Gå direkte til innhold

Norske interesser i Arktis og Antarktis, samt nasjonale og internasjonale forpliktelser, gjør at vi har et særlig ansvar for å få fram kunnskap som er nødvendig for å kunne utøve en forsvarlig forvaltning og næringsvirksomhet i de polare områdene.

Mer om polarforskning

Nyheter

 • Polarforskning på Schrødingers katt

  Torsdag 26. november kl. 20.25 er polarforskning tema på Schrødingers katt på NRK. Hele sendingen vies forskningsprosjektet "Mikropolar" og temaet blir mikrober og klima.

 • Programplan på engelsk er klar

  I juni fikk Polarforskningsprogrammet egen programplan, nå er den klar også i engelsk versjon.

 • Horisont 2020-utlysninger innen klima, miljø og polar publisert

  Arbeidsprogrammet for Societal Challenge 5 er publisert. Endelige utlysninger med søknadsfrist i 2016 og tentative utlysninger for 2017 ligger ute. Det er mange utlysninger for norske søkere innen både klima-, miljø- og polarforskning.

 • Ut av kontoret – inn i Nordområdene

  Isen som smelter i Arktis avdekker store utfordringer og muligheter på tvers av fag, sektorer og landegrenser. Å produsere forskningsbasert kunnskap som gjøres bredt tilgjengelig gjennom dialog og samarbeid er avgjørende for gode beslutninger for miljøet og samfunnene i Arktis framover. Norges forskningsråd drar derfor unge fra forskning, næringsliv og forvaltning ut av kontorene og inn i Nordområdene gjennom stipendordningen for programmet Emerging Leaders.

 • Midler til forskning om ressurs- og miljøforvaltning i Arktis og Antarktis

  Forskningsrådet lyser ut inntil 40 mill. kroner til forskerprosjekter der målet er å få fram ny kunnskap om ressurs- og miljøforvaltning i Arktis og Antarktis. Søknadsfrist er 25. november.

Flere nyheter

Kalender