Gå direkte til innhold

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Nyheter

 • EU ser på Norge en som viktig innspillsaktør til neste rammeprogram

  Robert-Jan Smits, EUs generaldirektør for forskning og innovasjon, har vært i Norge for å få bidra til diskusjonen om EU sitt neste forsknings- og innovasjonspogram, FP9. EU ser på Norge som en viktig aktør i den pågående innspillsfasen og vil lytte til forslagene som kommer.

 • Suksess med samarbeid på tvers av fag og sektorer

  NTNU-professor Annemie Wyckmans leder et samarbeidsprosjekt mellom EU og Kina om smart, bærekraftig byutvikling med finansiering fra Horisont 2020. Hun har benyttet hele bredden av Forskningsrådets mange virkemidler i sine aktiviteter.

 • Ble koordinator i sitt første EU-prosjekt

  Maktbalansen i delingsøkonomien i Europa er tema for et nytt Horisont 2020-prosjekt med norsk ledelse. Nå er Handelshøyskolen BI sulten på flere EU-prosjekter.

 • "Yes we can": Bedre norske tall for EU-stipender

  Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) er et av Horisont 2020s mest populære virkemidler. 8829 prosjektforslag kom inn ved siste utlysning. Noen av disse var norske - flere enn før.

 • Norsk suksess i europeisk materialforskning

  Norge er med i hvert femte prosjekt som fikk støtte i den store europeiske utlysningen M-era.Net 2 Cofund. Prosjektene fikk høy score og tiltrakk seg toppfinansiering fra EU.

Flere nyheter

Kalender

 • 09.05.17 - 09.05.17

  Sean McCarthy-kurs: Hvordan skrive impact-delen i H2020 søknader

  Sean McCarthy kommer igjen til Oslo for å holde kurs i impact-delen i søknaden.

 • 23.05.17 - 23.05.17

  Horisont 2020 – Prosjektutvikling - nivå 2

  Kurs i Bergen: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling.

 • 24.05.17 - 24.05.17

  Horisont 2020 –Prosjektutvikling - nivå 2

  Kurs i Bergen: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling.