Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Maritim virksomhet og offshore operasjoner (MAROFF)

Frist Utlysning
Løpende Arrangementsstøtte til forskningsformidling 2017 Velg
11.10.2017
13:00 CEST
Planlagt
Inntil 120 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet for maritim sektor Velg
11.10.2017
13:00 CEST
Planlagt
100 millioner til havteknologi - Innovasjonsprosjekter i næringslivet Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.
Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

MAROFF skal bidra til å realisere regjeringens maritime strategi for fremme av innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer. Programmet skal bidra til at maritime bedrifter og forskningsmiljøer videreutvikler sine kunnskapsmessige fortrinn, og støtter prosjekter som er innrettet mot de forskningsutfordringer som er nødvendige for å realisere de utvalgte innovasjonsområdene som er identifisert gjennom samarbeidsprosessen i Maritim21/MARUT.

Målgruppene for MAROFF er rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer skip og til havbruksanlegg. MAROFF støtter også kompetanseoppbygging i forskningsmiljøer på teknologiske og samfunnsvitenskapelige tema av betydning for den maritime virksomheten i Norge. 

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra MAROFF-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet, Forskningsinstitutter og Universitet- og høgskolesektoren.

Varighet:

x

Totalbudsjett:

MAROFF har for tiden et årlig budsjett på om lag 169 millioner kroner.

Kontaktpersoner