Gå direkte til innhold

Polarforskningsprogrammet (POLARPROG) er Forskningsrådets viktigste virkemiddel for å oppnå god bredde og høy kvalitet i norsk polarforskning.

Mer om programmet

Nyheter

 • POLARPROGs utlysningsplaner for 2017 og 2018

  POLARPROG legger i år vekt på polhavet og polar værvarsling i sin utlysning. Søknadsfristen vil være 6. september.

 • Forberedelsene til Arven etter Nansen er i gang

  Prosjektet Arven etter Nansen er bevilget 10 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementet i 2017 til et forprosjekt. Formålet er å gjøre prosjektet klart til oppstart i 2018. Arven etter Nansen har som mål å skaffe mer helhetlig forståelse av et arktisk øko- og klimasystem i endring.

 • Dialogmøter

  Har du meninger om fremtidens forskning og høyere utdanning på Svalbard?

  Meld deg på dialogmøter eller send inn skriftlige innspill, er oppfordringen til aktører som er opptatt av forskning og høyere utdanning på Svalbard.

 • Datoer for dialogmøter

  Forskningsrådet inviterer alle som driver med og har interesser for forskning og høyere utdanning på Svalbard til å bidra med innspill til Regjeringens overordnede strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard. Dialogmøtene arrangeres i Longyearbyen, Tromsø og Oslo.

 • Forskningskampanjen 2017 søker forskningspartner

  De siste årene har skoleelever hjulpet forskere med å skaffe ny kunnskap om blant annet meitemark og innhold i matpakker. Nå etterlyses forskere som vil samarbeide med årets kampanje.

Flere nyheter

Kalender