Gå direkte til innhold

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Nyheter

 • Horisont 2020:

  Viktige endringer i EUs Model Grant Agreement

  Europakommisjonen gjorde i juli oppdateringer i Model Grant Agreement (MGA). De viktigste endringer sett med norske øyne er større fleksibilitet til å flytte budsjettet mellom partnerne samt utregning av timesatsen for lønnsutgifter.

 • Horisont 2020:

  Mange felles utfordringer for Norge og EU

  Hvordan kan vi med forskning og innovasjon bidra til å nå våre felles mål om flere arbeidsplasser, økonomisk vekst og investeringer? Med dette som utgangspunkt arrangerte Forskningsrådet og den norske EU-delegasjonen i Brussel nylig Norway Day.

 • Viktig rolle i Europas hydrogenutvikling

  Norske tankstasjoner for hydrogen går inn i et europeisk milliardprosjekt for storskala markedstesting av hydrogen i transportsektoren. Aktiv deltakelse i EUs industrinettverk var inngangsbilletten.

 • Samarbeid med britiske partnere i Horisont 2020 fortsetter uavhengig av Brexit

  Britisk nei til EU gir ingen umiddelbare konsekvenser for britisk deltakelse i Horisont 2020. Norske søkere til Horisont 2020 vil fortsatt kunne samarbeide med britiske partnere som før og britiske myndigheter garanterer for finansiering av britiske deltakere i prosjekter etter en eventuell Brexit.

 • Verdensledende selskaper vil ha med Oslo

  Gode nettverk til de store produsentene av medisinsk utstyr førte Oslo universitetssykehus inn i Horisonts 2020s program for kommersialisering - Fast Track to Innovation.

Flere nyheter

Kalender

 

Utlysninger