Tema for årets konferanse er Forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling i et
14.05.08

Ny kunnskap kan styrke utformingen av fremtidig norsk nordområdepolitikk

Forskningsprosjektet Geopolitikk i nordområdene, norske interesser (GEOPOLITIKK-NORD) ble lansert i Tromsø 1.september. Dette prosjektet er forankret i og ledes av Institutt for forsvarsstudier, som samarbeider med Fridtjof Nansen Institutt og universitetene i Tromsø og Oslo. I tillegg deltar forskningsinstitusjoner i USA, Tyskland og Russland.
03.10.12

«Forskningspølser» på torget

Hvor mange tidssoner er det i Russland? Hva er Russlands viktigste inntektskilde? Vet du hva som er den laveste temperaturen i Russlands kaldeste by Oymyakon i Sibir?
01.12.06

Forskingsrådet foreslår 300 millioner i økning til forskning i nord

- Regjeringens nordområdestrategi har en meget sterk og positiv vinkling på forskning som sammenfaller godt med vårt eget forslag om en vekst på 300 millioner kroner til forskning i Nordområdene.
27.08.06

Forskningsrådet arrangerer nordområdekonferanse

13. og 14. november i Tromsø: Forskningsrådet arrangerer nordområdekonferanse Konferansen vil fokusere på samfunnets nordområdesatsing i et forsknings- og innovasjonsperspektiv, og det er lagt opp til at alle som vil kan komme til orde. Hovedtema for konferansen vil være: Ressurser, økosystemer og
19.04.13

Forskningsrådet lanserer nytt samfunnsvitenskapelig program

Forskningsrådet lanserer nytt samfunnsvitenskapelig program PETROSAM 2 skal styrke den forskningsbaserte kunnskapen om Norge som petroleumsnasjon og petroleumsaktør, nasjonalt og internasjonalt. Les mer om programmet her . C. Grime
05.10.06

Forskningsrådet overrasket over NHO-kritikk

Forskningsrådets nordområdestrategi har for lite positivt fokus på petroleumsvirksomhet i nord, klager NHO i et brev til Forskningsrådets overordnede departementer. - Forunderlig, sier adm. dir. Arvid Hallén. - Brevet vitner om at NHO har misforstått vår rolle i dette.
25.09.06

Forskningsrådets nordområdekonferanse 13. og 14. november 2006

Påmeldingsfrist 20. oktober: Forskningsrådets nordområdekonferanse Norges forskningsråd inviterer til konferanse om nordområdene 13. - 14. november 2006 i Tromsø. Tema for årets konferanse er Olje, fisk, high-tech eller - hva skal man satse på? og Russland - nabo og samarbeidspartner. Hovedfokus på
30.06.06

Forskningsrådets nordområdekonferanse

Norges forskningsråd inviterer til konferanse om nordområdene 13. - 14. november 2006. Tema for årets konferanse er Olje, fisk, high-tech eller og Russland . Hovedfokus på konferansen vil være firedelt: (1) hvordan styrke forskningen i og for næringslivet ,  (2) hvordan sikre en robust
06.04.10

Forskningsrådets nordområdekonferanse 2010

Sett av 10. - 12. november: Forskningsrådets nordområdekonferanse 2010 Årets nordområdekonferanse vil finne sted på Radisson Blu Hotell i Tromsø 10. og 11. november. Et av hovedtemaene for denne konferansen vil være presentasjon av resultatene fra kartleggingen av den
09.09.11

Forsvarsdepartementet lyser ut post.dok.stipend

Forsvarsdepartementet (FD) lyser nå åpent ut et postdoktorstipend for perioden 2012-2014. Søkere må være tilknyttet en offentlig godkjent norsk forskningsinstitusjon. Når det gjelder tema har FD utarbeidet en liste på generelle tildelingskriterier, der
16.06.09

Fortsatt vekst i nordområdeforskningen

Nordområdesatsingens årsrapport 2008: Fortsatt vekst i nordområdeforskningen Fra 2007 til 2008 økte omfanget av nordområderelevant forskning finansiert over Forskningsrådets budsjetter fra 616 mill. kroner til 636 mill. kroner. Veksten er imidlertid noe svakere enn forventet, da
21.11.13

Full fart for norsk polarforskning

Norge skal fortsette å være en av verdens fremste polarforskningsnasjoner. Det er ambisjonen og visjonen i den nye polarpolicyen som ble lagt fram i Alta torsdag.
10.12.07

Universitetet og Høgskolen i Tromsø vil fusjonere

- Vi ønsker å benytte fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø til å skape en helt ny lærerutdanning, sa rektorene Jarle Aarbakke fra UiT og Ulf Christensen fra HiTø da de møtte forskningsministeren tirsdag 4. desember.
23.01.13

Geopolitikk-Nord avsluttes i Tromsø

Det store forskningsprosjektet Geopolitikk-Nord avsluttes i disse dager med en paralellsesjon under Arctic Frontiers i Tromsø. Her oppsummeres resultatene av fem års forskning.
08.03.12

God mediedekning av NORRUSS

NORRUSS-programmet vekker interesse ut over forskningsmiljøene.
15.11.11

Hallén: – Vi må satse på kunnskap

– Presset på nordområdene øker og synliggjør Norges store forvaltningsansvar. Vår nordområdesatsing er derfor viktig for hele landet, sa Arvid Hallén da han mandag åpnet årets nordområdekonferanse i Bodø.
27.09.13

Hallén berømmer norske klimaforskere

Norske klimaforskere har spilt en viktig rolle i arbeidet med klimapanelets første delrapport. Forskningsrådets direktør Arvid Hallén er stolt over den norske innsatsen.
23.11.06

Hva ble sagt?

Hva er status for verdiskapingen i nord sammenlignet med landet forøvrig? Hva skal man satse på - fisk, olje eller high-tech? Kan vi nok om Russland til å få til fruktbare samarbeid? Dette var blant de problemstillinger som ble belyst under Forskningsrådets nordområdekonferanse i midten av november. Programmet og presentasjonene finner du her.
02.10.07

Hvorfor så vanskelig med innovasjon i nord?

Hvorfor er det så vanskelig med innovasjon i nord? Eller er det nå egentlig det? Det er blant hovedspørsmålene på Nordområde-konferansen i år. Og hvis det er så vanskelig, kan forskning bidra til å løse problemet?
06.06.13

Kom med høringsinnspill

Nå er utkastet til ny policy for polarforskning klart – og Forskningsrådet oppfordrer forskning, forvaltning, næringsliv og andre interessenter til å komme med innspill. Høringsfristen er 12. august.
02.05.14

Høstens utlysninger

Programstyret for PETROMAKS 2 vedtok i slutten av april hvilke utlysninger programmet skal ha til høsten.
05.10.07

-Ikke et godt forskningsbudsjett

- Forskningsbevilgningene på statsbudsjettet er langt fra i tråd med ambisjonene om at Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon. For Forskningsrådet er budsjettet skuffende, sier administrerende direktør Arvid Hallén.
27.11.09

Ikke noe kappløp om Arktis

Seniorrådgiver Otto Mamelund i Utenriksdepartementet brukte innlegget sitt på Forskningsrådets nordområdekonferanse til å gå i rette med dem som hevder at det pågår et kappløp om ressursene i Arktis.
28.11.12

Interesser og mulige konflikter i Arktis

-Selv om mediene er opptatt av økt militær aktivitet, kan denne aktiviteten ikke sies å innevarsle en ny «kald krig». I dag framstår det som lite sannsynlig med russisk militær maktbruk overfor Norge i en ressurskonflikt, men scenariet kan ikke utelukkes.
01.10.14

Forskningsrådet legger om støtten til internasjonal forskermobilitet

Programmet for Internasjonale stipend (IS) i Forskningsrådet har i en årrekke forvaltet et knippe støtteordninger for individuell forskermobilitet. Forskningsrådet avslutter nå flere av disse støtteordningene for å legge til rette for en mer strategisk og målrettet bruk av mobilitetsmidlene.
25.08.10

Internasjonalt sommerkurs på Svalbard

56 studenter og 32 forskere fra 26 land er samlet på Svalbard denne uken i regi av Det internasjonale energibyrået IEA.
18.09.08

Forskning og internasjonalt samarbeid i nord

Invitasjon til høring Målgruppen er universitet, høgskoler og forskningsinstitutter i Nordland, Troms og Finnmark. Formålet med satsingen er å bidra til å utvikle kompetanse som kan skape grunnlag for innovasjon, verdiskaping og næringsutvikling innenfor arktisk teknologi og reiseliv. Den skal også
19.02.10

Driver din bedrift med innovasjon?

Innovasjon Norge Troms, Forskningsrådet og SIVA inviterer næringslivet i Longyearbyen til informasjonsmøte om SkatteFUNN og andre relevante programmer.
30.09.13

JPI Klima publiserer fellesutlysning

Det europeiske fellesprosjektet Joint Programming Initiative (JPI) for klima, har nå publisert sin første fellesutlysning. Norge er, gjennom Forskningsrådet, en av de største bidragsyterne til utlysningen.