Gå direkte til innhold
 

Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet fra departementet viser hvilke bevilgninger Forskningsrådet har til disposisjon og fastsettes årlig etter budsjettbehandlingen i Stortinget.

Tildelingsbrev et et styringsdokument fra regjeringen. I tillegg til budsjettrammer fastsetter det blant annet resultatmål for Forskningsrådets virksomhet, og vår rapporteringsplikt til departementene. Forskningsrådet ligger administrativt under Kunnskapsdepartementet. I tillegg bevilger 14 andre departementer penger til forskning gjennom Forskningsrådet i egne tildelingsbrev. 

Tildelingsbrev i 2016

Publisert:
25.09.2015
Sist oppdatert:
10.01.2017
Sideansvarlig:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no