Gå direkte til innhold

Programmet BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien.

Nyheter

 • Ny utlysning:

  Arealforvaltning i kystsonen

  Fem programmer har gått sammen om å lyse ut til sammen 45 mill. kroner til forskning som kan bidra til helhetlig forvaltning av arealene i kystsonen.

 • Videoverført debatt om matsikkerhet under EXPO

  13. mai går JPI HDHL og JPI FACCE sammen om arrangementet "Grand Debate on Nutrition Security – a whole systems approach" under EXPO 2015 i Milano. Det kan følges på direkten.

 • Stor satsing på makroalger

  Prosjektet PROMAC er et nytt, stort blågrønt BIONÆR-prosjekt som nylig hadde kick off-møte i Ålesund.

Flere nyheter

Kalender