Gå direkte til innhold
 

Nyheter

250 millioner til nytt bioteknologi-senter

Forskningsrådet bevilger en kvart milliard kroner til den nye bioteknologisatsingen Digitalt liv. Midlene går til å opprette et nasjonalt senter med seks store forskerprosjekter, der temaene spenner fra havbruk til hjerneforskning.
Dato: 29.09.2015

Husk søknadsfristen 14. oktober

Skal du sende inn søknad til oss? Her er våre tips og råd frem mot fristen 14. oktober kl. 13.00.
Dato: 30.09.2015

Vant Forsker Grand Prix med stamcelleforskning

Cecilie G. Gjerde fra Universitetet i Bergen vant finalen i årets Forsker Grand Prix, da hun med stor innlevelse og smittende entusiasme fortalte hvordan hun bruker stamceller til å bygge nytt kjevebein.
Dato: 27.09.2015

Store gjennombrudd ved SFF-ene

Sentrene for fremragende forskning står bak mange viktige gjennombrudd i år. Så langt i 2015 har sentrene publisert åtte artikler i Nature. Det er like mange som i hele 2014.
Dato: 23.09.2015

Forskningsrådets priser til Harald Stenmark, Anine Kierulf og Borregaard

Kreftforsker Harald Stenmark er tildelt Forskningsrådets pris for fremragende forskning. Samtidig er Borregaard vinner av Innovasjonsprisen 2015, og forsker og jurist Anine Kierulf får årets formidlingspris.
Dato: 22.09.2015

Oppdatert status for norsk forskning og innovasjon

Flere kvinner enn menn tar doktorgrad, norsk forskning siteres mer og antall innovative foretak i norsk næringsliv øker. Dette er blant funnene i Indikatorrapporten 2015.
Video Video: Lanseringsseminar Indikatorrapporten 2015 Del 1 Video Video: Lanseringsseminar Indikatorrapporten 2015 Del 2
Dato: 22.09.2015

1065 søknader til septemberfristen

Forskningsrådet lyste ut midler for nesten to milliarder kroner. Blant disse var den største enkeltutlysningen innenfor havbruksforskning i Forskningsrådets historie.
Dato: 11.09.2015

Store forventninger til evalueringen av samhandlingsreformen

- Evalueringen av samhandlingsreformen vil ha stor betydning for fremtidens helsetjenester sier Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Dato: 08.09.2015

Rekordoppslutning om Forskningskampanjen

Over 20.000 elever deltar i årets forskningskampanje, som i år handler om mat og smak. Elevene skal undersøke hvordan matvaner og smak henger sammen med sanseapparatet. Årets kampanje ble åpnet på Elverum ungdomsskole av landbruksminister Sylvi Listhaug.
Dato: 08.09.2015

Næringslivet henter hjem mer EU-midler

Næringslivet har i første halvår 2015 økt sin andel av forskningsmidlene fra EUs rammeprogram Horisont 2020 som utbetales til Norge. Dette viser ferske tall fra Europakommisjonen. Bedriftene lykkes ved å delta i samarbeidsprosjekter som legger stor vekt på brukerinvolvering.
Dato: 07.09.2015

Kartlegger nasjonal innsats på miljø-, klima- og polarforskning

I høst kartlegger Forskningsrådet nasjonal innsats på miljø-, klima- og polarforskning. Høy svarprosent fra forskningsmiljøene og aktuelle bedrifter er avgjørende for å gi myndighetene et godt kunnskapsgrunnlag i det forskningspolitiske arbeidet.
Dato: 04.09.2015

Tematiske programmer styrkes i masterplan for marin forskning

Regjeringens Masterplan for marin forskning ble lagt fram denne uken. – Prioriteringene i planen følger opp langtidsplanen for forskning og passer derfor godt med vår egen satsing på dette området, sier Arvid Hallén.
Dato: 04.09.2015

Bedriftene jakter på kunnskap

Nye tall viser at næringslivet i stor grad bruker forskning for å forbedre produkter og åpne nye markeder. Forskningsrådet har så langt mottatt 29 prosent flere søknader til SkatteFUNN enn på samme tidspunkt i fjor, i tillegg til svært mange innovasjonsskisser.
Dato: 02.09.2015