Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Studententreprenørskap (STUD-ENT)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Pilotordningen STUD-ENT vil høsten 2017 bli evaluert i samarbeid med studenter samt universiteter og høyskoler.

Mål for programmet:

STUD-ENT ordningen har ambisjoner om å mobilisere til entreprenørskap blant studenter, bidra til å styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren og øke antallet kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge.

I 2016 ble STUD-ENT etablert som en pilotordning i Norges forskningsråd. Ordningen skal støtte entreprenørskapsprosjekter som drives av studenter. Pilotordningen videreføres i 2017. Behandlingsfrist for prosjektsøknader var 29. mars.

STUD-ENT ordningen skal være en hjelp på veien til å utvikle levedyktige bedrifter med studenter i førersetet. Studentene skal realisere forretningsideen i prosjektet, og samtidig få en forståelse for hva som kreves av bedriften utover perioden med prosjektstøtte fra Forskningsrådet. 

Både i Forskningsrådet og i universitets og høyskolesektoren skal ordningen bidra til læring om hvordan arbeidet med å fremme og støtte studententreprenørskap kan legges til rette på en hensiktsmessig og god måte. Mange universiteter og høyskoler jobber aktivt med å støtte studenter med innovative ideer. Gjennom STUD-ENT ordningen får institusjonene mulighet til å løfte frem de mest lovende studentideene og bidra til at disse kan settes ut i livet.

STUD-ENT ordningen er en del av Forskningsrådets program "Forskningsbasert nyskaping" (FORNY2020). Dette er et offentlig virkemiddel som skal bidra til å styrke og skape nytt kunnskaps- og forskningsbasert næringsliv i Norge. En av programmets viktigste oppgaver er å stille til rådighet midler i tidlig fase av kommersialiseringsarbeidet, slik at prosjektene blir kunde- og investorklare. For mer informasjon om programmet, se FORNY2020s programplan.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra STUD-ENT.

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

STUD-ENT retter seg mot studenter og nylig utdannede masterkandidater med en kunnskaps- eller forskningsbasert forretningsidé. Studentene må være på bachelor- eller masternivå, eller være nyutdannede masterkandidater som har mottatt vitnemålet knyttet til mastergraden senest 12 måneder før innsending av søknad.

Selve prosjektsøknaden må sendes inn av et universitet eller en høyskole på vegne av studentene, og det er institusjonen som er prosjektansvarlig under søknadsprosessen. Studentene må derfor knytte til seg en administrativt ansvarlig som er ansatt ved universitetet eller høyskolen og som har myndighet til å godkjenne STUD-ENT prosjektet på instituttnivå. Det er administrativt ansvarlig som sender inn søknaden fra universitetet eller høyskolen på vegne av studentene.

Varighet:

Fra 2016.

Totalbudsjett:

27 millioner kroner i 2017, hvordan 2 millioner kroner fra satsingen IKTPLUSS.

Andre nettsider