Gå direkte til innhold
 

Nyheter

1 milliard til EØS-forskning

145 forskningsprosjekter i fem østeuropeiske land har fått til sammen en milliard kroner gjennom EØS-midlene. Norske miljøer deltar i samtlige prosjekter.
Dato: 01.07.2015

Ny hovedstrategi på engelsk

Forskningsrådets nye hovedstrategi ‒ Forskning for innovasjon og bærekraft ‒ gir overordnede føringer for Forskningsrådet fram til 2020. Nå foreligger den engelske versjonen.
Dato: 03.07.2015

250 millioner kroner fordelt til IKT-forskning

25 prosjekter får til sammen 250 millioner kroner i støtte fra IKTPLUSS. Dette er den første tildelingen av midler fra Forskningsrådets nye, store satsing på IKT-forskning og innovasjon.
Dato: 29.06.2015

Vil gjøre forskning raskere tilgjengelig for kreftpasienter

Forskningsrådet og Kreftforeningen går sammen for å gjøre resultater fra medisinsk- og bioteknisk forskning raskere tilgjengelig for kreftpasienter. Sammen lyser de ut 45 millioner kroner til nyskapende løsninger innen kreftdiagnostikk og -behandling.
Dato: 26.06.2015

1,3 milliarder til forskningsutstyr

Forskningsrådet skal dele ut nærmere 1,3 milliarder kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. 29 prosjekter har sluppet gjennom nåløyet.
Dato: 25.06.2015

Dystre utsikter for utviklingsforskning

Siden 2013 er bevilgningene til forskning på utvikling i utviklingsland halvert. I årene fremover er det utsikter til ytterligere kutt
Dato: 26.06.2015

Idélab – et laboratorium for fremtidens byer

Hva er godt bomiljø og bærekraftige løsninger i byer i 2040? Det skal deltakerne i Forskningsrådets neste idélab finne ut. Konseptet idélab skal føre til utvikling av tverrfaglige prosjekter der man tenker utenfor boksen.
Dato: 22.06.2015

Mer til kommersialisering fra Stortinget

I revidert statsbudsjett ble det vedtatt vekst på 25 millioner kroner til Forskningsrådets program for kommersialisering (FORNY2020).

Dato: 19.06.2015

Forskningsrådet tar grep for samfunnsansvar

Forskningsrådets nye program SAMANSVAR bevilger nå midler til sine første seks prosjekter. Samtidig jobber Forskningsrådet på flere fronter for å sikre ansvarlig forskning og innovasjon.
Dato: 21.06.2015

Vil løfte forskning på ekstremisme og terrorisme

- Forskningsrådet ønsker en kraftfull forskningsinnsats om ekstremisme og terrorisme, sier Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.
Dato: 18.06.2015

ERC-millioner til tre norske forskere

Forskere ved Universitetet i Oslo, NTNU i Trondheim og Norsk institutt for luftforskning får Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet.
Dato: 15.06.2015

En ny møteplass

Gjennom Norway Day er en ny, viktig møteplass etablert i Norges forskningsråd. 9. juni møttes forskere, forskningsledere og byråkrater i Brussel.
Dato: 15.06.2015

288 millioner kroner til nytt radarsystem

Forskningsrådet bevilger 288 millioner kroner til å bygge og drifte et nytt radarsystem i Nord-Skandinavia, inkludert en ny antenne i Skibotn i Troms. Antennen blir en del av ESFRI-prosjektet EISCAT_3D, et stort europeisk forskningsanlegg som skal studere atmosfæren over den nordlige halvkulen.
Dato: 15.06.2015