Gå direkte til innhold

Polarforskningsprogrammet (POLARPROG) er Forskningsrådets viktigste virkemiddel for å oppnå god bredde og høy kvalitet i norsk polarforskning.

Mer om programmet

Nyheter

 • Årsrapporten er klar

  Polarforskningsprogrammets årsrapport for 2015 er nå klar. Det pågår 57 prosjekter og flere prosjekter leverer spennende resultater. I årsrapporten kan du blant annet lese om resultatene og aktiviteter i regi av programmet.

 • Midler til forskning om 1,5 graders mål

  På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble landene bedt om å arbeide for å begrense temperaturstigningen til 1,5 °C. Forskningsmiljøene ble oppfordret til å tette kunnskapshull og IPCC bedt om å lage en spesialrapport. Forskningsrådet har publisert en mindre utlysning på inntil 5 mill. kroner for å styrke norske forskeres muligheter til å gi bidrag til rapporten.

 • Norske søkere kan gjøre det bedre i Marie Skłodowska-Curie actions

  Norske søkere sender for få søknader til EUs mobilitetsordning Marie Skłodowska-Curie actions. Institusjonene våre utnytter derfor ikke mulighetene like bra som andre lands.

 • Stor kapasitet i norsk klima- og miljøforskning

  Norsk klima- og miljøforskning er kartlagt. Både klima- og miljøforskere er gode på tverrfaglig- og internasjonalt samarbeid og kapasiteten i miljøene er god.

 • Antarktisseminaret

  Forskningsutfordringer i Antarktis

  Forskningsutfordringer i Antarktis skal diskuteres på Antarktisseminaret 10. og 11. mai i Tromsø. Programmet er nå klart og påmeldingen er åpen.

Flere nyheter

Kalender

Kontaktpersoner

Nytt fra andre