SkatteFUNN KAN BIDRA MED FINANSIERING NÅR:

  • Du skal utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess
  • Du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • Din bedrift har nytte av resultatet

Project examples