Gå direkte til innhold
 

Prioriterte samarbeidsland

Norge har bilaterale forskningsavtaler med mange land utenfor EU/EØS-området. Noen av disse er særskilt prioriterte: USA, Canada, Japan, Kina, Russland, India, Sør-Afrika og Brasil.

Nord-Amerika

Norge samarbeider med USA innenfor mange fagfelt og temaer knyttet til både grunnforskning og innovasjon. Samarbeidet omfatter også Canada.

Russland

Samarbeid innenfor fag og temaer der vi har felles interesser, som geopolitikk i nord, globale utfordringer, forvaltning og næringsliv.

India

India og Norge samarbeider innenfor utvalgte faområder og temaer gjennom programmet INDNOR - Research cooperation with India).

Japan

Omfattende samarbeid mellom universiteter og institutter i begge land, innenfor energi, nye materialer/nanoteknologi og matsikkerhet. Romforskning, klimaforskning og forskning knyttet til nordområdene er tatt opp som nye muligheter.

Kina

Samarbeidsprogrammet med Kina (CHINOR) prioriterer forskning innenfor klima, miljø, klimateknologi og velferd.

Sør-Afrika

Blant afrikanske land har Norge prioritert forskningssamarbeid med Sør-Afrika. Det støttes også av et eget samarbeidsprogram.

Brasil

Blant latinamerikanske land har Norge prioritert forskningssamarbeid med Brasil.