Gå direkte til innhold

ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien Energi21 og andre energipolitiske mål. ENERGIX etterfølger RENERGI-programmet.

Nyheter

 • Ni søknader med norsk deltakelse kjemper om europeiske midler

  Utlysningen ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities (ENSCC) hadde søknadsfrist for endelige søknader 15. september 2015. Blant de 31 søknadene som ble sendt inn er det 9 med norsk deltakelse.

 • Idélab Byer som virker

  Søker etter radikalt nytenkende idéer til morgendagens byer

  Denne idélaben skal bidra til det grønne skiftet ved å få frem dristige og bærekraftige løsninger og konsepter for byer anno 2040. Det er enkelt å søke og fristen er 10. oktober 2015.

 • 115 søknader om energiforskning

  ENERGIX-programmet mottok 115 søknader til utlysningen om midler til miljøvennlig energiforskning. Søknadsfristen utløp
  9. september og omfattet både kompetanseprosjekter for næringslivet, forskerprosjekter og nye konsepter for energiforskningen.

 • Snart søknadsfrist – husk å levere i tide

  ENERGIX har tre store utlysninger med frist 9.september (kl. 13:00), og det er nå kort tid igjen til denne fristen. Søknader kan sendes inn flere ganger før fristen, kun den siste versjonen blir den endelige som behandles av Forskningsrådet.

Flere nyheter

Kalender

 • 21.10.15 - 22.10.15

  Avslutningsseminar for forskningsprogrammet «Sustainable Energy Systems 2050»

  Velkommen til avslutningsseminar for forskningsprogrammet «Sustainable Energy Systems 2050»! Seminariet finner sted 21.-22. oktober i Forskningsrådets lokaler, Lysaker i Oslo. «SES 2050» prosjektene vil presentere sine resultater og budskapene fra forskningsprogrammet vil bli diskutert. Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten innleder seminaret med åpningstale.

Kontaktpersoner