Gå direkte til innhold

ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien Energi21 og andre energipolitiske mål. ENERGIX etterfølger RENERGI-programmet.

Nyheter

 • Ny energi for norsk petroleumsindustri

  Lav oljepris gjør at bransjen kan satse mer på energieffektivisering og få ned klimagassutslippene på norsk sokkel. Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge samlet over 200 deltakere da de inviterte til konferansen Ny energi for norsk sokkel i Oslo 25. august for fornybar- og oljebransjen.

 • Hvordan lage en god prosjektsøknad?

  Å skrive en god prosjektsøknad er alltid en utfordring, og vi har derfor laget en del tips som kan være nyttige i forbindelse med CLIMITs utlysning med søknadsfrist 9. september.

 • Japan-Norway Energy Science Week

  Syvmilssteg for Japan-Norge samarbeid

  I kjølvannet av Japan-Norway Energy Science Week i Tokyo ESW har forskningssamarbeidet mellom Norge og Japan tatt et langt steg fremover. Allerede denne sommeren kommer en samarbeidsutlysning på miljøvennlig energisystem.

 • Samarbeidsutlysning mellom ENERGIX og PETROMAKS 2

  Gjennom programmene ENERGIX og PETROMAKS 2 lyser Forskningsrådet ut 250 millioner, hvor 50 millioner er øremerket samarbeid mellom de to programmene.

Flere nyheter

  Kontaktpersoner