Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Samarbeid med britiske partnere i Horisont 2020 fortsetter uavhengig av Brexit

Britisk nei til EU gir ingen umiddelbare konsekvenser for britisk deltakelse i Horisont 2020. Norske søkere til Horisont 2020 vil fortsatt kunne samarbeide med britiske partnere som før.
Dato: 24.06.2016

Ny policy for forskerrekruttering skal øke samspill og internasjonal mobilitet

Forskningsrådet har laget ny policy for rekruttering til forskning. Policyen skal øke samspillet mellom akademia og arbeidslivet og gjøre det lettere for unge forskere å få internasjonal erfaring.
Dato: 22.06.2016

178 nye FRIPRO-prosjekter i 2016

I 2015 tildelte FRIPRO 1,95 milliarder kroner til 178 forskningsprosjekter med start i 2016. Dette er en rekordstor tildeling innenfor FRIPRO. Det kom inn totalt 1305 søknader.
Dato: 20.06.2016

Fire nye næringsklynger gjennom nåløyet

Norge har fått nye klyngeprosjekter innen havbasert matproduksjon, bioøkonomi, tunnelsikkerhet og solenergi.
Dato: 20.06.2016

Studententreprenører får en million hver

Forskningsrådet har nå plukket ut femten masterstudenter som vil få en million kroner hver for å starte egen bedrift. Pilotordningen StudENT skal gjøre det lettere for studenter med en god idé å bli entreprenører fremfor å velge andre karriereveier.
Dato: 20.06.2016

John-Arne Røttingen blir Forskningsrådets nye direktør

John-Arne Røttingen skal overta som Forskningsrådets nye administrerende direktør fra 1. mars 2017. Røttingen kommer fra stillingen som områdedirektør i Folkehelseinstituttet.
Dato: 14.06.2016

Ny kunnskap om samhandlingsreformen

Mye er oppnådd, men fortsatt er det et stykke igjen til reformens mål om bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester er oppfylt. Dette viser resultatene fra evalueringen av samhandlingsreformen.
Dato: 13.06.2016

Den digitale offentligheten under lupen

KULMEDIA-programmet har gitt til sammen 70 millioner kroner til forskning på digitaliseringens konsekvenser for mediene og kultursektoren.
Dato: 09.06.2016

EU med stor forskningsinnsats på sjeldne sykdommer

Cirka 30 millioner europeere er rammet av sjeldne diagnoser, det vil si fem prosent av befolkningen. Nå kommer to store Horisont 2020- utlysninger til forskning på disse sykdommene.
Dato: 07.06.2016

Fokus på forskning om sjømat og helse

Forskningsrådet og Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond inviterer til konferanse for å øke oppmerksomheten om sjømatens betydning for helse og avklare framtidige forskningsbehov.
Dato: 07.06.2016

Nye midler til innovasjon for fattigdomsbekjempelse

Gjennom den nye finansieringsmekanismen Visjon 2030 lyses det ut midler til innovasjonsprosjekter og følgeforskning. Velkommen til informasjonsmøte om utlysingen 21. juni.
Dato: 06.06.2016