Gå direkte til innhold

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer og bidrar til økt etisk bevissthet.

Mer om Finansmarkedsfondet

Nyheter

 • Norsk Klimastiftelse har lansert rapporten Klima som finansiell risiko.

  Ny rapport fra Norsk Klimastiftelse belyser hvorfor klimarisiko heretter må legges til grunn for investeringsbeslutninger og samfunnsplanlegging. Prosjektet har mottatt støtte fra Finansmarkedsfondet.

 • Søknadsfrister 2017

  I 2017 har Finansmarkedsfondet følgende søknadsfrister:
  - allmennopplysningsprosjekter: 15. februar (innen kl 1300)
  - forskningsprosjekter: 24. mai (innen kl 1300)
  - allmennopplysningsprosjekter: 6. september (innen kl 1300)
  Søknader om støtte til faglige kurs og konferanser kan fremmes til samtlige søknadsfrister.

 • Nye prosjekter våren 2017

  I møte 01/17 besluttet styret i Finansmarkedsfondet å finansiere (fullt eller delvis) fire nye allmennopplysningsprosjekter og tre faglige arrangementer. Det er knyttet betingelser til flere av bevilgningene. For et femte allmennopplysningsprosjekt avhenger en eventuell bevilgning av styrets behandling av revidert søknad. En samlet oversikt over styrets bevilgningsvedtak for nye prosjekter i møte 01/17 følger vedlagt.

 • Søknader mottatt til fristen 15. februar 2017

  Til søknadsfristen 15. februar mottok Finansmarkedsfondet 13 søknader til allmennopplysningsprosjekter og 7 søknader om arrangementsstøtte.

 • Podcast om økonomi

  Med støtte fra Finansmarkedsfondet produserer Podster podcast, der økonomiske temaer formidles på en lettfattelig måte. Lenke finner du her.

 • Fem kortfilmer om etisk handel og ansvarlig forretningsdrift

  Finansmarkedsfondet har støttet produksjonen av fem kortfilmer som forklarer hva det vil si å drive handel på en etisk og ansvarlig måte. Filmene er produsert av Sheriff Film Company AS i samarbeid med Norges kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, Initiativ for etisk handel, Virke og LO.

 • Finansmarkedsfondet har støttet den landsdekkende OECD undersøkelsen om finansiell kompetanse

  AksjeNorges seminar "Ta del - ikke dvel", som bl.a presentererte resultatene fra den landsdekkende OECD undersøkelsen om Finansiell kompetanse, ble avholdet tirsdag 12. april. Finansministeren holdt åpningsinnlegget.

 • Nobelprisen i økonomi for 2015

  Snöball Film er klar med filmen om det faglige grunnlaget for pristildelingen til Angus Deaton.

Flere nyheter