Gå direkte til innhold
 

Nyheter

En verden i demografisk endring

Andelen eldre vil øke betydelig, både i Norge og i store deler av verden, og vi trenger å vite mer om konsekvensene. Dette er utgangspunkt for Forskningsrådets budsjettsatsing "Flere aktive og sunne år", og tema for seminaret "En verden i demografisk endring", 29. januar. Følg seminaret direkte.
Dato: 28.01.2015

Husk søknadsfristen 11. februar

Skal du sende inn søknad til oss? Her er våre tips og råd frem mot fristen 11. februar kl. 13.00.
Dato: 28.01.2015

Forskingsrådets brukarar er stort sett nøgde

Søkjarar og mottakarar av støtte frå Forskingsrådet har for sjette gongen sagt si meining om søknads- og rapporteringsverktøyet vårt. Dei fleste synest vi gjer ein god jobb. Respondentane etterlyser derimot eit meir ope system slik at dei kan følgje framdrifta i søknadsprosessen betre enn i dag.
Dato: 28.01.2015

Trevirke er den nye oljen

- Skog- og trenæringen er en vesentlig del av det grønne skiftet, konstaterte Gunnar Olofsson da regjeringen fikk overlevert strategien SKOG22. Næringen, forskningen og forvaltningen må spille på lag.
Dato: 27.01.2015

Foreslå styrekandidater

Forskningsrådet ber om innspill til kandidater til våre fire divisjonsstyrer. Foreslå kandidater fra egen institusjon innen 20. februar.
Dato: 27.01.2015

Forskningsmidler til mikroplastikk

JPI Oceans lyser ut seks millioner Euro til forskning på økologiske effekter av mikroplastikk i havet. Norge og seks andre land deltar i felleutlysningen.
Dato: 19.01.2015

Samfunnssikkerhetsforskningen styrkes

Forskningsrådet utreder flere alternativer for et nytt 22. juli-senter for forskning på høyreekstremisme. Både en minimumsløsning og en optimal løsning utredes.
Dato: 19.01.2015

Nytt program om samfunnsansvar

Den første utlysningen til Forskningsrådets nye program SAMANSVAR er nå klar. Hele 100 millioner kroner er lyst ut til forskning på ansvarlig innovasjon og samfunnsansvar.
Dato: 15.01.2015

Rekordstor utlysing til forskarskolar

I vår vil Forskingsrådet lyse ut om lag 325 millionar kroner til fleire nye nasjonale forskarskolar. Potten er ei dobling samanlikna med tidlegare utlysingar. Søknadsfristen blir 15. april.
Dato: 13.01.2015

Vil vite mer om forskere som velger ny karrierevei

Hvis du er blant dem som har forlatt en forskerkarriere, oppfordrer Forskningsrådet deg til å fortelle om det i en stor europeisk undersøkelse.
Dato: 07.01.2015

– Må bli enda bedre der vi er gode

Forskningsrådets nye styreleder, Henrik O. Madsen, mener innovasjon i politikken blir avgjørende for å klare omstillingen til et bærekraftig samfunn.
Dato: 06.01.2015

Samfunnsvitenskapelig og teknologisk fellesutlysning innen petroleum

PETROMAKS 2 og PETROSAM 2 går sammen om en fellesutlysning for å løse utfordringer i petroleumsbransjen. – Tverrfaglighet er ofte nøkkelen til suksess, sier Forskningsrådets leder, Arvid Hallén.
Dato: 18.12.2014

Barn og unge kan mange språk

Norske barn og unge behersker mange språk, er lærevillige og positive til engelskbruk og har mange favorittord knyttet til spill og databruk, viser foreløpige resultater fra årets forskningskampanje.

Dato: 18.12.2014