Gå direkte til innhold

Norske interesser i Arktis og Antarktis, samt nasjonale og internasjonale forpliktelser, gjør at vi har et særlig ansvar for å få fram kunnskap som er nødvendig for å kunne utøve en forsvarlig forvaltning og næringsvirksomhet i de polare områdene.

Mer om polarforskning

Nyheter

 • Midler til forskning i Antarktis er fordelt

  Norsk Polarinstitutt har nå fordelt 20 mill. kroner til Antarktis-forskning gjennom midler fra Norwegian Antarctic Research Expeditions (NARE).

 • Seminar om Arktis fikk stor oppmerksomhet i Delhi

  Seminaret "The Arctic: Unfurling Forskning og politiske perspektiver" ble arrangert av den Norske ambassaden i New Delhi i samarbeid med India's Ministry of Earth Science den 5. mai.

 • Mobiliseringskonferanse

  EU som polarforskningsarena

  Polarforskning står sentralt på den europeiske forskningsagenda. Polarforskere og brukere av polarforskning inviteres til mobiliseringskonferanse 26. august.

Flere nyheter

Kalender

 • 26.08.15 - 26.08.15

  EU som polarforskningsarena – muligheter for norske forskere og brukere

  Polarforskning står nå sentralt på den europeiske forskningsagenda. I Horisont 2020 kommer det flere polarrelevante utlysninger i 2016/17 og Norge er med i det nye nettverksprosjektet EU-PolarNet. Vi inviterer polarforskere og brukere av polarforskning til mobiliseringskonferanse. Målet er å bidra til at norske polarforskere og brukere av polarforskning lykkes på den europeiske arenaen.