Gå direkte til innhold

Møte med Kreftregisteret og Nasjonal rådgivningsgruppe for Mammografiprogrammet

For å få belyst forskjellige aspekter med Mammografiprogrammet, har styringsgruppen for den forskningsbaserte evalueringen avholdt et møte med sentrale personer fra Kreftregisteret og Nasjonal rådgivingsgruppe for Mammografiprogrammet.

Det ble der blant annet orientert om innkallings- og oppfølgingsrutinenes kompleksitet og hvilke data om fremmøte, oppfølging osv som er tilgjengelig, samt oppsummering av hovedfunnene fra forskningsarbeid utført av Kreftregisteret. Den nasjonale rådgivningsgruppen for Mammografiprogrammet orienterte om arbeidet rådgivningsgruppen utfører, spesielt om arbeid innenfor evaluering og kvalitetssikring/-forbedring av Mammografiprogrammet.

Følgende presentasjoner ble holdt

Om den forskningsbaserte evalueringen v/ Roar Johnsen, leder styringsgruppen (PDF - 19 KB)

Mammografiprogrammet. En kort presentasjon v/Berit Damtjernhaug, Kreftregisteret (PDF - 69 KB)

The Norwegian Breast Cancer Screening Program v/Solveig Hofvind, Kreftregisteret (PDF - 228 KB)

Nasjonal rådgivningsgruppe for Mammografiprogrammet v/leder Per Skaane (PDF - 1,8 MB)

Publisert:
24.10.2007
Sist oppdatert:
24.10.2007