Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Store endringer krever ny kunnskap

Digitaliseringen fører til store endringer i kultur- og mediesektoren. Forskningsrådet lyser nå ut 45 millioner kroner i det nye KULMEDIA-programmet for å få fram ny kunnskap.
Dato: 17.12.2014

17 prosjekter skal forske på økosystemene våre

Forskningsrådet bevilger 240 millioner kroner til 17 prosjekter om økosystemenes respons på klima- og miljøendringer og på den samlede effekten av slik påvirkning.
Dato: 15.12.2014

Norske helseforskere må komme på EU-banen

Norske helseforskere søkte i langt mindre grad enn sine svenske og danske kollegaer om forskningsmidler i EUs syvende rammeprogram. Forskningsrådet mener ambisjonene til norske helseforskere må bli langt større, og ønsker å mobilisere flere til å søke midler i Horisont2020.
Dato: 11.12.2014

Fant formelen for ulikhet

Økonomen Thomas Piketty forklarer hvorfor avstanden mellom rike og fattige øker.
Video Video: Thomas Piketty: Kapitalen i det 21. århundre. Foredrag 12. desember 2014.
Dato: 12.12.2014

Over én milliard til nye FRIPRO-prosjekter

Forskningsrådet gir 1,07 milliard kroner til 159 prosjekter i Fri prosjektstøtte fra 2015. Takket være økte bevilgninger over statsbudsjettet innvilges støtte til et rekordhøyt antall prosjekter. Størst innvilgelsesprosent har unge forskertalenter.
Dato: 05.12.2014

Slik har Forskninsgrådet støttet May-Britt og Edvard Moser

I 1991 fikk de sitt hvert sitt doktorgradsstipend av Forskningsrådet. Siden den gang har flere hundre millioner kroner rullet May-Britt og Edvard Mosers vei fra Forskningsrådet, det meste gjennom virkemidler som hadde som mål nettopp å få frem verdensledende norske forskningsmiljøer.
Dato: 05.12.2014

Norsk forskning kan få rekordmange ERC-tildelinger

Tre norske forskningsprosjekter har fått millioner i årets ERC-tildeling. Av 22 norske søknader i andre runde i konkurransen om ERC Starting Grant og Consolidator Grant, venter 17 ennå på svar fra ERC. Norge kan ha håp om minst ti tildelinger denne gangen.
Dato: 05.12.2014

Store satsinger: Norske forskningsprioriteringer i 2016

Forskningsrådet foreslår en vekst på 1,1 milliarder kroner over statsbudsjettet for 2016. Nøkkelord for 2016-forslaget er bærekraft, innovasjon, EU og verdensledende fagmiljøer.

Dato: 02.12.2014

Europeisk nettverk diskuterer nanomedisin og etikk

Forskningsrådet er en aktiv deltaker i et europeisk nettverk om forskning på nanomedisin. Etiske problemstillinger var et viktig punkt på agendaen på et nettverksmøte i Oslo i begynnelsen av desember.
Dato: 04.12.2014

Fremtidens byer krever tverrfaglig samarbeid

Arkitektur, landskapsarkitektur, ingeniørkunst, materialkunnskap, byplanlegging og transportsystemer skal smelte sammen i fremtidens blågrønne byer.
Dato: 04.12.2014

Forskningsrådet finansierer utprøving av Ebola-vaksine

Forskningsrådets program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) har på oppdrag fra Utenriksdepartementet og Norad vedtatt å delfinansiere et stort internasjonalt Ebola-vaksineutprøvingsprosjekt i Guinea.

Dato: 03.12.2014

Har giret opp for å nå horisonten

-Vi er på rett vei, men er på langt nær fremme, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén om arbeidet med norsk mobilisering til Horisont 2020.
Dato: 03.12.2014

208 søknader til novemberfristen

Forskningsrådet mottok 208 søknader til utlysningen 26. november. Totalt ble det lyst ut midler for 112 millioner kroner.
Dato: 27.11.2014