Gå direkte til innhold

Forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 ble ferdigstilt juni 2014. Målet med strategien har vært å skape en målrettet og helhetlig innsats for det 21. århundre i verdikjeden fra forskning til innovasjon og kommersialisering. HelseOmsorg21-rådet vil arbeide med oppfølging av strategien.

Nyheter

 • Helseindustrien eksporterer for 20 milliarder kroner

  For første gang i Norge har de toneangivende aktørene innen helseindustrien gått sammen for å utarbeide en rapport hvor målet er å beskrive hele helsenæringen i tall.

 • Kunnskapspolitisk konferanse 2. mai

  Årets utvalgte tema i Kunnskapsdepartementets forskningsbarometer er forskning og innovasjon for helse og omsorg. Rapporten ble lagt fram under Kunnskapspolitisk konferanse den 2. mai.

 • Satsningsområder diskutert på siste HO21-rådsmøte før sommeren

  Mandag 25. april møttes HelseOmsorg21-rådet til det siste møtet før sommeren for å diskutere satsingsområdene Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering, Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde og Kunnskapsløft for kommunene.

 • Ber om lovendringer for bedre tilgang til helsedata

  Dagens lovverk gir begrensede muligheter for trygg gjenbruk av data. Det sier HelseOmsorg21-rådets leder John-Arne Røttingen i en artikkel i Dagens Medisin.

 • Status for implementering av HelseOmsorg21-strategien - Invitasjon til å delta i spørreundersøkelse

  HelseOmsorg21-rådet har i dag sendt ut en spørreundersøkelse for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HO21-strategien.

 • "Alle vil ha kliniske studier"

  Oppsummering av nasjonalt møte for kliniske studier. Arrangert av Legemiddelindustrien (LMI), Forskningsrådet, Inven2, Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus og Akershus universitetssykehus 10. mars.

 • Tre satsingsområder og årsrapport for 2015

  Mandag 29. februar møtte HelseOmsorg21-rådet til sitt andre møte i 2016. Satsingsområdene Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde, God styring og ledelse og Helsedata som nasjonalt fortrinn var noen av sakene som sto på agendaen.

 • Planer for HelseOmsorg21-rådet

  Mandag 25. januar møttes HelseOmsorg21-rådet for sitt første møte i 2016. En av hovedsakene på rådsmøtet var planene for Rådet for perioden 2016-2018.

 • Sykehus og industri jobber tett sammen for immunterapi

  En samlokalisering legger til rette for samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet og de norske oppstartlegemiddelselskapene Ultimovacs og Lytix. Samarbeidet er helt i tråd med forskningsstrategien «HelseOmsorg21», der målet er at Norge skal bli bedre på å kommersialisere forskning, sies det i nyhetsartikkelen i Dagens Medisin 11.02.16.

 • Ja til samspill om utdanningskvalitet

  Å knytte utdanningsforskningen tett opp til helseforskningen, er et nødvendig grep for å sikre samarbeid, kvalitet og relevans i utdanningene. Det skriver førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen Monika Kvernenes i Dagens Medisin.

Flere nyheter

Kalender