Gå direkte til innhold

Forskningsprogrammet "Havet og kysten" har i 10 år bidratt til grunnleggende kunnskap for økosystemrettet og føre-var-basert marin forvaltning. Nå overtar det nye programmet MARINFORSK dette ansvaret.

Mer om Havet og kysten

Nyheter

 • MARINFORSK er i gang

  Første utlysning i nytt program

  Det nye marine forskningsprogrammet MARINFORSK starter opp med å lyse ut 80 millioner kroner til nye forskerprosjekter.

 • JPI Oceans fra visjon til aksjon

  JPI Oceans er på banen som aktør for å sette marin forskning på agendaen i Europa. Nylig arrangerte programmet sin første internasjonale konferanse i Brussel og lanserte der sin nye forsknings- og innovasjonsstrategi.

 • Ny utlysning:

  Arealforvaltning i kystsonen

  Fem programmer har gått sammen om å lyse ut til sammen 45 mill. kroner til forskning som kan bidra til helhetlig forvaltning av arealene i kystsonen.

Flere nyheter

Kalender