Gå direkte til innhold

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Nyheter

 • Tre unge norske forskere får ERC-finansiering

  Tre forskere ved norske institusjoner får flere millioner kroner hver fra Det europeiske forskningsrådet ERCs Starting Grant.

 • Søk oss om reisestøtte til ditt Horisont 2020-prosjekt

  Trenger du bedre forståelse for hva Horisont 2020 er eller har du behov for å finne nye nettverk og prosjektpartnere til din H2020-søknad? Da kan du søke om inntil kr 100 000 fra oss i Forskningsrådet.

 • – Hvis du ikke er med her, er du helt utafor

  Mange har hørt om Horisont 2020, men få kjenner til EUs Joint Undertaking. Et av dem er innenfor luftfart. SINTEF IKT forsto tidlig at her måtte Norge med, og har sikret over hundre millioner kroner i støtte til norske aktører.

 • Posisjonerte seg til tre nye Big Data-prosjekter

  SINTEF IKT har jobbet aktivt for å komme inn i de rette EU-nettverkene og trekke med seg norske bedrifter. Med posisjoneringsmidler fra Forskningsrådet har strategien lyktes og prosjektene strømmet inn.

 • Horisont 2020:

  Viktige endringer i EUs Model Grant Agreement

  Europakommisjonen gjorde i juli oppdateringer i Model Grant Agreement (MGA). De viktigste endringer sett med norske øyne er større fleksibilitet til å flytte budsjettet mellom partnerne samt utregning av timesatsen for lønnsutgifter.

Flere nyheter

Kalender

 • 13.10.16 - 14.10.16

  Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering i våre lokaler på Lysaker (Oslo). Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

 • 20.10.16 - 20.10.16

  Informasjonsmøte om utlysningen MSCA ITN 2017

  Informasjonsmøte i Oslo: Forskningsrådet inviterer til møte om utlysningen for 2017 om midler til forskerutdanningsnettverk, Innovative Training Networks (ITN).

 • 25.10.16 - 25.10.16

  Horisont 2020 – Nytt kurstilbud i prosjektutvikling

  Kurs i Trondheim: Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020?

Utlysninger