Gå direkte til innhold

Norske interesser i Arktis og Antarktis, samt nasjonale og internasjonale forpliktelser, gjør at vi har et særlig ansvar for å få fram kunnskap som er nødvendig for å kunne utøve en forsvarlig forvaltning og næringsvirksomhet i de polare områdene.

Mer om polarforskning

Nyheter

 • Ut av kontoret – inn i Nordområdene

  Isen som smelter i Arktis avdekker store utfordringer og muligheter på tvers av fag, sektorer og landegrenser. Å produsere forskningsbasert kunnskap som gjøres bredt tilgjengelig gjennom dialog og samarbeid er avgjørende for gode beslutninger for miljøet og samfunnene i Arktis framover. Norges forskningsråd drar derfor unge fra forskning, næringsliv og forvaltning ut av kontorene og inn i Nordområdene gjennom stipendordningen for programmet Emerging Leaders.

 • Midler til forskning om ressurs- og miljøforvaltning i Arktis og Antarktis

  Forskningsrådet lyser ut inntil 40 mill. kroner til forskerprosjekter der målet er å få fram ny kunnskap om ressurs- og miljøforvaltning i Arktis og Antarktis. Søknadsfrist er 25. november.

 • Invitasjon til samling for doktorgradsstudenter innenfor klimaforskning

  Vil du møte andre doktorgradsstudenter som jobber med klimaforskning? Vil du høre hvordan professor Jørn Hurum jobber med formidling av egen forskning? Vil du vite hvordan Ann Cecilie Larsen jobbet for å få ERC-stipend? Du er herved invitert til Forskningsrådets dag for doktorgradsstudenter innenfor klimaforskning.

 • Åtte norsk-indiske samarbeidsprosjekter innvilges

  Etter en fellesutlysning mellom Norge og India på temaene "klimasystemet i polare områder" og "jordskjelv", er de nå klart at åtte prosjekter har fått innvilget søknaden. Neste steg er kontraktsforhandlinger.

 • Mange muligheter for norske polarforskere i Horisont 2020

  Det kommer nå mange utlysninger i EUs Horisont 2020 på temaer polarforskere kan søke på. Men for å lykkes kreves både nettverk, den gode ideen og det å lytte til brukernes behov.

Flere nyheter

Kalender