Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Husk søknadsfristen 7. september

Skal du sende inn søknad til oss? Her er våre tips og råd frem mot fristen 7. september kl. 13.00.
Dato: 24.08.2016

Status for forskingsinstitutta i 2015

Minus og nedgang i samla driftsresultat, men pluss og ein auke i samla driftsinntekter, er kort oppsummert statusen for dei norske forskingsinstitutta i 2015.
Dato: 25.08.2016

Slik kan Norge få et helsenæringseventyr

Norge har helseforskning av klasse og en lovende helsenæring, men noen flaskehalser må fjernes for at den skal bli en viktig eksportnæring for Norge. Både som pasienter og samfunn vinner vi på det - om riktig resept forskrives.
Dato: 16.08.2016

Mange felles utfordringer for Norge og EU

Hvordan kan vi med forskning og innovasjon bidra til å nå våre felles mål om flere arbeidsplasser, økonomisk vekst og investeringer? Med dette som utgangspunkt arrangerte Forskningsrådet og den norske EU-delegasjonen i Brussel nylig Norway Day.
Dato: 29.06.2016

Krafttak for enklere tilgang til persondata

Nylig tok Forskningsrådet initiativ til et stormøte for å finne løsninger for å bedre forskeres tilgang til persondata. Ledere for sentrale institusjoner på feltet ble enige om et samlet krafttak for å bedre situasjonen.
Dato: 28.06.2016

Hard konkurranse om SAMKUL-midler

Forskningsmiljøene har vist svær stor interesse for SAMKUL-utlysningen. Det er behandlet 121 søknader med en samlet søknadssum på 1,14 milliarder kr. Forskningsrådet har tildelt 103,5 millioner kr til 11 nye SAMKUL-prosjekter.
Dato: 28.06.2016

Forskningsrådet med 900 millioner til innovasjon i næringslivet

Bedrifter kan nå søke støtte til innovasjonsprosjekter. Forskningsrådet lyser ut 900 millioner med søknadsfrist 12. oktober.
Dato: 24.06.2016

Samarbeid med britiske partnere i Horisont 2020 fortsetter uavhengig av Brexit

Britisk nei til EU gir ingen umiddelbare konsekvenser for britisk deltakelse i Horisont 2020. Norske søkere til Horisont 2020 vil fortsatt kunne samarbeide med britiske partnere som før og britiske myndigheter garanterer for finansiering av britiske deltakere i prosjekter etter en eventuell Brexit.
Dato: 24.06.2016

Ny policy for forskerrekruttering skal øke samspill og internasjonal mobilitet

Forskningsrådet har laget ny policy for rekruttering til forskning. Policyen skal øke samspillet mellom akademia og arbeidslivet og gjøre det lettere for unge forskere å få internasjonal erfaring.
Dato: 22.06.2016

178 nye FRIPRO-prosjekter i 2016

I 2015 tildelte FRIPRO 1,95 milliarder kroner til 178 forskningsprosjekter med start i 2016. Dette er en rekordstor tildeling innenfor FRIPRO. Det kom inn totalt 1305 søknader.
Dato: 20.06.2016

Fire nye næringsklynger gjennom nåløyet

Norge har fått nye klyngeprosjekter innen havbasert matproduksjon, bioøkonomi, tunnelsikkerhet og solenergi.
Dato: 20.06.2016