Gå direkte til innhold

SFI-ordningen styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Les mer om SFI-ordningen

Nyheter

 • Trondheim med i klimanettverk

  Trondheim kommune er nå med i klimatilpasningsnettverket I front, hvor de 11 største byene i landet deltar. Nettverket skal bidra til økt samarbeid, kunnskapsutveksling og felles satsing på klimatilpasning i kommunene. SFI Klima 2050 fikk mye oppmerksomhet under signeringen av avtalen.

 • Stor aktivitet i SFI Metal Production

  Sommerskole på Island og internasjonal konferanse i Trondheim er noen av aktivitetene i SFI Metal Production de kommende månedene.

 • Glass og stål på Sikkerhetskonferansen

  Under Sikkerhetskonferansen 2017 var SFI CASA-stipendiatene Karoline Osnes og Erik Løhre Grimsmo blant talerne. De to forsker henholdsvis på glass og stål, og senterets nyhetsbrev har tatt en prat med dem.

 • Hektisk SFI-måned for Rolls Royce

  Rolls Royces marinedivisjon i Norge er en aktiv deltaker i både SFI Manufacturing og SFI Smart Martime. I løpet av fire marsdager var selskapet vertskap for samlinger i begge sentrene.

 • SFI CCI skriver i Hjerteforum

  I siste utgave av magasinet Hjerteforum, som utgis av Norsk cardiologisk selskap, har flere medlemmer av SFI CCI bidratt med referater fra de største kongressene og møtene som pågikk høsten og tidlig vinter 2016. Les dem her.

 • Foods of Norway på Dagsrevyen

  NRK Dagsrevyen 21 har besøkt SFI Foods of Norway på NMBU for å fortelle om forskningsprosjektet der grisunger mates med fôr basert på norske grantrær. Se innslaget her.

 • SFI-er til Subsea Valley Conference

  Den årlige Subsea Valley-konferansen har på få år etablert seg som en av Europas ledende energi- og teknologikonferanser. Årets tema på Fornebu 4.-6. april er «Engineering the future», og på talelisten finner vi både SFI SUBPRO og SFI SIRIUS.

 • Klima 2050 oppsummerer 2016

  SFI Klima 2050 vil redusere den samfunnsmessige risikoen forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flom i bygningsmiljøer. Nå oppsummerer senteret sitt arbeid i 2016, blant annet innenfor klimatilpassede bygninger og håndtering av risiko for jordras.

 • Internasjonalt samarbeid om bærekraftig griseproduksjon

  Det internasjonale samarbeidsprosjektet «SusPig» har fått støtte fra EU’s Horisont 2020-program og Forskningsrådet gjennom ERA-NET cofund-ordningen. NMBU og SFI Foods of Norway er en del av nettverket som skal forske på mer bærekraftig griseproduksjon.

 • Se den nye filmen om SFI CASA

  SFI CASA har lansert en ny film som presenterer aktiviteten i senteret. Her får du både se spennende krasjtester på nært hold og høre fra professorer, stipendiater og industripartnere. Senterleder Magnus Langseth mener populærvitenskapelige fremstillinger av hva man gjør i et slikt senter blir stadig viktigere.

Flere nyheter