Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Forskningssamarbeid som redder liv

Kunnskapsministeren besøkte CCI ved Rikshospitalet fredag. Der utvikler de teknologi som redder liv, i samarbeid mellom leger og bedrifter.
Dato: 22.05.2016

Kartlegging av samfunnsbidrag i humaniora

Forskingsrådet er i full gang med å evaluere norsk humanioraforsking. No har miljøa sendt inn døme på konkrete samfunnsbidrag, frå 22. julis kulturelle etterliv i det norske samfunnet til forsking på musikk og rørsler som grunnlag for behandling av barn med cerebral parese.
Dato: 23.05.2016

Vekst i havøkonomien forutsetter bærekraftig forvaltning

Med rapporten "The Ocean Economy in 2030" setter OECD søkelyset på betydningen av å se havet i et helhetlig perspektiv for å kunne oppnå økonomisk vekst fra de havbaserte næringene.
Dato: 13.05.2016

Solid bidrag til norsk marin kunnskapsproduksjon

Havet og kysten har gitt ny innsikt i prosesser i havet og langs kysten, og har utviklet viktig kunnskap for forvaltning og næringsliv. Nå foreligger programmets sluttrapport.
Dato: 12.05.2016

Revidert nasjonalbudsjett: 50 millioner ekstra til petroleumsteknologi gjennom Forskningsrådet

Regjeringen gir 50 millioner ekstra til utvikling av teknologi innen petroleumsnæringen. Pengene er en del av tiltakspakken for sysselsetting i petroleumsindustrien. Pengene vil gå til Forskningsrådsprogrammet DEMO 2000 og kommer i tillegg til et budsjett på 170 millioner.
Dato: 11.05.2016

Forskningsrådet i 2015

Nå er en popularisert versjon av Forskningsrådets årsrapport klar. – Det er viktig for oss å vise hvordan forskningspengene brukes, sier administrerende direktør Arvid Hallén, spesielt når vi står midt i en omstillingsperiode, hvor forskning vil bli en avgjørende faktor for videreutvikling av norsk økonomi og samfunn.
Dato: 10.05.2016

Satser på forskning på forsknings- og innovasjonspolitikk

Norges forskningsråd har innvilget støtte til to sentre som skal forske på effekter av forskning og hvordan samfunnet kan få mer igjen for investeringene i forskning.
Dato: 11.05.2016

Hvem bør vinne Forskningsrådets priser?

Send oss navn på dem du mener fortjener Forskningsrådets priser. Det er fire kategorier: Unge fremragende forskere, Fremragende forskning, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen. Frist for forslag til Innovasjonsprisen er 1. juni. For de andre prisene er fristen 17. juni.
Dato: 09.05.2016

Utlyser 50 millioner til leverandører

Forskningsrådet utlyser inntil 50 millioner kroner til prosjekter for leverandører til petroleums- og maritim sektor.
Dato: 28.04.2016

737 innspill til ME-forskning

Forskningsrådet har mottatt 737 innspill fra CFS/ME-pasienter og pårørende med forslag om forskning på alt fra diagnosekriterier og årsaker til behandling og oppfølging.
Dato: 03.05.2016

Utlyser 71 millioner kroner til byforskning

Da er det bare for de som brenner inne med gode byidéer å lese utlysningsteksten nøye og skrive den gode søknaden.
Dato: 03.05.2016

ERC-millioner til professor i Bergen

Kenneth Hugdahl ved Universitetet i Bergen har fått 25 millioner kroner fra Det europeiske forskningsrådet ERC for å forske videre på schizofreni.
Dato: 27.04.2016

Inntil en halv million for nytt ERC-forsøk

Forskningsrådet oppretter en støtteordning for forskere som nesten lyktes i ERC og vil forbedre søknaden til et nytt forsøk.
Dato: 25.04.2016

19,6 millionar kroner til forsking på andre verdskrigen

Forskingsrådet gir nesten 20 millionar kroner til eit forskingsprosjekt om andre verdskrigen til Universitetet i Tromsø Noregs arktiske universitet. Prosjektet som får støtte skal sjå på Noreg i den internasjonale krigspolitikken, men ha eit nordleg søkelys.
Dato: 22.04.2016

Laksens genom er publisert i Nature

Kartleggingen av laksens arvemateriale (genom) er resultatet av et seks års internasjonalt forskningssamarbeid mellom Norge, Chile og Canada. Nå kommer publikasjon av hele genomet i det prestisjetunge tidsskriftet Nature.
Dato: 18.04.2016

396 søknadar til Forskingsrådets aprilfrist

To nye helseforskingsprogram, BEDREHELSE og BEHANDLING, hadde dei første utlysingane sine til Forskingsrådets aprilfrist. Til saman fekk dei 182 søknadar.
Dato: 18.04.2016

Ti års miljøforskning oppsummert

Det er tette koblinger mellom arter, og dagens raske tap av biologisk mangfold kan føre til uventet hurtige omveltninger i økosystemene. Dette er ett av mange budskap fra forskerne bak rapporten «Norsk miljøforskning mot 2015».
Dato: 19.04.2016

Målrettet satsing på havbruksforskning har gitt resultater

– Utviklingen av havbruk i Norge er et område der vi virkelig kan vise at forskning gjør en forskjell, sa divisjonsdirektør Fridtjof Unander under åpningen av HAVBRUK2016 på mandag.
Dato: 19.04.2016

Næringslivsdagen 2016 - Uten grenser

Tirsdag 19. april arrangerte Forskningsrådet og Aftenposten Næringslivsdagen 2016. Temaet i år var grensesprengende teknologi og nye næringsmuligheter.
Dato: 18.04.2016

Idélab for omstilling i havbaserte næringer

Forskningsrådet søker nytenkende ideer til omstilling og kunnskapsoverføring mellom havbaserte næringer. Bli med på idelab om havteknologi!
Dato: 26.04.2016

Enormt potensial for ny maritim virksomhet

Potensialet i havrommet er enormt, viser en fersk analyserapport. Den har sett på drivkrefter for alle havnæringene samt deres påvirkning på den maritime næringen i Norge.
Dato: 14.04.2016

25 millioner til studentgründere

For første gang lyser Norges forskningsråd ut penger til studenter som ønsker å starte opp egen bedrift. Målet er flere entreprenører og nye suksessbedrifter basert på ideer fra studenter.
Dato: 13.04.2016

Norske søkere kan gjøre det bedre i Marie Skłodowska-Curie actions

Norske søkere sender for få søknader til EUs mobilitetsordning Marie Skłodowska-Curie actions. Institusjonene våre utnytter derfor ikke mulighetene like bra som andre lands.
Dato: 13.04.2016

Bioøkonomien - en satsing for nye næringsmuligheter

Økt og smartere utnyttelse av biologiske ressurser må til om fremtiden skal bli bærekraftig.

Dato: 12.04.2016

SSB-rapport: Forskning i bedrifter lønner seg

En fersk rapport fra SSB viser at offentlig støtte til forskning i næringslivet er samfunnsøkonomisk lønnsomt og gir verdiskaping.
Dato: 09.04.2016

Anbefalinger på sviktende grunnlag

Forskningsrådet med kritisk høringssvar til Produktivitetskommisjonens andre rapport om overgangen fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi.
Dato: 06.04.2016

Sykdomstilstander med langvarig utmattelse – hva er det behov for å forske på?

Norges forskningsråd har bedt om forslag til forskning om sykdomstilstander med langvarig utmattelse fra pasienter og pårørende. Vi mottok 737 innspill til fristen tirsdag 3. mai 2016. Nå skal innspillene gjennomgås av et brukerpanel.
Dato: 10.04.2016

Innfører livreddende vaksine i India

Forskningsrådets GLOBVAC-program har bidratt med å finansiere utviklingen av en ny vaksine mot det dødelige rotaviruset. Vaksinen innføres nå i et av verdens største vaksinasjonsprogrammer.
Dato: 07.04.2016

Nordmenn flest stoler på at maten de spiser er trygg

En fersk holdningsundersøkelse viser at forbrukere har høy grad av tillit til at maten de spiser ikke vil gjøre dem syke. Den viser også at de som er redde ofte har mer frykt for stoffer som er klassifisert som ufarlige, enn for stoffer og substanser som kan gi alvorlig sykdom og skade.
Dato: 06.04.2016

Oslo-forskere fikk fulltreff i knallhard konkurranse

Med en banebrytende idé om kreftbehandling har Oslo Universitetssykehus nådd til topps i Horisont 2020s utlysning om fremtidige teknologier. Det norskledede prosjektet var blant de 11 som fikk støtte blant 820 søkere. Hvordan?
Dato: 01.04.2016

Forskere i mediene om skatteparadiser

Kronikker i Washington Post og Dagens Næringsliv om skatteparadiser, fra forskere i Forskningsrådets NORGLOBAL-program.
Dato: 06.04.2016

Kjemper om å bli "Norges Smarteste Industribedrift"

To bedrifter som er støttet av Norges forskningsråd er med i kåringen om å bli "Norges smarteste bedrift". For Robotic Drillings Systems er snart salg av borerobotene i boks, mens Sandnes-nabo Cubility tar sats for ny og eksplosiv vekst ute i verden.
Dato: 04.04.2016

Ny pris for unge fremragende forskere – har du en kandidat?

Forskningsrådet har opprettet en pris for unge, fremragende forskere. Prisen skal gå til en forsker under 38 år som har vist høy faglig kvalitet, stor selvstendighet og vært nyskapende. Alle kan sende inn forslag til prisvinner.
Dato: 30.03.2016

Europeiske forskningsprogrammer bør kreve mer brukerinvolvering og bedre internasjonal koordinering

En internasjonal ekspertgruppe la nylig fram sin evaluering av EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling. Et av de viktigste nye tiltakene i FP7 var etableringen av det europeiske forskningsrådet (ERC) og det er her skapt en fellesarena for støtte til fremragende forskning og et kjennemerke på kvalitet.
Dato: 18.03.2016

Vanskeligere for innvandrere å gjøre karriere i akademia

En ny undersøkelse viser at personer med innvandrerbakgrunn har høyere forskerambisjoner enn personer med etnisk norsk bakgrunn, men at det likevel er vanskeligere for dem å gjøre karriere i norsk høyere utdanning og forskning.

Dato: 16.03.2016

SFF: 34 sentre går videre til andre runde

34 sentre blir invitert til å sende inn detaljert søknad om å bli nytt SFF. Søknadsfrist for andre runde er 25. mai og endelig avgjørelse tas i desember.
Dato: 15.03.2016

Oppdatert Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet har oppdatert Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Det oppdaterte veikartet legger premissene både for neste utlysning og for hvordan søknadene til infrastrukturordningen blir vurdert.
Dato: 15.03.2016

Forskningsrådet ber om at tiltakspakke videreføres i ett år til

Med større utfordringer i næringslivet enn da regjeringens tiltakspakke ble lansert, anbefaler Forskningsrådet at de ettårige tiltakene forlenges i 2017.

Dato: 15.03.2016

Temaet er "grenser"

Mennesker, ideer, penger, data, dyr, planter og energi krysser stadig synlige og usynlige grenser. Det skal handle om alt fra flyktningestrømmer, klimaendringer, sikkerhet og globalisering til Big data og grenseprengende forskning når Forskningsdagene braker løs i september.
Dato: 10.03.2016

Nyttige innspel til ny rekrutteringspolicy

Utkastet til Forskingsrådet policy for rekruttering og karriereutvikling har vore ute på høyring. Det kom til saman 27 innspel som blir nyttige i ferdigstillinga av policyen.
Dato: 08.03.2016