Gå direkte til innhold

ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien Energi21 og andre energipolitiske mål. ENERGIX etterfølger RENERGI-programmet.

Nyheter

 • Økt fortjeneste med bedre vinddata

  Mer nøyaktige beregninger av vinddata kan redusere kostnadene av vindkraft.

 • Mange vil sette bioøkonomien ut i livet

  En solid andel av søknadene om støtte til innovasjonsprosjekter som kom inn til høstfristen gjelder prosjekter som handler om bioøkonomi.

 • 34 søknader til havteknologi

  Til søknadsfristen 12. oktober fikk Forskningsrådet inn 34 søknader om støtte til nye havteknologiprosjekter fra 2018. Til sammen er det søkt om prosjektstøtte for 216 millioner for å utvikle teknologi på tvers av blå sektorer.

 • Stor interesse for PILOT-E

  Næringslivet har mobilisert for å utvikle ambisiøse, nyskapende løsninger for utslippsfri sjøtransport - hele 15 konsortier med næringsaktører i førersetet har søkt om finansiering fra PILOT-E.

Flere nyheter

Kalender

Kontaktpersoner