Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Norge trenger flere digitale vinnere - Kronikk i Teknisk Ukeblad

Norsk næringsliv taper for ofte kampen mot de nye digitale vinnerne. Resepten er å koble næringsliv med ledende forskere.
Dato: 19.10.2016

874 søknader til oktoberfristen

Til søknadsfristen 12. oktober lyste Forskningsrådet ut midler for vel 2,5 milliarder kroner. Nesten 2 milliarder av disse var til innovasjonsprosjekter i næringslivet og forskningsinfrastruktur.
Dato: 17.10.2016

Dobbelt så mye til forskning med Romania

Norge har signert ny EØS-avtale med Romania. Det norsk-rumenske forskningsprogrammet får nærmere 40 millioner euro den kommende perioden.
Dato: 14.10.2016

Tre av fem ERC-tildelinger går til SFF

Sentrene for fremragende forskning spiller en sentral rolle for norsk gjennomslag i ERC. Nærmere 60 prosent av ERC-tildelingene til norske forskningsmiljøer går til forskere som er tilknyttet en SFF.
Dato: 12.10.2016

29 ansatte i offentlig sektor får støtte til å ta doktorgrad

Forskningsrådet har bevilget støtte til 29 nye doktorgradsprosjekter gjennom ordningen med offentlig sektor-ph.d. Interessen for denne ordningen er svært stor.
Dato: 11.10.2016

Fortsatt vekst i forskningsbudsjettet

− Dette er et godt forskningsbudsjett som viser at regjeringen satser på forskning for å løse store samfunnsutfordringer, men det burde vært gitt mer til forskning for omstilling i næringslivet, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.
Dato: 06.10.2016

30 millioner til ME-forskning etter innspill fra pasientene

Forskningsrådet har samlet inn over 700 innspill fra ME-pasienter, pårørende og behandlere til hva det bør forskes på. Nå er utlysningen klar og forskerne invitereres til å sende inn søknader.
Dato: 30.09.2016

100 millioner ekstra til petroleumsteknologi gjennom Forskningsrådet

Olje- og energiminister Tord Lien sa torsdag at regjeringen vil foreslå 100 millioner ekstra til utvikling av teknologi innen petroleumsnæringen over Statsbudsjettet for 2017.

Dato: 29.09.2016

Klimaforskere fikk Forskningsrådets pris for fremragende forskning

Forskningsrådet delte ut fire priser på Forskningens festaften. Rolf Ims og Nigel Gilles Yoccoz fikk pris for forskning på hvordan endringer i vinterklimaet påvirker dyr og planter i nord. Fysikeren Ann-Cecilie Larsen fikk pris for unge fremragende forskere. Ingun Grimstad Klepp fikk formidlingsprisen og innovasjonsprisen 2016 gikk til Dynatec for revolusjonerende produksjonsmetode for silisium.
Dato: 28.09.2016

Forskinga i samfunnsvitskapane skal evaluerast

Dei samfunnsvitskaplege faga har tidlegare blitt evaluerte kvar for seg, men no skal Forskingsrådet evaluere dei samla. Forskingskvalitet, samfunnsbidrag, internasjonalisering og samspel mellom forsking og utdanning, er viktige element som skal evaluerast.
Dato: 27.09.2016