Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Horisont 2020 - Sterkt norsk bidrag på samfunnsutfordringer

Konkurransen om midler i Horisont 2020 er hard og Norge gjør det fremdeles bra i den delen av rammeprogrammet som omhandler samfunnsutfordringer. Innenfor delene som finansierer fremragende forskning og forskning for næringslivet ligger vi fortsatt under målet om en returandel på to prosent viser nye tall fra Europakommisjonen.
Dato: 30.11.2015

Fremtidens byer skal bygges på kunnskap

Med de rette grepene kan byenes utfordringer snus til muligheter. Derfor styrker Forskningsrådet nå byforskningen.
Dato: 29.11.2015

277 søknader til Forskningsrådets novemberfrist, flest søknader til SFF-ordningen

Forskningsrådet fikk inn 277 søknader til fristen 25. november. Av disse var 150 til utlysningen av fjerde generasjons Sentre for fremragende forskning (SFF).
Dato: 27.11.2015

Dei teknisk-industrielle institutta er viktige for norsk verdiskaping

Ein samfunnsøkonomisk effekt-analyse gjennomført av Technopolis for Forskingsrådet viser at dei teknisk-industrielle institutta her i landet spelar ei viktig rolle for verdiskaping i industrien.
Dato: 25.11.2015

Vil styrke samarbeidet om samisk forskning

Forskningsrådet og Sametinget vil gjøre den samiske forskningen til et enda bedre verktøy for samisk samfunnsutvikling.

Dato: 25.11.2015

Forskerne ønsker mer tid til å kommunisere

Norske forskere ønsker å bruke mer tid på forskningskommunikasjon, og det er ønsket om å spre kunnskap i samfunnet som er deres viktigste motivasjon. Det er særlig viktig å nå politikere og myndigheter, men "folk flest" kommer ned på forskernes prioriteringsliste, ifølge en undersøkelse utført for Forskningsrådet.

Dato: 25.11.2015

Nytt senter for forskning på høyreekstremisme til Universitetet i Oslo

Forskningsrådet har gjennom SAMRISK-programmet tildelt 50 millioner kroner til Universitetet i Oslo for å etablere et senter for forskning på høyreekstremisme.
Dato: 23.11.2015

Norge leder an i forskning på EU

Norske forskningsmiljøer er blant de beste i Europa på forskning om EU. Tre prosjekter har fått til sammen 7,5 millioner euro fra Horisont 2020 for å studere EUs rolle som global aktør.
Dato: 13.11.2015

Veksten fortsetter i medisinsk og helsefaglig forskning

Medisin og helsefag har fra 1995 til 2013 vært fagområdet med størst realvekst, med hele seks prosent per år i perioden, viser en fersk rapport NIFU har laget for Forskningsrådet.


Dato: 06.11.2015

Nye muligheter for offentlig sektor-ph.d.

24 offentlig sektor-ph.d.er er godt i gang med sitt forskningsarbeid, og i 2016 lyser Forskningsrådet ut midler til om lag 20 nye prosjekter.
Dato: 06.11.2015

Trangt nåløye for postdoktorer

Veien fra postdoktor til fast jobb i akademia er lang og smal. Bare en fjerdedel av postdoktorene er i fast vitenskapelig stilling i akademia etter fem-seks år. Forskningsrådet vil gå i dialog med sektoren om forskernes vei inn i en akademisk karriere.
Dato: 04.11.2015

Regeringen kutter i forskningsbudsjettet

Regjeringen la nylig frem endringer til statsbudsjettsforslaget for 2016. For Forskningsrådet kommer de største kuttene fra Utenriksdepartementet.
Dato: 30.10.2015