Gå direkte til innhold

Polarforskningsprogrammet (POLARPROG) er Forskningsrådets viktigste virkemiddel for å oppnå god bredde og høy kvalitet i norsk polarforskning.

Mer om programmet

Nyheter

 • Utlysning

  Midler til forskning i og om Antarktis

  POLARPROG lyser ut midler til forskerprosjekter rettet mot forskningsutfordringer i og om Antarktis. Det er inntil 30 mill. kroner tilgjengelig i utlysningen.

 • Forslag til ny europeisk arktisk policy

  Europakommisjonen har lagt fram forslag til en ny arktisk policy. Forslaget skal nå diskuteres i medlemslandene og i Europaparlamentet.

 • Løfter miljøgiftforskningen og lyser ut 108 mill. til forskerprosjekter

  Forskningsrådet lanserer nå en samordnet utlysning på tvers av flere forskningsprogrammer for å styrke kunnskapsutviklingen på temaet.

 • Årsrapporten er klar

  Polarforskningsprogrammets årsrapport for 2015 er nå klar. Det pågår 57 prosjekter og flere prosjekter leverer spennende resultater. I årsrapporten kan du blant annet lese om resultatene og aktiviteter i regi av programmet.

 • Midler til forskning om 1,5 graders mål

  På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble landene bedt om å arbeide for å begrense temperaturstigningen til 1,5 °C. Forskningsmiljøene ble oppfordret til å tette kunnskapshull og IPCC bedt om å lage en spesialrapport. Forskningsrådet har publisert en mindre utlysning på inntil 5 mill. kroner for å styrke norske forskeres muligheter til å gi bidrag til rapporten.

Flere nyheter

Kalender

Kontaktpersoner

Nytt fra andre