Gå direkte til innhold

Forvaltningsrelevante forskningsresultater

Havet og kysten ønsker også at avsluttede prosjekter rapporterer forskningsresultater med relevans for forvaltningen.

Bruk malen til høyre og presenter de forskningsresultatene som er mest relevante for forvaltningen. Beskriv også hvilken betydning resultatene har.

Havet og kysten vil innlemme nye forskningsresultater for forvaltningen i en revidert utgave av "Bruk forskningen!", som kom ut sommeren 2010.

Publisert:
 04.01.2011