Gå direkte til innhold

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer og bidrar til økt etisk bevissthet.

Mer om Finansmarkedsfondet

Nyheter

 • Søknadsfrister 2017

  I 2017 har Finansmarkedsfondet følgende søknadsfrister:
  - allmennopplysningsprosjekter: 15. februar (innen kl 1300)
  - forskningsprosjekter: 24. mai (innen kl 1300)
  - allmennopplysningsprosjekter: 6. september (innen kl 1300)
  Søknader om støtte til faglige kurs og konferanser kan fremmes til samtlige søknadsfrister.

 • Søknader mottatt til fristen 15. februar 2017

  Til søknadsfristen 15. februar mottok Finansmarkedsfondet 13 søknader til allmennopplysningsprosjekter og 7 søknader om arrangementsstøtte.

 • Podcast om økonomi

  Med støtte fra Finansmarkedsfondet produserer Podster podcast, der økonomiske temaer formidles på en lettfattelig måte. Lenke finner du her.

 • Nye allmennopplysningsprosjekter høsten 2016

  I møte 03/16 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (fullt eller delvis) seks nye allmennopplysningsprosjekter. En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye og igangværende prosjekter i møte 03/16 følger vedlagt.

 • Nye forskningsprosjekter høsten 2016

  I møte 02/16 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere tre nye forskningsprosjekter og tre søknader om støtte til faglige kurs og konferanser.

  En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye og igangværende prosjekter i møte 02/16 følger vedlagt.

 • Fem kortfilmer om etisk handel og ansvarlig forretningsdrift

  Finansmarkedsfondet har støttet produksjonen av fem kortfilmer som forklarer hva det vil si å drive handel på en etisk og ansvarlig måte. Filmene er produsert av Sheriff Film Company AS i samarbeid med Norges kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, Initiativ for etisk handel, Virke og LO.

 • Finansmarkedsfondet har støttet den landsdekkende OECD undersøkelsen om finansiell kompetanse

  AksjeNorges seminar "Ta del - ikke dvel", som bl.a presentererte resultatene fra den landsdekkende OECD undersøkelsen om Finansiell kompetanse, ble avholdet tirsdag 12. april. Finansministeren holdt åpningsinnlegget.

 • Nobelprisen i økonomi for 2015

  Snöball Film er klar med filmen om det faglige grunnlaget for pristildelingen til Angus Deaton.

Flere nyheter