Gå direkte til innhold
 

Nyheter

En forskningsbasert byggebransje kan bli 20 prosent mer effektiv

Byggebransjen og forskningsmiljøer er enig om en strategi for en mer forskningsbasert byggenæring. Det vil gjøre næringen mer lønnsom, produktiv, bærekraftig og seriøs, slår strategien fast. Forskningsrådet har bidratt til å utvikle strategien.
Dato: 29.10.2014

Endringer ved neste utlysning av SFF

Ny utlysning av sentre for fremragende forskning – SFF – er planlagt senhøsten 2015. Forskningsrådet har justert måten søknadene vil bli vurdert på i første trinn i søknadsbehandlingen. Også målene for SFF-ordningen er oppdatert.
Dato: 28.10.2014

Lønnsom transportforskning går løs på ti nye år

Resultatet av åtte års transportforskning i Forskningsrådets SMARTRANS ble denne uken levert samferdselsministeren.
Dato: 24.10.2014

Forsker for de fattigste

Forskningsrådets program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) kan blant annet bidra til at flere nyfødte overlever og at færre dør av malaria. Nylig var Forskningsrådet i Tanzania for å besøke noen av prosjektene.

Dato: 21.10.2014

Norske forskere må søke både EU og USA

Forskningsrådet stimulerer til samarbeid med fremragende miljøer på begge kontinenter og anbefaler å søke både USAs føderale programmer og Horisont2020 .
Dato: 21.10.2014

Anbefaler ikke nye norskledete prosjekter

Forumet for europeiske forskningsinfrastrukturer ESFRI skal oppdatere sitt veikart i 2016. Forskningsrådet anbefaler norske myndigheter om ikke å fremme nye norskledete prosjekter på veikartet.
Dato: 22.10.2014

638 søknader til fristen 15. oktober

Over 2 milliarder i forskningsmidler ble lyst ut til oktoberfristen. Spesielt stor interesse var det rundt potten på 850 millioner kroner til innovasjonsprosjekter.
Dato: 21.10.2014

Dette betyr Statsbudsjettet i praksis

Regjeringen øker forskningsbudsjettet med 2,1 milliarder kroner. Forskningsrådets budsjett vil øke med ca 460 millioner kroner. Her viser vi hva noen sentrale poster på årets forslag til statsbudsjettet betyr for alle som søker midler fra Forskningsrådet.
Dato: 20.10.2014

Mer og bedre norsk forskning

Indikatorrapporten viser at norske forskere publiserer mer, siteres mer, tar flere doktorgrader, og har forskningsmiljøer i verdenstoppen.
Dato: 16.10.2014

Forskningen som holder vann

Nordmenn tar ofte vann som en selvfølge, men over store deler av verden er vann en truet og sårbar ressurs. I forbindelse med årets TV-aksjon har vi tatt et dykk i prosjektbanken vår, på jakt etter forskning "som holder vann".
Dato: 12.10.2014

14 teknisk-industrielle institutt skal evaluerast

14 institutt skal i 2015 evaluerast av eit internasjonalt ekspertutval. Dette er eit leidd i Forskingsrådets plan om å evaluere alle norsk forskingsinstitutt innanfor dei fire fordelingsarenaene for statleg basisfinansiering.
Dato: 14.10.2014

Kong Harald og Indias president styrker norsk-indisk forskningssamarbeid

Forskning og innovasjon står høyt på agendaen når planer for fremtidens samarbeid mellom Norge og India skal legges. Denne uken møtte den indiske presidenten og hans delegasjon representanter fra blant annet Norges forskningsråd.
Dato: 15.10.2014

Veien til velstand og helse går via havet

For første gang lanseres havets betydning for fysisk og mental helse som et marint forsknings­tema, på linje med teknologiutvikling, ressursovervåking og tverrfaglig tilnærming til bærekraftig blå vekst.
Dato: 14.10.2014

– Et sterkt forskningsbudsjett

Regjeringen foreslår at den offentlige finansieringen av forskningen skal tilsvare én prosent av BNP innen fem år. De foreslår også en betydelig vekst for verdensledende fagmiljøer, et kunnskapsbasert og konkurransedyktig næringsliv og internasjonalisering.
Dato: 08.10.2014

27,5 millioner til grensesprengende energiforskning

Fire nye forskningsprosjekter får midler fra Forskningsrådets ENERGIX-program til spenstige høyrisiko-ideer.
Dato: 09.10.2014