Gå direkte til innhold
 

Nyheter

239 millioner til næringsrettede kompetanseprosjekter

15 nye Kompetanseprosjekter i næringslivet skal fylle kunnskapshull og bygge kompetanse på områder som er definert som viktige av næringslivet.
Dato: 27.05.2015

Hvem fortjener Forskningsrådets priser for 2015?

Kjenner du en forsker som er verdt en pris? Forsknings- og innovasjonsmiljøene kan nå foreslå kandidater til Forskningsrådets priser.
Dato: 27.05.2015

JPI Oceans fra visjon til aksjon

JPI Oceans er på banen som aktør for å sette marin forskning på agendaen i Europa. Nylig arrangerte programmet sin første internasjonale konferanse i Brussel og lanserte der sin nye forsknings- og innovasjonsstrategi.
Dato: 18.05.2015

Husk søknadsfristen 27. mai

Skal du sende inn søknad til oss? Her er våre tips og råd frem mot fristen 27. mai kl. 13.00.
Dato: 19.05.2015

Ny hovedstrategi er klar

Forskningsrådets nye hovedstrategi ‒ Forskning for innovasjon og bærekraft ‒ ble nylig vedtatt av hovedstyret. Strategien skal gi overordnede føringer for Forskningsrådet fram til 2020.
Dato: 15.05.2015

Stor vekt på kjønnsperspektiver i Horisont 2020

I Horisont 2020 må alle prosjektsøknader omtale kjønnsperspektiver. - Når søkerne gjør dette godt vil de få et konkurransefortrinn, sier Curt Rice, leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.
Dato: 13.05.2015

Tidenes største utlysning i HAVBRUK

Forskningsrådet lanserer et nytt havbruksprogram og lyser ut 200 millioner kroner til bærekraftige løsninger for havbruksnæringen.
Dato: 13.05.2015

Kommersialisering av forskning skaper bærekraftig vekst

Skal vi bidra til løsninger for en bedre verden må vi bringe resultatene ut av forskningsmiljøene. Her er Forskningsrådets FORNY2020-program avgjørende.

Dato: 12.05.2015

SIOS videreføres

Etter fire år med forberedelser går nå arbeidet for etablering av det store infrastruktur- og samarbeidsprosjektet på Svalbard, kalt SIOS, inn i en ny fase. Målet er bedre forståelse av de store klima- og miljøutfordringene.
Dato: 07.05.2015

Velferdsforskning i vekst

De siste årene har det vært en betydelig vekst både i antall velferdsforskere og i de samlede utgiftene til velferdsforskning. På oppdrag for Forskningsrådet har NIFU kartlagt ressursinnsatsen for velferdsforskning.
Dato: 07.05.2015

Miljøinstituttene bør bli mer offensive

Forskningen ved miljøinstituttene er gjennomgående faglig solid. Men instituttene bør orientere seg mer aktivt mot finansieringsmuligheter i EU og Forskningsrådet. De bør også øke samarbeidet med hverandre og med nye partnere i næringslivet og offentlig sektor.
Dato: 06.05.2015

Ambisiøse planer for miljøforskningen

Det nye programmet for miljøforskning, MILJØFORSK, kommer nå med den første av årets fire utlysninger.
Dato: 06.05.2015

Norge og Portugal styrker samarbeidet

Norge og Portugal har inngått en avtale om økt havrelatert forsknings- og teknologisamarbeid.
Dato: 05.05.2015

Ny prosjektform for å løse samfunnsutfordringer

Forskningsrådets IKT-satsing IKTPLUSS gjør nye grep for å koble aktører fra FoU, offentlig sektor og brukersiden til samarbeid om nye løsninger på viktige samfunnsutfordringer. Først ut er IKT-løsninger for bedre helse, omsorg og velferd.
Dato: 03.05.2015