Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Regjeringens havstrategi gir forskning og innovasjon nøkkelrolle

− Dette er en veldig god beskrivelse av utfordringer og muligheter og av den betydningen havnæringene kan få for Norge og verden fremover, sa Arvid Hallén etter lanseringen av Regjeringens havstrategi tirsdag.
Dato: 21.02.2017

Endringer i årets FRIPRO-utlysning

Søknadsfristen for FRIPRO er 24. mai. Trinn to av "Fellesløft III" skal gjennomføres i 2017, og vi lyser ut 500 millioner kroner til nye FRIPRO Toppforsk-prosjekter med start i 2018.
Dato: 17.02.2017

Forskningsrådet med framtidsanalyser for å sikre at vi forsker på de rette temaene fremover

Forskningsrådet vil i 2017 gjennomføre tre framtidsanalyser. Disse vil gi en pekepinn på hvordan norsk forskning og innovasjon bør prioriteres, organiseres og gjennomføres.
Dato: 15.02.2017

228 søknader til februarfristen

Forskningsrådet fikk inn 228 søknader til utlysningsfristen 15. februar. Totalt var det nesten 400 millioner kroner i midler tilgjengelig.
Dato: 17.02.2017

Dei samfunnsvitskaplege forskingsinstitutta er ein stor verdi for Noreg

Ei evaluering av institutta viser at dei står for viktige bidrag til politisk og sosial utvikling innanfor fleire tematiske område. Institutta er gode på å samarbeide med, og å forstå, oppdragsgivarane og brukarane sine.
Dato: 16.02.2017

110 millioner til nye tverrfaglige bioteknologiprosjekter

Forskningsrådet tildeler totalt 110 millioner kroner til seks nye prosjekter som blir del av det nasjonale sentret "Digitalt Liv Norge". Stikkord for satsingen er store, tverrfaglige samarbeid for å utvikle mulighetene som ligger i digitalisering av life science forskningen.
Dato: 09.02.2017

Ekspertgruppens rapport: Kvalitet i forskningen er et hovedanliggende for Forskningsrådet

– Norsk forskning har hevet seg betraktelig de siste årene, særlig på områder som har vært prioritert over lang tid. Ekspertgruppens vurderinger vil være nyttige i arbeidet for å styrke norsk forskning ytterligere, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.
Dato: 07.02.2017

Forskingsrådet styrker sentrale profesjonsutdanningar

Forskingsrådet vil styrke forskingskompetansen i helse- og sosialfagutdanninga, i grunnskolelærarutdanninga, i ingeniørutdanninga og i økonomisk- administrativ utdanning. Vi lyser i første runde ut inntil 165 millionar kroner. Søknadsfristen er 26. april.
Dato: 02.02.2017

Rekordmange SkatteFUNN-prosjekt

Rekordmange bedrifter søkte på SkatteFUNN i 2016, og talet på prosjekt er auka med 1100 siste år. Over 6900 prosjekter får SkatteFUNN-støtte for 2016. På fem år er talet på søknader til ordninga meir enn dobla.
Dato: 05.02.2017

Få hjelp med EU-prosjektet ditt fra idé til ferdig søknad

Har du et godt prosjektforslag til Horisont 2020 men ikke sikker på om det er klart nok formulert eller om du har med de riktige personene? Forskningsrådet tilbyr nå gratis konsulenthjelp til potensielle søkere for å se om EU-søknaden er liv laga.
Dato: 31.01.2017

Oppdatering av ESFRIs veikart i 2018 og 2020

Forumet for europeiske forskningsinfrastrukturer ESFRI skal oppdatere sitt veikart i 2018 og 2020. Vi ber institusjoner som har spesifikke innspill til felleseuropeisk infrastruktur for 2020-oppdateringen av veikartet om å ta kontakt.
Dato: 01.02.2017