Gå direkte til innhold

ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien Energi21 og andre energipolitiske mål. ENERGIX etterfølger RENERGI-programmet.

Nyheter

 • Seks satsingsområder i ny strategi

  I sin tredje strategi har Energi21 pekt ut seks strategiske satsingsområder, og spesielt løftet frem vannkraft og fleksible energisystemer. Strategien og analysene er nå tilgjengelige.

 • - Viktig innspill til energimeldingen

  Statsråd Tord Lien og Regjeringen mottok den nye strategirapporten fra Energi21 i industrihistoriske omgivelser hos Rainpower.

 • 114 søknader om miljøvennlig energi

  ENERGIX-programmet mottok 114 søknader til utlysningen om midler til miljøvennlig energiforskning. Søknadsfristen utløp 3. september og er programmets hittil største utlysning for kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) og forskerprosjekter (FP).

 • Viktig avtale:

  Samarbeid om grønn vekst

  Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Transnova skal investere over én milliard kroner årlig for å stimulere grønn vekst i Norge.

Flere nyheter

Kalender