Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Ny SFF-utlysning i november

Forskningsrådet lyser for fjerde gang ut midler til Sentre for fremragende forskning, med søknadsfrist 25. november. Søknadsprosessen er endret fra forrige runde, og det er flere forhold institusjonene bør være oppmerksomme på allerede nå.
Dato: 24.02.2015

11 latvisk-norske forskningsprosjekter får EØS-midler

Resultatene fra det latvisk-norske forsknings- og stipendprogrammet er nå publisert på sidene til State Education Agency i Riga.
Dato: 17.02.2015

Gir støtte til åpen publisering

Forskningsrådet ønsker mer publisering i tidsskrifter som er gratis og fritt tilgjengelig. Derfor lyser vi nå ut midler for å dekke inntil halvparten av forskningsinstitusjonenes utgifter til publisering i åpne tidsskrifter. Søknadsfrist er 15. april.
Dato: 10.02.2015

Åtte får støtte til Offentlig sektor-ph.d.

Forskningsrådet har gjennom ordningen med Offentlig sektor-ph.d. bevilget åtte nye doktorgradsprosjekter til ansatte i offentlige virksomheter.

Dato: 12.02.2015

Norsk miljø skal lede teknologiutvikling for havovervåking

Sjøen kan se krystallklar ut, men under vann er sikten likevel bare noen meter. Nå har norske forskere fått midler fra EU til å utvikle kamerateknologi som gjør det mulig å se 2-3 ganger lenger. Det kan mange få nytte av.
Dato: 10.02.2015

Rekordtildeling til forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet øker rammen for tildeling til forskningsinfrastruktur i 2015 til 1,2 milliarder kroner.
Dato: 06.02.2015

En verden i demografisk endring

Andelen eldre vil øke betydelig, både i Norge og i store deler av verden og vi trenger å vite mer om konsekvensene. Dette er utgangspunkt for Forskningsrådets budsjettsatsing "Flere aktive og sunne år", og tema for seminaret "En verden i demografisk endring", 29. januar. Se opptak fra seminaret.
Dato: 28.01.2015

Husk søknadsfristen 11. februar

Skal du sende inn søknad til oss? Her er våre tips og råd frem mot fristen 11. februar kl. 13.00.
Dato: 28.01.2015

Forskingsrådets brukarar er stort sett nøgde

Søkjarar og mottakarar av støtte frå Forskingsrådet har for sjette gongen sagt si meining om søknads- og rapporteringsverktøyet vårt. Dei fleste synest vi gjer ein god jobb. Respondentane etterlyser derimot eit meir ope system slik at dei kan følgje framdrifta i søknadsprosessen betre enn i dag.
Dato: 28.01.2015

Trevirke er den nye oljen

- Skog- og trenæringen er en vesentlig del av det grønne skiftet, konstaterte Gunnar Olofsson da regjeringen fikk overlevert strategien SKOG22. Næringen, forskningen og forvaltningen må spille på lag.
Dato: 27.01.2015

Foreslå styrekandidater

Forskningsrådet ber om innspill til kandidater til våre fire divisjonsstyrer. Foreslå kandidater fra egen institusjon innen 20. februar.
Dato: 27.01.2015