Gå direkte til innhold

Forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 ble ferdigstilt juni 2014. Målet med strategien har vært å skape en målrettet og helhetlig innsats for det 21. århundre i verdikjeden fra forskning til innovasjon og kommersialisering. HelseOmsorg21-rådet vil arbeide med oppfølging av strategien.

Nyheter

 • 15 millioner kroner til forskning på ALS, MS og demens

  Regjeringen vil gi et bedre tilbud til pasienter med hjernesykdommer. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det 15 millioner kroner til en ny senterordning for fremragende klinisk helseforskning. Forskning på sykdommer som ALS, MS og demens skal prioriteres.

 • Helsenæringens verdi - ny rapport fra Menon Economics

  Rapportens hovedfokus er næringens bidrag i form av verdiskaping, og beskriver  hele  helsenæringens verdikjede, både offentlige og provate aktører, i tall.

 • Helse-innspill til Industrimeldingen

  Les helseinnspillene til Industrimeldingene fra NHO, Abelia, NHO Service, Norsk Industri, Legemiddelindustrien (LMI) og Nelfo.

 • Et skritt videre for kliniske studier

  I forrige uke arrangerte LMI det store, årlige heldagsmøtet om kliniske studier. Over 130 mennesker var påmeldt til arrangementet, der det blant annet var invitert inn foredragsholdere fra Danmark for å fortelle om hvordan de har jobbet for å øke antall kliniske studier der.

 • Implementering av HelseOmsorg21-strategien - invitasjon til å delta i spørreundersøkelse

  HelseOmsorg21-rådet har i dag 31.3.2017 sendt ut en invitasjon til å delta i den årlige spørreundersøkelsen for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HelseOmsorg21-strategien.

 • Scenarioer for Helse-Norge i 2030

  Teknologirådet har skissert tre scenarioer for hvordan Helse-Norge kan se ut i 2030. Scenarioene tar utgangspunkt i fire utviklingstrekk som vi mener ganske sikkert vil påvirke helsesektoren de neste tiårene.

 • HO21-rådmøtet 28. mars – nytt kommunalt forskningsorgan skal opprettes

  HelseOmsorg21-rådet vedtok på rådsmøtet 28.mars 2017 å opprette Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) - et nasjonalt strategisk, rådgivende organ for forskning, innovasjon og utdanning for kommunenes helse- og omsorgstjenester.

  Andre saker som ble diskutert på rådsmøtet var Helseplattformen i Midt-Norge, Helsedataprogrammet, løypemelding fra NFD om den kommende industrimeldingen og HelseOmsorg21-scenarioprosjekt.

 • 124 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

  KLINBEFORSK er opprettet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet for å imøtekomme behovet for flere større nasjonale kliniske studier av høy kvalitet og med forutsigbar finansiering. Programmet skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et viktig ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21.

 • Vil mangle arbeidskraft

  Hvordan vil Helse-Norge se ut i 2030 og i 2060? Og hva må til for å håndtere eldrebølgen? Over 100 studenter møttes på Vitensenteret i Drammen nylig for å se inn i fremtiden. Les artikkelen fra Drammens Tidende.

 • Vi har alt som skal til

  Hvordan kan Norge posisjonere seg for å bli en livsvitenskapsnasjon? Les artikkelen om temaet fra Legemiddelindustriens nettsider.

Flere nyheter

Kalender

Se hele kalenderen