Gå direkte til innhold

Samfunnet må omstilles for å møte klimaendringene. Vi trenger mer kunnskap for å tilpasse oss og motvirke endringer. Kunnskap om klimasystemet er fundamentet for effektforskningen som igjen er basis for tilpasningsforskning. KLIMAFORSK skal bidra til at samfunnet får og tar denne kunnskapen i bruk.

Mer om KLIMAFORSK

Nyheter

 • KLIMAFORSKs utlysningsplaner i 2017

  Hovedutlysningen til KLIMAFORSK har til hensikt å øke forståelsen av effekter av klimaendringer på natur og samfunn. Utlysningen publiseres i april og har søknadsfrist 6. september.

 • Forberedelsene til Arven etter Nansen er i gang

  Prosjektet Arven etter Nansen er bevilget 10 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementet i 2017 til et forprosjekt. Formålet er å gjøre prosjektet klart til oppstart i 2018. Arven etter Nansen har som mål å skaffe mer helhetlig forståelse av et arktisk øko- og klimasystem i endring.

 • Omstilt 2017

  Forstatt noen ledige plasser – meld deg på nå

  Torsdag 9. februar er det klart for Omstilt 2017, Forskningsrådets konferanse om klimaomstilling. Konferansen er nesten fulltegnet, men det er fortsatt noen få plasser igjen - også til mottakelsen ordfører Marianne Borgen inviterer til i Rådhuset. Dersom du vil delta, så meld deg på nå.

 • Bærekraftsutlysning for samfunnsvitere og humanister

  Samfunnsvitenskap og humaniora settes i sentrum for tverrfaglig og internasjonal forskning til et bærekraftige samfunn. Det nye ERA-NET Cofund Transformations to Sustainability (T2S) lyser nå ut midler.

 • Informasjonsmøte om offentlig sektor-ph.d. utlysningen

  Informasjonsmøte om utlysningen av offentlig sektor-ph.d. prosjekter for 2017 ble avholdt 25. januar. Videofilmen fra møtet finnes her.

 • Omstilt 2017

  Hvordan lykkes med de tøffe tiltakene

  Er det mulig å pålegge folk en avgift – og bli elsket for det? Ja, det er faktisk mulig. Og hvordan det går an, får du vite om du kommer til Omstilt 2017, Forskningsrådets konferanse om klimaomstilling i Oslo torsdag 9. februar.

Flere nyheter

Kalender

Se hele kalenderen

Kontaktpersoner