Gå direkte til innhold

Programmet BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien.

Nyheter

 • Mulighet for å bygge nordisk nettverk

  SNS og NKJ legger til rette for nordisk nettverksbygging på tvers av sektorene gjennom en egen "matchmaking day" i Finland 15. september.

 • Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur:

  Årets utlysning er nå på nett

  Året utlysning i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur er nå lagt ut på våre nettsider. Søknadsfrist er 12. oktober. Den 2. september holdes informasjonsmøte for søkere i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

 • Tildeling

  Forskning for IPCCs spesialrapport om 1,5 °C oppvarming

  Forskningsrådet har innvilget støtte til 5 prosjekter for å styrke norske forskeres muligheter til å gi bidrag til FNs klimapanels (IPCCs) kommende spesialrapport.

Flere nyheter

Kalender

 • 02.09.16 - 02.09.16

  Informasjonsmøte om høstens INFRASTRUKTUR utlysning

  I forbindelse med Forskningsrådets utlysning av midler til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, med søknadsfrist 12. oktober 2016, vil det arrangeres et informasjonsmøte for søkere i forkant av søknadsfristen.

 • 14.09.16 - 15.09.16

  Konferansen Sjømat og helse

  Meld deg på konferansen Sjømat og helse der søkelyset rettes mot siste nytt fra forskningsfronten om sammenhengen mellom sjømat og helse. Konferansen foregår i Bergen 14.-15. september og arrangeres av Forskningsrådet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

 • 22.09.16 - 23.09.16

  Kurs i forskningsformidling

  Hvordan formidle tungt, vitenskapelig stoff til et bredt publikum, og hvordan formidle i en ny og interaktiv medievirkelighet? Programmene BIONÆR og HAVBRUK inviterer forskere og stipendiater til kurs i forskningsformidling.

Utlysninger