Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Mange felles utfordringer for Norge og EU

Hvordan kan vi med forskning og innovasjon bidra til å nå våre felles mål om flere arbeidsplasser, økonomisk vekst og investeringer? Med dette som utgangspunkt arrangerte Forskningsrådet og den norske EU-delegasjonen i Brussel nylig Norway Day.
Dato: 29.06.2016

Krafttak for enklere tilgang til persondata

Nylig tok Forskningsrådet initiativ til et stormøte for å finne løsninger for å bedre forskeres tilgang til persondata. Ledere for sentrale institusjoner på feltet ble enige om et samlet krafttak for å bedre situasjonen.
Dato: 28.06.2016

Hard konkurranse om SAMKUL-midler

Forskningsmiljøene har vist svær stor interesse for SAMKUL-utlysningen. Det er behandlet 121 søknader med en samlet søknadssum på 1,14 milliarder kr. Forskningsrådet har tildelt 103,5 millioner kr til 11 nye SAMKUL-prosjekter.
Dato: 28.06.2016

Forskningsrådet med 900 millioner til innovasjon i næringslivet

Bedrifter kan nå søke støtte til innovasjonsprosjekter. Forskningsrådet lyser ut 900 millioner med søknadsfrist 12. oktober.
Dato: 24.06.2016

Samarbeid med britiske partnere i Horisont 2020 fortsetter uavhengig av Brexit

Britisk nei til EU gir ingen umiddelbare konsekvenser for britisk deltakelse i Horisont 2020. Norske søkere til Horisont 2020 vil fortsatt kunne samarbeide med britiske partnere som før.
Dato: 24.06.2016

Ny policy for forskerrekruttering skal øke samspill og internasjonal mobilitet

Forskningsrådet har laget ny policy for rekruttering til forskning. Policyen skal øke samspillet mellom akademia og arbeidslivet og gjøre det lettere for unge forskere å få internasjonal erfaring.
Dato: 22.06.2016

178 nye FRIPRO-prosjekter i 2016

I 2015 tildelte FRIPRO 1,95 milliarder kroner til 178 forskningsprosjekter med start i 2016. Dette er en rekordstor tildeling innenfor FRIPRO. Det kom inn totalt 1305 søknader.
Dato: 20.06.2016

Fire nye næringsklynger gjennom nåløyet

Norge har fått nye klyngeprosjekter innen havbasert matproduksjon, bioøkonomi, tunnelsikkerhet og solenergi.
Dato: 20.06.2016

Studententreprenører får en million hver

Forskningsrådet har nå plukket ut femten masterstudenter som vil få en million kroner hver for å starte egen bedrift. Pilotordningen StudENT skal gjøre det lettere for studenter med en god idé å bli entreprenører fremfor å velge andre karriereveier.
Dato: 20.06.2016

John-Arne Røttingen blir Forskningsrådets nye direktør

John-Arne Røttingen skal overta som Forskningsrådets nye administrerende direktør fra 1. mars 2017. Røttingen kommer fra stillingen som områdedirektør i Folkehelseinstituttet.
Dato: 14.06.2016