Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad
Frist Utlysning
21.05.2014
13:00 CET
2 millioner kroner til utenlandsopphold, gjesteforskerstipend og arrangementsstøtte Velg
11.02.2015
13:00 CET
Planlagt
Stimuleringsmidler til EUs delprogram " Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer" Velg
31.07.2014
11:59 CET
Planlagt
8 mill. kroner til forskning i Arktis – Belmont Forum Velg

Mål for programmet:

Stort program for klima (KLIMAFORSK) er Forskningsrådets nye store, tiårige program for klimaforskning. Programmet har oppstart i 2014 og løper ut 2023.
KLIMAFORSK skal være et bredt anlagt, langsiktig forskningsprogram og gi kunnskapsmessige løft av langsiktig nasjonal og internasjonal betydning. KLIMAFORSK sitt årlige budsjett vil ved oppstart ligge på om lag 140 millioner kroner per år.

Forskningsrådet har utarbeidet et Kunnskapsgrunnlag for en ny klimasatsing i Forskningsrådet. Kunnskapsgrunnlaget har vært det faglige og strategiske underlaget for en foreløpig programplan.

Mål for programmet i den foreløpige programplanen er:
KLIMAFORSK skal gi viktig kunnskap om klima til nytte for samfunnet.

Delmål:
KLIMAFORSK skal støtte grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon som kan bidra til

  • Økt kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer
  • Økt kunnskap om effekter av klimaendringer på natur og samfunn
  • Økt kunnskap om hvordan samfunnet kan og bør omstilles for å møte klimautfordringene

Den foreløpige programplanen deler klimaforskningen inn i tre temaområder:

  • Klimasystemet og klimaendringer
  • Klimaeffekter på natur og samfunn
  • Klimaomstilling i samfunnet

Programstyret vil i løpet av våren 2014 utarbeide en endelig programplan. Det vil da bli lagt ut mer informasjon om programmet.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Programmet henvender seg primært til norske forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer, i tillegg til næringsliv og brukere i privat og offentlig sektor.

Varighet:

2014-2023

Totalbudsjett:

KLIMAFORSK sitt årlige budsjett vil ved oppstart ligge på om lag 140 millioner kroner per år.

Dokumenter

Kontaktpersoner

Tips en venn

Din venns e-post:
Kommentar:

Din e-post:

Ditt navn:

Sikkerhetssjekk
Captchabilde