Gå direkte til innhold

NORRUSS er et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram om Russland og nordområdene/Arktis, der et overordnet mål er å frembringe ny kunnskap på feltet.

Les mer om programmet på våre engelske nettsider.

Nyheter

Flere nyheter