Gå direkte til innhold

Indikatorrapporten presenterer en oversikt over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Det er et oppslagsverk med faktagrunnlag i form av både figurer, tabeller og analyse.

Last ned rapportene til venstre.
2016-rapporten lanseres 19. oktober 2016.

Nyheter

 • Endelig FoU-statistikk 2015 for Norge

  SSB presenterte i dag endelig og detaljert FoU-statistikk for næringslivet. Dermed foreligger endelige FoU-tall for Norge. Tallene viser den høyeste FoU-andelen av BNP noensinne (1,93 prosent) og en FoU-vekst som ligger over veksten i EU.

 • OECD har publisert oppdatert FoU-statistikk i MSTI

  OECDs MSTI (Main Science and Technology Indicators) har kommet i ny utgave (2016-2). Databasen inneholder et sett med indikatorer som beskriver nivået og strukturen på innsatsen innen vitenskap og teknologi for OECDs medlemsland, samt noen andre.

 • FoU i norsk næringsliv 1970-2014

  Statistisk sentralbyrå har publisert en rapport om FoU i næringslivet. Rapporten gir en oversikt over utvikling i samlet FoU-virksomhet for Norge tilbake til 1970 og en langt mer detaljert oversikt over utvikling og struktur i næringslivets FoU-aktivitet for de siste 10-15 årene. I rapporten blir også aktiviteten i Norge sammenliknet med andre land.

 • FoU-statistikk 2015: Instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren

  NIFU publiserer 10. januar 2017 endelige FoU-tall for institutt- og UoH-sektorene. Foreløpige hovedtall for næringslivet er lagt inn i noen tabeller.

 • FoU i Sverige: 137 milliarder i 2015

  Statistiska centralbyrån (SCB) har presentert ny FoU-statistikk for Sverige.

 • Dansk FoU 2015: 3 prosent av BNP

  Dansk statistik (DST) publiserte nylig endelige FoU-tall for 2015. De samlede utgiftene til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2015 var på 60,0 milliarder danske kroner, noe som tilsvarer 3,0 prosent av BNP.

 • OECD har utgitt Science, Technology and Innovation Outlook 2016

  OECDs Science, Technology and Innovation Outlook utgis annethvert år. 2016-utgaven er nummer 11 i serien som skal presentere trender innen forskning og utviklingsarbeid og innovasjon.

 • Eurostat:

  Foreløpig FoU-statistikk for 2015

  16. november publiserte Eurostat foreløpig FoU-statistikk for 2015, samt endelige tall for 2014.

 • Sprikende tendenser i nordisk FoU 2015

  Foreløpige tall fra nordiske statistikkprodusenter viser at det til sammen ble brukt om lag 335 milliarder norske kroner på FoU i Norden i 2015.

 • Statsbudsjettet 2017

  NIFUs analyse av budsjettforslaget for forskning og høyere utdanning for 2017 foreligger nå, og viser noe lavere realvekst enn de siste årene for bevilgninger til FoU.

Flere nyheter