Gå direkte til innhold

Forskningsprogrammet "Havet og kysten" har i 10 år bidratt til grunnleggende kunnskap for økosystemrettet og føre-var-basert marin forvaltning. Nå overtar det nye programmet MARINFORSK dette ansvaret.

Mer om Havet og kysten

Nyheter

 • Hvem fortjener Forskningsrådets priser for 2015?

  Kjenner du en forsker som er verdt en pris? Forsknings- og innovasjonsmiljøene kan nå foreslå kandidater til Forskningsrådets priser.

 • MARINFORSK er i gang

  Første utlysning i nytt program

  Det nye marine forskningsprogrammet MARINFORSK starter opp med å lyse ut 80 millioner kroner til nye forskerprosjekter.

 • JPI Oceans fra visjon til aksjon

  JPI Oceans er på banen som aktør for å sette marin forskning på agendaen i Europa. Nylig arrangerte programmet sin første internasjonale konferanse i Brussel og lanserte der sin nye forsknings- og innovasjonsstrategi.

Flere nyheter