Gå direkte til innhold

Forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 ble ferdigstilt juni 2014. Målet med strategien har vært å skape en målrettet og helhetlig innsats for det 21. århundre i verdikjeden fra forskning til innovasjon og kommersialisering. HelseOmsorg21-rådet vil arbeide med oppfølging av strategien.

Nyheter

 • Forskningsrådet vil stimulere helsenæringen

  Helsenæringen er den mest forskningsintensive næringen i Norge, skriver Norwegian Smart Care Cluster på sine hjemmesider. For å øke innovasjon og verdiskaping i helsenæringen, vil Forskningsrådet nå bidra med inntil 45 millioner kroner til forskning og utvikling innen ny produksjonsteknologi og prosesser.

 • Barrierer og handlingsrom, strategisk ledelse og rolleforståelse...

  ...tjenesteinnovasjon og kommunenes strategiske forskningsorgan var noe av det som sto agendaen på HO21-rådsmøtet 12. september 2016. I tillegg ble Rådet informert om Forskningsrådets arbeid med antibiotikaresistens og Innovasjon Norge sin rapport Drømmeløftet 2016: Helse og velferd.

 • HelseOmsorg21-rådet har fått ny leder

  Direktør Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet overtar rådslederfunksjonen etter John-Arne Røttingen (Folkehelseinstituttet).

 • Scenarier for helse og omsorg i 2030

  Helse- og omsorgstjenester i Norge står foran en digital omveltning. Hva betyr det for helseforskning og innovasjon? Les Tekonologirådets artikkel om scenarieprosessen for helse og omsorg.

 • Helseindustrien kan skape 10 000 arbeidsplasser

  Det må legges til rette for at produksjon kan skje i Norge, skriver Leif Rune Skymoen i Curida og NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

 • Verdiskapning i helsenæringen

  Helsenæringen er et helt sentralt svar på omstillingsbehovet i norsk økonomi. Med et svært høyt forskningsbidrag og stor eksportandel har den et enormt potensial, skriver Nina Solli, regiondirektør NHO i Oslo og Akershus i et innlegg i Dagens Medisin.

 • John-Arne Røttingen blir Forskningsrådets nye direktør

  John-Arne Røttingen skal overta som Forskningsrådets nye administrerende direktør fra 1. mars 2017. Røttingen kommer fra stillingen som områdedirektør i Folkehelseinstituttet.

 • Oppsummering av HelseOmsorg21-spørreundersøkelsen

  HelseOmsorg21-rådet sendte 1. april 2016 en invitasjon til 74 aktører om å delta i en spørreundersøkelse for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HO21-strategien.

 • Helseindustrien eksporterer for 20 milliarder kroner

  For første gang i Norge har de toneangivende aktørene innen helseindustrien gått sammen for å utarbeide en rapport hvor målet er å beskrive hele helsenæringen i tall.

 • Kunnskapspolitisk konferanse 2. mai

  Årets utvalgte tema i Kunnskapsdepartementets forskningsbarometer er forskning og innovasjon for helse og omsorg. Rapporten ble lagt fram under Kunnskapspolitisk konferanse den 2. mai.

Flere nyheter

Kalender