Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Bedriftene jakter på kunnskap

Nye tall viser at næringslivet i stor grad bruker forskning for å forbedre produkter og åpne nye markeder. Forskningsrådet har så langt mottatt 29 prosent flere søknader fra SkatteFUNN enn på samme tidspunkt i fjor, i tillegg til svært mange innovasjonsskisser.
Dato: 02.09.2015

Forbetra driftsresultat for forskingsinstitutta i 2014

Forskingsrådets årlege rapport om forskingsinstitutta som får basisfinansiering viser at alle institutta har betra sine resultat i 2014 samanlikna med året før.
Dato: 02.09.2015

Husk søknadsfristen 9. september

Skal du sende inn søknad til oss? Her er våre tips og råd frem mot fristen 9. september kl. 13.00.
Dato: 26.08.2015

Forskningsrådet lot seg ikke presse i NYKOS-saken

Bergens Tidene har de siste dagene publisert flere artikler med påstander om at Forskningsrådet har latt seg presse av gruveselskaper til å velge et forskningsmiljø fremfor et annet. – Jeg har gått gjennom saken og finner ikke grunnlag for en slik kritikk. Vi har ikke latt oss presse. De til dels sterke uttalelsene som er kommet, må skyldes misforståelser og manglende kjennskap til sakens fakta, sier Forskningsrådets leder, Arvid Hallén.
Dato: 25.08.2015

Styrker samarbeid med Brasil og Sør-Afrika

Innovasjon Norge og Forskningsrådet styrker samarbeidet med Sør-Afrika og Brasil. Målet er at norske forskningsmiljøer og bedrifter skal få økt tilgang til internasjonal kunnskap, og delta i prosjekter som videreutvikler norsk forskning og industri.

Dato: 21.08.2015

Hilser ny realfagstrategi velkommen

Regjeringens realfagsstrategi, som lanseres denne uken, kan bli svært viktig for Norge i en tid da vi trenger flere ingeniører, teknologer og forskere i verdenstoppen, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.
Dato: 21.08.2015

Reviderte retningslinjer for STIM-EU

Forskningsrådet har revidert retningslinjene for ordningen som skal stimulere til økt deltakelse for norske forskningsinstitutter i EUs rammeprogram.
Dato: 18.08.2015

Forsterket innsats mot næringslivet

Forskningsrådets nye havbruksprogram HAVBRUK2 ble lansert på en konferanse under den internasjonale havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim.
Dato: 18.08.2015

Må skape kultur for kommersialisering

En ny evalueringsrapport viser at universitetenes innovasjonsselskaper (TTO-er) har blitt mer profesjonelle og utvidet sin kapasitet, men at Norge vil gå glipp av store verdier hvis universiteter og høgskoler ikke bidrar mer til å bygge en sterkere kultur for kommersialisering.
Dato: 17.08.2015

Forskningsrådet i tall 2014

Forskningsrådet mottok over 5000 søknader i 2014. I publikasjonen «Forskningsrådet i tall» finner du statistikk om prosjektene vi finansierer.
Dato: 11.08.2015

Lovende Ebola-vaksine

Forskningsrådets program for global helse og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) er med å finansiere utprøvingen av en ny ebola-vaksine. Ifølge foreløpige resultater publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Lancet gir vaksinen full beskyttelse mot sykdommen.
Dato: 03.08.2015

1 milliard til EØS-forskning

145 forskningsprosjekter i fem østeuropeiske land har fått til sammen en milliard kroner gjennom EØS-midlene. Norske miljøer deltar i samtlige prosjekter.
Dato: 01.07.2015

Ny hovedstrategi på engelsk

Forskningsrådets nye hovedstrategi ‒ Forskning for innovasjon og bærekraft ‒ gir overordnede føringer for Forskningsrådet fram til 2020. Nå foreligger den engelske versjonen.
Dato: 03.07.2015