Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Høy vitenskapelig kvalitet i VAM-programmet

Forskningen i Program for velferd, arbeid og migrasjon (VAM) holder høy vitenskapelig kvalitet, konkluderer evalueringen av programmet.
Dato: 24.04.2017

Åpen tilgang til norske tidsskrifter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

En ny ordning skal bidra til at sentrale norske tidsskrifter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap kan utgis med åpen tilgang. Ordningen erstatter Forskningsrådets publiseringsstøtte for humsam-tidsskrifter.
Dato: 24.04.2017

EU ser på Norge en som viktig innspillsaktør til neste rammeprogram

Robert-Jan Smits, EUs generaldirektør for forskning og innovasjon, har vært i Norge for å få bidra til diskusjonen om EU sitt neste forsknings- og innovasjonspogram, FP9. EU ser på Norge som en viktig aktør i den pågående innspillsfasen og vil lytte til forslagene som kommer.
Dato: 21.04.2017

Hvem fortjener Forskningsrådets innovasjonspris 2017?

Nå kan du melde inn forslag til kandidater. Fristen for påmeldinger er 7.mai. Vinneren får 500.000 øremerket innovasjon. Les hva fjorårsvinner, Dynatec Engineering, brukte pengene til.
Dato: 21.04.2017

Ny rapport etterlyser økt kunnskap om miljø

For at Norge skal bidra til å nå FNs bærekraftmål må miljøforskningen styrkes, mener Forskningsrådet. En ny rapport beskriver status og forskningsutfordringer på området.
Dato: 20.04.2017

Suksess med samarbeid på tvers av fag og sektorer

NTNU-professor Annemie Wyckmans leder et samarbeidsprosjekt mellom EU og Kina om smart, bærekraftig byutvikling med finansiering fra Horisont 2020. Hun har benyttet hele bredden av Forskningsrådets mange virkemidler i sine aktiviteter.
Dato: 20.04.2017

­Klart for første utlysning for kommunesektoren

Nå lyser Forskningsrådets nye program FORKOMMUNE ut penger til forprosjekter for kommunesektoren.
Dato: 10.04.2017

Husk søknadsfristen 26. april

Skal du sende inn søknad til oss? Her er våre tips og råd frem mot fristen 26. april kl. 13.00.
Dato: 12.04.2017

Klare for en innovativ transportnæring

Forskningsrådet er klar til å følge opp med nye og eksisterende virkemidler for en omstillingsdyktig og innovativ samferdselssektor.
Dato: 05.04.2017

En industrimelding for nyskaping

Industrimeldingen regjeringen la frem legger godt til rette for et omstillingsdyktig og innovativt næringsliv. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er klare til å følge opp gjennom nye og eksisterende virkemidler.
Dato: 31.03.2017