Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

149 treff
12.07.10

Bienes hemmelige liv

Forsker Gro Amdam har klart å reversere aldringsprosessen i hjernen på bier. Det gir håp også for mennesker med demens, mener hun.
07.07.10

Klart for leting til havs

Nye medisiner fra havet er blant mulighetene når Forskningsrådet nå lyser ut midler til nye prosjekter innen marin bioprospektering.
23.06.10

Gentest finner friske fiskeforeldre

Selskapet Aqua Gen har utviklet en ny gentest som raskt finner de laksefiskene som har best motstand mot IPN-viruset. Nå har de lansert et kommersielt produkt som kan bety et gjennombrudd i kampen mot denne sykdommen.
22.06.10

Vil du kartlegge laksens gener?

Norge, Canada og Chile er et skritt nærmere full sekvensering av laksens genom. Det søkes nå etter aktører som kan gjennomføre fase to av kartleggingen.
20.06.10

Nytt fra FUGE nr. 1 2010

I dette nummeret kan du blant annet lese om bier med demens, sebrafisk med Parkinsons sykdom og forskernes jakt på brystkreftgener.
17.06.10

”Nanoteknologi for verdiskaping”

NANOMAT arrangerer nærinslivsseminar på Felix Konferansesenter 1. september 2010. Frist for påmelding er endret til 28. august.
10.05.10

Nye muligheter for gammel næring

Økt verdiskaping fra marine ressurser var tema da miljøene i Møre og Romsdal nylig samlet seg på seminar om marin bioprospektering.
04.05.10

FUGE mellom to permer

Arbeid for ny bioteksatsing, kartlegging av torsk og laks, marin bioprospektering og dialogmøter for å styrke samfunnsrelevans i biotekforskning er blant høydepunktene i FUGEs årsrapport for 2009.
28.04.10

ESF lyser ut midler

European Science Foundation ved nettverksprogrammet Frontiers of Functional Genomics lyser nå ut midler.
13.04.10

MABIT-midler til marin bioteknologi

MABIT-programmet lyser nå ut midler til nye forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor marin bioteknologi. Søknadsfrist er onsdag 12. mai.
24.03.10

Biotekforskning skal møte samfunnsutfordringer

Samfunnsutfordringer, kvalitet og nasjonal samhandling er viktige stikkord når Forskningsrådet og FoU-miljøene planlegger den nye satsingen på norsk bioteknologiforskning.
24.03.10

Ny utlysning til proteomikk og biobanker

1,1 millioner kroner er nå tilgjengelig for nye forskningsprosjekter som bruker biobankmateriale i proteinanalyser. Frist for å søke er 16. april.
15.03.10

Lyser ut midler til realfagsformidling

Forskningsrådet lyser nå ut 4 millioner kroner til formidlings- og kommunikasjonsprosjekter som skal fremme rekruttering til realfagene.
03.03.10

Informasjon om og utlysning av midler

Innsamling av informasjon til Forskningsmidler 2004
19.02.10

Utvikler hormonfri p-pille for menn

- Hvis alt går som vi håper, vil det ikke spille noen rolle om mennene selv ønsker å bruke p-pillen. Da vil den være så bra at kvinnene kommer til å tvinge dem til å gjøre det.
10.02.10

Nye midler til nettverksbygging

ESF-programmet Frontiers of Functional Genomics lyser nå ut midler til konferansestøtte og reisestipender.
08.02.10

Ny seniorkonsulent i FUGE

Wenche Finanger (46) er ansatt som ny seniorkonsulent i Avdeling for fremtidsteknologi. Hun vil jobbe 50 prosent av tiden i FUGE, og 50 prosent i NANOMAT-programmet.
08.02.10

Verdiskaping fra havet

Regjeringen vil satse på marin bioprospektering. Om lag 80 personer var samlet i Forskningsrådet i begynnelsen av februar for å diskutere hvordan Norge best kan etablere et nasjonalt samspill på dette området. Satsingsområder og samarbeidsformer var sentrale diskusjonstemaer på møtet.
12.01.10

Forankrer havets verdier

Forskningsrådet inviterer til åpent dialogmøte om marin bioprospektering fredag 5. februar.
11.01.10

Ny brosjyre om bioteknologi

I denne brosjyren kan du lese om kompetansen og teknologier som tilbys ved FUGEs ulike teknologiplattformer i dag.
07.01.10

Når biobankene åpner hvelvet

Kan blodprøver og annet biologisk materiale som er samlet inn i offentlige befolkningsstudier, brukes av næringslivet på en god måte?
23.11.09

Laksen kan bli kvitt sin influensa

Mens vi mennesker sliter med svineinfluensa og sesonginfluensa, kan laksen bli kvitt sin influensa i løpet av få år.
30.10.09

En Lofot-torsk er avslørt

Torskens genom er nå ferdig kartlagt. Og det er en ekte Lofot-torsk som har fått æren av å åpne ballet. Norge er nemlig først ute med å kartlegge arvestoffet til en fisk som har stor økonomisk betydning.
16.10.09

Utlysning innen proteomikk og biobanker

2,3 millioner kroner er nå tilgjengelig for nye forskningsprosjekter som bruker biobankmateriale i proteinanalyser. Frist for å søke er 11. november.
14.10.09

Revolusjonerende diagnostisering

- Hvorfor samle kunnskap hvis du ikke skal bruke den, spør gründer bak Norges mest innovative bedrift 2009.
16.09.09

Hvem former hvem?

- Tror du at du kan ha en amøbe i ditt stamtre, eller lurer du på om fugler må lære å synge? Vet du hvordan man vaksinerer en fisk, eller lurer på det er mulig å se et virus? I Forskningsrådets utstilling på Forskningstorget i Oslo inviteres du til å stille spørsmål om alt du måtte lure på om evolusjon, utvikling og bærekraft.
08.09.09

Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser

Gjennom en nasjonal strategi for marin bioprospektering vil regjeringen legge til rette for økt verdiskaping fra marine ressurser i samarbeid mellom næringsliv og forskning.
28.04.09

Tre millioner til bioprospektering

FUGE lyser ut 3 millioner kroner for å styrke internasjonalt samarbeid innen bioprospektering. Søknader behandles fortløpende.
11.03.09

Viktig strategisk - svakt koordinert

Store programmer bør videreutvikles som virkemiddel for nasjonale forskningspolitisk prioriterte tema- og teknologiområder. Men virkemiddelet kan med fordel skifte navn, mener ekspertpanel.
25.02.09

Satser på marin bioprospektering

En nasjonal strategi skal realisere verdiskapingspotensialet i marin bioprospektering.