Gå direkte til innhold

ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien Energi21 og andre energipolitiske mål. ENERGIX etterfølger RENERGI-programmet.

Nyheter

 • Fire nye energiprosjekter skal samarbeide med India

  Forskningsrådets programmer ENERGIX og INDNOR støtter fire nye indisk-norske forskningsprosjekter med til sammen 20 millioner kroner. Prosjektenes indiske samarbeidspartner får støtte fra India.

 • Søk på ERA-NET Smart Grids Plus

  Det inviteres til søknadsprosessens 1. fase for innending av forenklet prosjektbeskrivelse med frist 8. april 2015.

 • Årshjul ENERGIX

  Store utlysninger i 2015

  ENERGIX-programmet planlegger å legge ut utlysninger med søknadsfrist 9. september for kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN), forskerprosjekter (FP) og Nye Konsepter for forskningsmiljøene (NK). Innovasjonsprosjekter for Næringslivet (IPN) er planlagt å ha søknadsfrist 14. oktober.

 • Velg dine partnere med omhu

  Halden er sentrum for utvikling av kraftbørser og smarte energimarkeder. Forslaget om et prosjekt for å utvikle fremtidens europeiske kraftmarked var så overbevisende at klyngen av smartenergibedrifter får over 35 millioner kroner i støtte fra EU.

Flere nyheter

Kalender

 • 16.04.15 - 16.04.15

  Energieffektivisering i bygg - Oslo

  Forskningsrådet ønsker velkommen til frokostseminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGI I BYGG OG BYER

 • 22.04.15 - 22.04.15

  Energieffektivisering i bygg - Trondheim

  Forskningsrådet ønsker velkommen til frokostseminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGI I BYGG OG BYER

 • 24.04.15 - 24.04.15

  Energieffektivisering i bygg - Bergen

  Forskningsrådet ønsker velkommen til frokostseminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGI I BYGG OG BYER

Kontaktpersoner