Gå direkte til innhold

JSPS - gjesteforskerstipend til Japan

Forskningsrådet innstiller hvert år tre norske forskere til gjesteforskerstipend i Japan.

Mål for programmet:

JSPS-programmet skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske og japanske forskningsinstitusjoner.

Generelt mottar programmet søknader fra:

Stipendene kan søkes av senior forskere tilknyttet norsk forskningsinstitusjon som på forhånd har knyttet kontakt og avtalt et faglig opplegg med forskere i Japan. Forskere ansatt ved en rekke japanske læresteder og laboratorier kan invitere forskere fra Norge til Japan for å ta del i felles prosjekter.

Fag og tematiske prioriteringer:

Stipendene er åpne for søkere innen humaniora, samfunnsvitenskap, naturvitenskap og teknologi.

Hva slags støtte kan tildeles:

  • Flybillett tur-retur Japan (etter JSPS' regulativ)
  • Daglig kompensasjon på 18 000 yen
  • Reise-, ulykkes- og sykeforsikringsdekning 

Søknadsfrist og prosedyre:

Gjesteforskeroppholdene som utlyses i denne omgangen (FY2016), må starte opp i tidsrommet 1. april 2016 til 31. mars 2017. Søknad skal sendes inn elektronisk via Forskningsrådets eSøknad. Se under 'Utlysninger' på Forsiden.

Informasjonsfolder og søknadsskjema finner du her (nederst på siden). De to søknadsskjemaene til JSPS skal vedlegges den elektroniske søknaden til Forskningsrådet. Se utlysningen for mer informasjon. Lenke finnes til høyre på siden. Les informasjonsfolderen nøye for å se om du kan søke ut i fra de krav som stilles, og for å være sikker på at alle obligatoriske vedlegg følger søknaden.

Originale søknadsdokumenter inklusive vedlegg oppbevares etter innsendelse. Dersom søknaden nomineres av Forskningsrådet skal dette oversendes JSPS.

Søknadsfrist til Forskningsrådet: 25. november 2015.

Den japanske vertsinstitusjonen kan også søke direkte til JSPS om å invitere norske forskere, som da konkurrerer om stipendene med søkere fra en rekke andre land, utenom kvoteordningen.

Forskerutvekslingen bygger på en samarbeidsavtale (2006) mellom Japan Society for the Promotion of Science og Forskningsrådet. Forskningsrådet velger hvert år ut to norske søkere til gjesteforskerstipend av 14 til 60 dagers varighet i Japan.

Publisert:
28.08.2003
Sist oppdatert:
05.07.2016