Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Norske forskere over snittet i europeisk IKT-tildeling

Resultatene fra den første utlysningsrunden innen IKT i det europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet, Horisont 2020, er klar. Norske forskere har en høyere suksessrate enn gjennomsnittet i resten av Europa.
Dato: 30.09.2014

Forsker Grand Prix-seier til livredder

Arne Skulberg vant årets Forsker Grand Prix. Selv er NTNU-forskeren mest opptatt av å redde liv.
Dato: 28.09.2014

Vil ta Uni Research inn i basisfinansieringen

Forskningsrådet anbefaler at forskningsinstituttet Uni Research inkluderes i basisfinansieringsordningen for instituttsektoren. Rammen for ordningen må dermed økes med 31 millioner kroner.
Dato: 25.09.2014

Vil drive fram grønn industri

Skal fremtidens industri bli bærekraftig, må den basere seg på fornybart råstoff. Sammen med Innovasjon Norge tar Forskningsrådet pådriverrollen.
Dato: 24.09.2014

Humanistiske perspektiver må inn tidlig

– Humanistene må være med å legge premissene for store satsinger i Forskningsrådet. Det er for sent å komme inn når programprosessene er ferdige.
Dato: 24.09.2014

Løyving til sju matematikkprosjekt

Forskingsrådet har løyvd 26 millionar kroner til sju såkalla institusjonsforankra strategiske prosjekt (ISP) innanfor matematiske fag. Dette er eit direkte resultat av oppfølginga av matematikkfagevalueringa frå 2011/12.
Dato: 23.09.2014

Samarbeid med britiske forskningsråd

Avtale mellom Forskningsrådet og to britiske forskningsråd åpner for mer samarbeid mellom norske og britiske forskere innenfor samfunnsvitenskap og humaniora.
Dato: 23.09.2014

Få med deg Forskningsdagene – festen for folk og forskere!

Fra 17. - 28. september arrangeres Forskningsdagene, hvor hovedtema i år er kommunikasjon. Da møtes folk og forskere på intet mindre enn 1000 arrangementer spredd på over 100 geografiske steder over hele landet.
Dato: 18.09.2014

Ny rapport om barrierer for godt infrastruktursamarbeid

Forskningsrådet, Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) har kartlagt hva som kan hindre godt samarbeid om forskningsutstyr og infrastruktur. Rapporten peker også på tiltak som kan rette på situasjonen.
Dato: 18.09.2014

1064 søknader til septemberfristen

Forskningsrådet mottok 1064 søknader til fristen 3. september 2014. 180 søkte på den store fellesutlysningen om økosystempåvirkning.
Dato: 11.09.2014

Ny rapport: Kreft tungt representert i Forskningsrådets helseforskningsportefølje 2013

Forskningsrådet bevilget 155 millioner kroner til kreftforskning og 106 millioner kroner til forskning på psykisk helse, viser en ny rapport om Forskningsrådets satsing på helserelaterte forskningsprosjekter i 2013. Totalt ble nesten 1 milliard kroner bevilget til helseforskning.
Dato: 30.06.2014

Prosjektene i Idélab er i gang

De skal tøye sine faglige ambisjoner og jobbe sammen med forskere fra felter de aldri har samarbeidet med før. Forskerne som deltar i prosjektene etter Forskningsrådets Idélab i januar 2014 er nå i gang.
Dato: 01.09.2014

Nye satsinger skal sikre samhandling

For første gang planlegges tre nye programsatsinger parallelt. Målet er at nye satsinger innenfor marin forskning og miljøforskning skal bidra til en sammenhengende programportefølje innenfor blå og grønn sektor.
Dato: 29.08.2014