Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Prosjektbanken: 273 millioner kroner til reiselivsforskning

Forskningsrådet har de siste fem årene finansiert 119 prosjekter om reiseliv. Et av de største pågår nå, og har blant annet som mål å forbedre kompetansedelingen og utvikle og ta i bruk nye modeller for organisering av arbeidskraft.
Dato: 03.06.2014

Skal evaluere plandelen av plan- og bygningsloven

Et forskningsprosjekt skal studere hvordan plan- og bygningsloven fungerer i praksis og hvordan den er samordnet med andre lover (sektorlover). Prosjektet skal evaluere om, og eventuelt i hvilken utstrekning, plandelen fungerer etter intensjonene.
Dato: 04.07.2014

Geofagevalueringa blir følgd opp

På bakgrunn av geofagevalueringa frå 2011, kjem det no ein oppfølgingsrapport i regi av Forskingsrådet. Nye midlar skal gi geofaga i Noreg eit løft i åra framover.
Dato: 04.07.2014

Norsk lakseforskning har vist seg fram

Norske forskningsmiljøer har gjennom sine bidrag til å kartlegge laksens arvemateriale vist at de tilhører den internasjonale forskningseliten innen marin bioteknologi og genetikk knyttet til havbruk.
Dato: 01.07.2014

– For mange topp-posisjoner til menn

– Fremdeles gis for mange topp-posisjoner i forskningen til menn, sa Arvid Hallén i sin åpningstale under Gender Summit i Brussel.
Dato: 30.06.2014

Nye minstekrav for å få basisbevilgning

Forskningsrådet har presisert kravene som forskningsinstitutter må oppfylle for å få statlig basisfinansiering.
Dato: 25.06.2014

Nye fagkomiteer i FRIPRO

Det er oppnevnt nye fagkomiteer for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) og matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) i Fri prosjektstøtte.
Dato: 18.06.2014

Petroleumsforskning har en rolle å spille

Den forskningsetiske komiteen for naturvitenskap og teknologi (NENT) har vurdert etiske problemstillinger knyttet til petroleumsforskning. Komiteen konkluderer med at petroleumsforskning er etisk forsvarlig og nødvendig så lenge den ikke hindrer omstillingen til fornybare energiformer. – Konklusjonen er helt i tråd med våre prioriteringer, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.
Dato: 19.06.2014

To næringsklynger utnevnt til mesterliga

To næringsklynger har for første gang fått status som Global Centres of Expertise. Blue Maritime og Norwegian Offshore & Drilling Engineering slapp gjennom nåløyet.
Dato: 18.06.2014

Tidenes største næringslivsatsning på innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet lyser ut 850 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Fristen er 15. oktober.
Dato: 17.06.2014

Europeiske forskningsorganisasjoner møtes i Norge

I disse dager er Norge vertskap for tre store, internasjonale møter om forskning og innovasjon. I Bergen og Oslo diskuteres europeisk samarbeid om forskningsinfrastruktur og grensesprengende forskning. Norge avslutter formannskapet i EUREKA med et stort møte i Bergen.
Dato: 17.06.2014

Lag din egen statistikk

Forskningsrådet lanserer en tjeneste som gir deg mulighet til å sette sammen statistikk over våre bevilgninger siden 1997.
Dato: 17.06.2014