Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Prosjektene i Idélab er i gang

De skal tøye sine faglige ambisjoner og jobbe sammen med forskere fra felter de aldri har samarbeidet med før. Forskerne som deltar i prosjektene etter Forskningsrådets Idélab i januar 2014 er nå i gang.
Dato: 01.09.2014

Nye satsinger skal sikre samhandling

For første gang planlegges tre nye programsatsinger parallelt. Målet er at nye satsinger innenfor marin forskning og miljøforskning skal bidra til en sammenhengende programportefølje innenfor blå og grønn sektor.
Dato: 29.08.2014

Bedriftene kom til Lysaker

Forskningsrådet huset den 26. august medlemsmøte i bedriftsnettverket Innovation Forum Norway . Tema var næringslivets muligheter i Horisont 2020
Dato: 28.08.2014

– Søk EU før du søker Forskningsrådet

Ved at flere forskere søker om EU-midler fremfor å søke Forskningsrådet vil norske forskere få mer penger, mener administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.
Dato: 27.08.2014

Samarbeid om grønn vekst

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Transnova skal investere over én milliard kroner årlig for å stimulere grønn vekst i Norge.
Dato: 27.08.2014

Ønsker innspill om SFF

Neste utlysning av sentre for fremragende forskning – SFF – er planlagt høsten 2015. Forskningsrådet vurderer nå ulike innretninger for søknadsbehandlingen. I denne prosessen ønsker vi innspill fra forskningsmiljøene.
Dato: 25.08.2014

Satser stort på ONS

Forskningsrådet stiller sterkt på ONS som åpnet i Stavanger i dag. Vi har stands både for bedrifter innen petroleum og for selskaper som jobber med fornybar energi.
Dato: 25.08.2014

Nye retningslinjer for STIM-EU

Forskningsrådet har vedtatt nye retningslinjer for stimuleringsordningen for økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram (STIM-EU). Nå kan flere institutter kan få midler, koordinatoransvar og bedriftsdeltakelse belønnes særskilt, og tildelingen av midler skjer uten at instituttene må sende egen søknad.
Dato: 21.08.2014

Vil bedre dialogen med fiskeri- og sjømatnæringen

– Nor-Fishing er fiskerinæringens viktigste møteplass hvor vi selvfølgelig må være til stede, sier Fridtjof Unander. Forskningsrådet deltar denne uka på fiskerimessen i Trondheim.
Dato: 21.08.2014

Prosjektbanken: Mest penger til universitetsbyene og instituttene

Tall fra Forskningsrådets Prosjektbank viser at instituttsektoren har mottatt 14,1 milliarder kroner de siste fem årene, og forskning på globale utfordringer har fått penger til ca. 2800 prosjekter.
Dato: 18.08.2014

Gir råd til framtidige evalueringer

Forskningsrådet har nylig avsluttet evalueringen av NAV-reformen. Nå er selve evalueringsprosessen gjennomgått i form av en metaevaluering. Denne gir klare råd til framtidige evalueringer av politiske reformer.
Dato: 12.08.2014

20 millioner til indisk-norsk samarbeid om energiforskning

India og Norge lanserer en felles utlysning for finansiering av indisk-norske forskningsprosjekter med målsetning om å oppnå vitenskapelige resultater i verdensklasse.
Dato: 11.08.2014