Gå direkte til innhold

Polarforskningsprogrammet (POLARPROG) er Forskningsrådets viktigste virkemiddel for å oppnå god bredde og høy kvalitet i norsk polarforskning.

Mer om programmet

Nyheter

 • Svalbard Science Conferanse 2017

  Hold av datoen

  Fra 6. til 8. november er det klart for Svalbard Science Conference – cooperation for the future. Allerede nå kan du melde deg på.

 • POLARPROGs utlysningsplaner for 2017 og 2018

  POLARPROG legger i år vekt på polhavet og polar værvarsling i sin utlysning. Søknadsfristen vil være 6. september.

 • Forberedelsene til Arven etter Nansen er i gang

  Prosjektet Arven etter Nansen er bevilget 10 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementet i 2017 til et forprosjekt. Formålet er å gjøre prosjektet klart til oppstart i 2018. Arven etter Nansen har som mål å skaffe mer helhetlig forståelse av et arktisk øko- og klimasystem i endring.

 • Dialogmøter

  Har du meninger om fremtidens forskning og høyere utdanning på Svalbard?

  Meld deg på dialogmøter eller send inn skriftlige innspill, er oppfordringen til aktører som er opptatt av forskning og høyere utdanning på Svalbard.

 • Datoer for dialogmøter

  Forskningsrådet inviterer alle som driver med og har interesser for forskning og høyere utdanning på Svalbard til å bidra med innspill til Regjeringens overordnede strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard. Dialogmøtene arrangeres i Longyearbyen, Tromsø og Oslo.

Flere nyheter

Kalender

 • 09.05.17 - 09.05.17

  Underveis-seminar for prosjekter under ØKOSYSTEM-utlysningen

  De 17 prosjektene som fikk bevilgning under fellesutlysningen på økosystempåvirkning i 2014 er nå midtveis. Forskningsrådet har i den anledning gleden av å invitere alle prosjektlederne og/eller andre prosjektdeltakere til et underveisseminar.

 • 11.05.17 - 11.05.17

  Programstyremøte POLARPROG

  De 17 prosjektene som fikk bevilgning under fellesutlysningen på økosystempåvirkning i 2014 er nå midtveis. Forskningsrådet har i den anledning gleden av å invitere alle prosjektlederne og/eller andre prosjektdeltakere til et underveisseminar.

 • 20.09.17 - 20.09.17

  Programstyremøte POLARPROG

  De 17 prosjektene som fikk bevilgning under fellesutlysningen på økosystempåvirkning i 2014 er nå midtveis. Forskningsrådet har i den anledning gleden av å invitere alle prosjektlederne og/eller andre prosjektdeltakere til et underveisseminar.