Gå direkte til innhold
 

Nyheter

27 millioner til ENERGIX-prosjekter – skal endre produksjon av solceller og biodrivstoff

ENERGIX-programmet lyste i høst ut midler til "Nye konsepter – grensesprengende forskning". Målet var å få inn søknader på prosjekter som er mer radikalt nytenkende og innovative enn energiprosjekter flest.
Dato: 03.02.2016

BIA-tildeling 2016

Mange bedrifter er offensive i disse omstillingstider og vil bruke forskning for økt konkurransekraft. Dyreparken i Kristiansand, Gyldendal forlag, produsenter av skreddersydde vinduer, og en bedrift som skal resirkulere fiskeavfall til bruk i medisiner er blant de som Forskningsrådet nå støtter opp om.
Dato: 01.02.2016

Nå skal veien til Horisont 2020 bli enda kortere

For at Norge skal lykkes enda bedre i EU, legger Forskningsrådet nå til rette for ytterligere stimuleringstiltak for norske forsknings- og innovasjonsmiljøer. En dobling av midlene til prosjektetablering, flere nye EU-nettverk og et eget tiltak for å heve søknadskompetansen er noen av tiltakene i 2016.
Dato: 29.01.2016

Norsk polarforskning kartlagt

Norge opprettholder sin posisjon som verdens femte største polarforskningsnasjon, målt i publiseringsvolum. Men norsk polarforskning siteres mindre enn de andres.
Dato: 21.01.2016

En milliard til sterke forskningsmiljøer

Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene gir til sammen én milliard kroner til 46 prosjekter i FRIPRO Toppforsk. Hvert prosjekt får mellom 15 og 25 millioner kroner over 4 til 5 år.
Dato: 25.01.2016

164 millioner i økt grunnbevilgning til forskningsinstitutter med EU-prosjekter

Forskningsrådet deler ut nærmere 164 millioner kroner i økte grunnbevilgninger til 35 forskningsinstitutter som har hatt suksess i EU. Tildelingen skjer gjennom finansieringsordningen STIM-EU.
Dato: 22.01.2016

Starter arbeid med ny Maritim21-strategi

Arbeidet med en ny Maritim21-strategi er offisielt igangsatt, og strategien skal være ferdig i november 2016. Forskningsrådet er sekretariat.
Dato: 08.01.2016

Store muligheter for norsk næringsliv og kunnskapsmiljøer

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA inviterer bedrifter og forsknings- og utviklingsmiljøer til å sende inn skisser for nye klyngeprosjekter med oppstart i 2016. Årets utlysing retter seg mot nyetablert og tidligfase-klynger (Arena) og mer modne klynger (NCE).
Dato: 07.01.2016

Forskingsbudsjettet 2017: -Presset aukar på velferdsstaten

Flyktningstraumen, fallande oljeinntekter og klimaomstillinga aukar presset på velferdsstaten. Forsking for omstillinga av velferdsstaten, grøn omstilling og næringsutvikling bør prega budsjettarbeidet til regjeringa for 2017, seier administrerande direktør i Forskingsrådet, Arvid Hallén.
Dato: 02.12.2015

Skal tette kunnskapshull i skolen

En viktig del av regjeringens satsing på økt lærertetthet blir å finne ut hvordan dette påvirker læring og klassemiljø. Det blir opp til forskere å fordele 150 ekstra lærerstillinger over fire år til norske skoler.
Dato: 20.12.2015

Nye metoder for diagnostikk og behandling av kreft

Syv nye prosjekter mottar til sammen 56 millioner over de neste tre årene. Blant dem er et prosjekt som leverer kreftmedisin i treffsikre nanobobler og tre prosjekter som utvikler forskjellige typer immunterapi. Tildelingen skjer gjennom en fellesutlysning mellom Forskningsrådet og Kreftforeningen.
Dato: 15.12.2015