Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad
Frist Utlysning
15.04.2015
13:00 CET
Stimuleringsmidler til EUs delprogram " Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer" Velg
09.09.2015
13:00 CET
Planlagt
80 mill. kroner til klimasystemforskning Velg
27.05.2015
13:00 CET
Planlagt
2 millioner kroner til utenlandsopphold, gjesteforskerstipend og arrangementsstøtte Velg

Mål for programmet:

Stort program for klima (KLIMAFORSK) er et 10-årig program for klimaforskning. Et stort program er et bredt anlagt, langsiktig forsknignsprogram. Det skal gi kunnskapsløft av langsiktig nasjonal og internasjonal betydning. KLIMAFORSK startet opp i 2014 og etterfølger NORKLIMA som utløp i 2013.

Programmet skal gi økt kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer, om effekter av klimaendringer på natur og samfunn og om hvordan samfunnet kan og bør omstilles for å redusere utslipp og tilpasse seg klimaendringene.

KLIMAFORSKs hovedmål: KLIMAFORSK skal føre til fremragende forskning til beste for samfunnet.

KLIMAFORSKs faglige delmål: KLIMAFORSK skal gi:

 • økt kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer
 • økt kunnskap om effekter av klimaendringer på natur og samfunn
 • økt kunnskap om omstilling til et lavutslippssamfunn og tilpasning til klimaendringer

KLIMAFORSKs strategiske delmål: KLIMAFORSK skal bidra til å:

 • sikre helhetlig klimaforskning
 • fremme fri klimaforskning
 • fremme dristighet og faglig fornyelse i prosjektene
 • fremme norske forskningsmiljøers internasjonale synlighet og bidrag
 • fremme utvikling av en ny generasjon klimaforskere
 • fremme kompetanse og anvendbar kunnskap i næringsliv og forvaltning
 • fremme aktiv og målrettet kommunikasjon
 • styrke bruken av tilgjengelige data og forskningsinfrastruktur

Utlysninger
Utlysninger innen de tre temaområdene klimasystemet og klimaendringer, klimaeffekter på natur og samfunn og klimaomstilling i samfunnet vil rullere. Programmet vil også lyse ut frie klimaforskningsmidler annet hvert år.

Programplan 2014-2023 Stort program for klima - KLIMAFORSK er programmets styringsdokument. Se programplanen i lenke på høyre side.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Programmet henvender seg primært til norske forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer, i tillegg til næringsliv og brukere i privat og offentlig sektor.

Varighet:

2014-2023

Totalbudsjett:

KLIMAFORSKs årlige budsjett vil ved oppstart ligge på om lag 140 millioner kroner per år.

Andre nettsider

Kontaktpersoner

Tips en venn

Din venns e-post:
Kommentar:

Din e-post:

Ditt navn:

Sikkerhetssjekk
Captchabilde