Gå direkte til innhold

Ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) skal etablere tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet.

Mer om de elleve utvalgte FME-ene

Nyheter

 • Forskningssentre for miljøvennlig energi – gi innspill til arbeidet med neste utlysning

  Forskningsrådet planlegger en ny FME-utlysning i 2015. Vi er opptatt av å ha et best mulig kunnskapsgrunnlag for utlysningen. Vi har derfor gjennomført en rekke intervjuer og møter med aktører fra universiteter, forskningsinstitutter og næringsliv for å få synspunkter på FME-ordningen. Vi ønsker å gi alle interesserte mulighet for å spille inn i prosessen.

 • Forskingsrådet flyttar til Lysaker

  I juni 2014 ønskjer Forskingsrådet velkommen til nye lokale på Lysaker.

 • Spreng grenser og delta i nyskapende idéutvikling

  Forskningsrådet inviterer dyktige og kreative personer med ulikt faglig ståsted til en intens uke hvor de skal utvikle radikale ideer til løsninger for nullutslippssamfunnet. Du kan bli en av dem. Det er enkelt å søke og fristen er 27. november 2013.

 • FME MIDTVEISEVALUERING

  Alle åtte FME-er får fortsette

  Hovedstyret i Forskningsrådet har vurdert midtveisevalueringen av de åtte første FME-ene og konkludert med at alle får fortsette i tre år til. Men enkelte av dem må forbedre seg på flere punkter.

 • FME midtveisevaluering

  Midtveisevaluering av FME-ene

  De åtte første forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) får gode skussmål av et internasjonalt ekspertpanel. Men det er også noen forbedringspunkter.

 • New Indigo Partnership Programme

  Utlysning energiforskning India-Europa

  Norge deltar i ERA-nettet om forskningssamarbeid mellom India og Europa – New Indigo. Dette ERA-nettet lyser ut midler med energi som tema, avgrenset til smarte nett og nye materialer. Norge deltar med 500.000 euro finansiert over programmene ENERGIX og BILAT.

Flere nyheter

Kalender

 • 04.09.14 - 04.09.14

  ZEB-konferansen 2014

  Det siste innen forskning på framtidens bygg presenteres på årets ZEB-konferanse i Oslo 4. september: Nullutslippsbygg – et steg mot nullutslippssamfunnet

 • 10.09.14 - 11.09.14

  Smartgridkonferansen 2014

  Smartgridsenteret med samarbeidspartnere ønsker velkommen til Smartgridkonferansen 2014. Forrige års konferanse var en suksess med over 200 deltagere.