Gå direkte til innhold

Hva betyr gruppestørrelse og lærertetthet for elevenes læring og læringsmiljø? Forskningen er ikke entydig og det er behov for flere studier som ser på disse sammenhengene i en norsk skolekontekst. LÆREEFFEKT vil gi ny kunnskap om effektive former for økt lærertetthet i småskolen.

Nyheter

 • Nytt prosjekt innvilget

  LÆREEFFEKT har bevilget 6,1 millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal gi ny kunnskap om effekter av satsingen på økt lærertetthet.

 • Nytt fra NordForsk:

  Ny felles utlysning underveis innenfor utdanningsforskning

  NordForsk og The Netherlands Initiative for Educational Research (NRO) planlegger en felles utlysning for inkluderende utdanning på tvers av grenser. Utlysningen planlegges publisert i desember 2016 med søknadsfrist i april 2017.

 • Ny utlysning:

  12 millioner til flere effektstudier

  LÆREEFFEKT lyser ut midler til nye prosjekter for å undersøke hvilke effekter flere lærere i småskolen har for elevenes læring.

Flere nyheter