Gå direkte til innhold

INTPART skal bidra til partnerskap mellom norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner og fremragende fagmiljø i prioriterte land utenfor EU/EØS, med særlig vekt på kobling mellom utdanning og forskning, og med næringsliv hvis relevant.
INTPART er et samarbeid mellom SIU og Forskningsrådet

Mer om INTPART

Nyheter

 • Statsstipend til Kina 2017-18

  Den kinesiske stat tilbyr årlig Norge inntil 10 stipender til studier eller forskning ved et kinesisk høyere lærested for norske studenter og forskere innen alle fagområder. Søknadsfristen i 2017 er 1. april.

 • Etablerer arktisk sommerskole

  SFI CIRFA har fått støtte fra Forskningsrådets INTPART-program til å etablere Arctic Field Summer Schools. Dermed får norske, amerikanske og canadiske studenter muligheten til felterfaring i et arktisk miljø.

 • INTPART-tildeling 2016

  Høy kvalitet, mange kvinner og for få humsam-søkere

  INTPARTs styreutvalg innvilget i år 20 prosjekter for samarbeid med fremragende partnere og partnerinstitusjoner i prioriterte samarbeidsland. Det er gledelig med åtte kvinnelige prosjektledere, men bedre faglig spredning ønskes.

Flere nyheter

Kalender

 • 29.03.17 - 29.03.17

  INTPART – et kvalitetsvirkemiddel

  Prosjektledersamling for 2015 og 2016 – prosjektene, samt inviterte institusjonsledere og departementsrepresentanter.