Gå direkte til innhold

INTPART skal bidra til partnerskap mellom norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner og fremragende fagmiljø i prioriterte land, med særlig vekt på kobling mellom utdanning og forskning, og med næringsliv hvis relevant.
INTPART er et samarbeid mellom SIU og Forskningsrådet

Mer om INTPART

Nyheter

  • Ny INTPART utlysning er lansert

    En ny utlysning for å støtte Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon (INTPART) er lansert.

  • Intpartprosjektet Sinopsis katalysator for utvidet universitetssamarbeid

    NTNU-Rektor Gunnar Bovim har nylig vært i Kina med en stor delegasjon professorer innenfor energi og medisin. Formålet med besøket var å videreutvikle samarbeidet på energiområdet, som er finansiert gjennom INTPART-prosjektet SINOPSIS.

  • Statsstipend til Kina 2017-18

    Den kinesiske stat tilbyr årlig Norge inntil 10 stipender til studier eller forskning ved et kinesisk høyere lærested for norske studenter og forskere innen alle fagområder. Søknadsfristen i 2017 er 1. april.

Flere nyheter