Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad
Frist Utlysning
15.04.2015
13:00 CET
Stimuleringsmidler til EUs delprogram " Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer" Velg

Mål for programmet:

Stort program for klima (KLIMAFORSK) er et 10-årig program for klimaforskning. Programmet skal gi økt kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer, om effekter av klimaendringer på natur og samfunn og om hvordan samfunnet kan og bør omstilles for å redusere utslipp og tilpasse seg klimaendringene.

Utlysninger innen de tre temaområdene klimasystemet og klimaendringer, klimaeffekter på natur og samfunn og klimaomstilling i samfunnet vil rullere. Programmet vil også lyse ut frie klimaforskningsmidler annet hvert år.

Programplan 2014-2023 Stort program for klima - KLIMAFORSK er programmets styringsdokument. Se programplanen i lenke på høyre side.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Programmet henvender seg primært til norske forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer, i tillegg til næringsliv og brukere i privat og offentlig sektor.

Varighet:

2014-2023

Totalbudsjett:

KLIMAFORSKs årlige budsjett vil ved oppstart ligge på om lag 140 millioner kroner per år.

Kontaktpersoner

Tips en venn

Din venns e-post:
Kommentar:

Din e-post:

Ditt navn:

Sikkerhetssjekk
Captchabilde