Gå direkte til innhold

ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien Energi21 og andre energipolitiske mål. ENERGIX etterfølger RENERGI-programmet.

Nyheter

 • Viktig avtale:

  Samarbeid om grønn vekst

  Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Transnova skal investere over én milliard kroner årlig for å stimulere grønn vekst i Norge.

 • Søk midler fra Forskningsrådet!

  Dere bør alle søke midler fra Forskningsrådet, sa Olje- og energiminister, Tord Lien, da han delte ut Innovasjonsprisene på ONS i Stavanger i dag. Lien sa forskning og utvikling av teknologi vil være avgjørende for Norge framover og trakk spesielt fram Forskningsrådsprogrammene PETROMAKS 2, DEMO 2000 og ENERGIX.

 • Satser stort på ONS

  Forskningsrådet stiller sterkt på ONS som åpnet i Stavanger i dag. Vi har stands både for bedrifter innen petroleum og for selskaper som jobber med fornybar energi.

 • Stor interesse for nye energikonsepter

  De nye energikonseptene bidrar ikke bare med nytenkning innen energiforskningen. De når også ut til brede lag av befolkningen gjennom målrettet tilstedeværelse i mediene.

Flere nyheter

Kalender

 • 04.09.14 - 04.09.14

  ZEB-konferansen 2014

  Det siste innen forskning på framtidens bygg presenteres på årets ZEB-konferanse i Oslo 4. september: Nullutslippsbygg – et steg mot nullutslippssamfunnet

 • 10.09.14 - 11.09.14

  Smartgridkonferansen 2014

  Smartgridsenteret med samarbeidspartnere ønsker velkommen til Smartgridkonferansen 2014. Forrige års konferanse var en suksess med over 200 deltagere.

 • 17.09.14 - 17.09.14

  Frokostmøte om finansiering av utviklingsprosjekter i byggenæringen - Oslo

  Det finnes gode offentlige finansieringsordninger for bedrifter som utvikler og leverer miljøvennlige løsninger i byggenæringen.