Gå direkte til innhold
 

Prosjektoppfølging og rapportering

Prosjekter som mottar bevilgning fra Forskningsrådet skal i følge kontrakten framdrifts- og sluttrapportere.

Framdrifts- og sluttrapporter sendes inn til Forskningsrådet elektronisk via Mitt Nettsted. De som skal rapportere vil motta informasjon om dette pr e-post i god tid før fristenes utløp.

Prosjektregnskapsrapporter kan sendes elektronisk via Mitt Nettsted eller sendes inn som vedlegg (pfd-format) til e-post. De prosjektene som skal regnskapsrapportere vil motta informasjon om hvordan rapporten skal sendes inn.

For å logge inn på Mitt Nettsted: www.forskningsradet.no/logginn

Frister

  • Prosjektregnskapsrapport  -  20. januar
  • Framdriftsrapport for forskerstyrte prosjekter  -  1. oktober
  • Framdriftsrapport for brukerstyrte prosjekter  -  1. juni og 1. desember 
  • Sluttrapport  -  1 måned etter prosjektets slutt

For rapporteringsfrist til SkatteFUNN-ordningen se SkatteFUNNs nettsider.

Prosjektregnskapsrapport

(for brukerstyrte prosjekter og andre prosjekter der dette er avtalt)
Last ned prosjektregnskapsrapport XLSX - 33 KB
Last ned veileding til prosjektregnskapsrapporten PDF - 283 KB

Eksempler på rapporter med veiledning 

Last ned eksempel på en framdriftsrapport PDF - 1,2 MB   
Last ned eksempel på en sluttrapport PDF - 1,3 MB    

Kontakt

Kontakt din saksbehandler i Forskningsrådet dersom du har spørsmål om rapporteringen. Kontaktpersonen er oppgitt i tidligere korrespondanse med Forskningsrådet.

Tidligere stipendsatser (NOK oppgitt i hele tusen):

Stipend/Stilling 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Doktorgrads-
stipend

1 004 970 938 906 876 851

Postdoktor-
stipend

1 004 970 938 906 876 851

For mer informasjon om satser, se: Personalkostnader og stipendsatser

 

Publisert:
19.08.2013
Sist oppdatert:
08.11.2016
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Seniorkonsulent mks@forskningsradet.no