Gå direkte til innhold

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer og bidrar til økt etisk bevissthet.

Mer om Finansmarkedsfondet

Nyheter

 • Søknadsfrister 2017

  I 2017 har Finansmarkedsfondet følgende søknadsfrister:
  - allmennopplysningsprosjekter: 15. februar (innen kl 1300)
  - forskningsprosjekter: 24. mai (innen kl 1300)
  - allmennopplysningsprosjekter: 6. september (innen kl 1300)
  Søknader om støtte til faglige kurs og konferanser kan fremmes til samtlige søknadsfrister.

 • Podcast om økonomi

  Med støtte fra Finansmarkedsfondet produserer Podster podcast, der økonomiske temaer formidles på en lettfattelig måte. Lenke finner du her.

 • Nye allmennopplysningsprosjekter høsten 2016

  I møte 03/16 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (fullt eller delvis) seks nye allmennopplysningsprosjekter. En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye og igangværende prosjekter i møte 03/16 følger vedlagt.

 • Nye forskningsprosjekter høsten 2016

  I møte 02/16 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere tre nye forskningsprosjekter og tre søknader om støtte til faglige kurs og konferanser.

  En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye og igangværende prosjekter i møte 02/16 følger vedlagt.

 • Søknader mottatt til fristen 7. september

  Til søknadsfristen 7. september mottok Finansmarkedsfondet 13 allmennopplysningssøknader og tre søknader om støtte til faglige kurs og konferanser.
  Søknadene vil bli behandlet av Finansmarkedsfondets styre medio oktober.

 • Fem kortfilmer om etisk handel og ansvarlig forretningsdrift

  Finansmarkedsfondet har støttet produksjonen av fem kortfilmer som forklarer hva det vil si å drive handel på en etisk og ansvarlig måte. Filmene er produsert av Sheriff Film Company AS i samarbeid med Norges kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, Initiativ for etisk handel, Virke og LO.

 • Finansmarkedsfondet har støttet den landsdekkende OECD undersøkelsen om finansiell kompetanse

  AksjeNorges seminar "Ta del - ikke dvel", som bl.a presentererte resultatene fra den landsdekkende OECD undersøkelsen om Finansiell kompetanse, ble avholdet tirsdag 12. april. Finansministeren holdt åpningsinnlegget.

 • Nobelprisen i økonomi for 2015

  Snöball Film er klar med filmen om det faglige grunnlaget for pristildelingen til Angus Deaton.

Flere nyheter