Gå direkte til innhold

Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal programmet bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

Nyheter

 • Underveisevalueringen av PETROMAKS 2 er klar!

  Takk til alle som har deltatt i evalueringen av petroleumsprogrammet PETROMAKS 2! Spørreundersøkelsen som Oxford Research gjennomførte på vegne av Norges Forskningsråd, fikk svar fra 285 personer. Nå er resultatet klart. Les evalueringen i denne nettsaken.

 • Stor deltakelse på norsk-russisk forskningskonferanse

  24. november ble det arrangert felles norsk-russisk konferanse hos Arctic and Antarctic Research Institute i St. Petersburg. Konferansen samlet mer enn 70 deltagere fra de to landene som fikk presentert de norsk-russiske forskningsprosjektene.

 • Ny OG21-strategi: Ny teknologi kan utløse verdier for milliarder og gi lavere klimagassutslipp

  Styreleder for OG21, Elisabeth Kvalheim, overrakte den nye teknologistrategien for norsk petroleumsindustri til olje- og energiminister, Tord Lien, på OG21-forum 30. november. Den viser ti hovedprioriteringer innen flere områder som til sammen skal gi bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel til lavere kostnader og med lavere klimagassutslipp.

 • Foreløpige resultater fra første fellesutlysning mellom Norge og Brasil

  Petroleumsprogrammet PETROMAKS 2 og det føderale brasilianske finansieringsorganet for innovasjon og forskning i Brasil, Finep har nå blitt enige om hvilke prosjekter som vil motta bevilgning i Norge og Brasil.

 • 34 søknader til havteknologi

  Til søknadsfristen 12. oktober fikk Forskningsrådet inn 34 søknader om støtte til nye havteknologiprosjekter fra 2017. Til sammen er det søkt om prosjektstøtte for 216 millioner for å utvikle teknologi på tvers av blå sektorer.

Flere nyheter