Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Historisk høye bevilgninger til næringsrettede forskningssentre

Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén offentliggjorde fredag 21. november klokken 17 listen over hvilke nye forskningssamarbeider som får tildelt status som Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).
Dato: 21.11.2014

Ny policy for grunnleggende forskning

Forskningsrådet skal bidra til mer grensesprengende forskning av høy internasjonal kvalitet og gode karrieremuligheter for yngre forskere i bredden av sine virkemidler. Grunnleggende forskning av høy kvalitet skal være et bærende element i tematiske satsinger i Forskningsrådet.
Dato: 21.11.2014

Viktig med norsk-russisk forskningssamarbeid nå

– I en tid hvor Russland isoleres fra resten av Europa, er det kanskje enda viktigere enn før å videreutvikle et godt forskningssamarbeid med vår store nabo i øst, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén.
Dato: 19.11.2014

Kunnskapsløft for offentlig sektor

Forskningsrådet har gjennom den nye ordningen med Offentlig sektor-ph.d. bevilget støtte til 17 doktorgradsprosjekter.

Dato: 13.11.2014

Klarere prioriteringer for internasjonalt forskningssamarbeid

Forskningsrådet har utarbeidet veikart for forskningssamarbeid med de åtte prioriterte samarbeidslandene utenfor EU/EØS: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.
Dato: 13.11.2014

Ny stor satsing på IKT

Det store programmet VERDIKT avsluttes ved årsskiftet. Med den nye satsingen IKTPLUSS vil Forskningsrådet ivareta IKT-forskning på en mer helhetlig måte.
Dato: 13.11.2014

Milepæl i norsk-brasiliansk forskningssamarbeid

–Dette er en milepæl i norsk-brasiliansk forskningssamarbeid, sier Siri Helle Friedemann, direktør for Petroleumsavdelingen i Forskningsrådet. Forskningsrådet har nå fått to avtaler med brasilianske forsknings- og innovasjonsorganisasjoner. De åpner for felles utlysninger innen alle områder.
Dato: 13.11.2014

Naturmangfold motvirker klimaendringene

Økosystemer kan ha store verdier som ikke er synlig for det blotte øyet. Å koble klima og naturmangfold sterkere er veien å gå, mener Forskningsrådet.
Dato: 05.11.2014

Hvordan avgjøre om et nanomateriale er skadelig?

Ny bruk av nanomaterialer stopper opp fordi industrien ikke har klare regler. Forskningsrådet finansierer to store prosjekter som gjør noe med det.
Dato: 03.11.2014

Sterke norske klimaforskere legger fram synteserapport

For første gang har norske forskere vært med på arbeidet med FNs klimapanels synteserapport.
Dato: 04.11.2014

Vil styrka forskingssamarbeidet med Canada

Canada og Noreg har felles styrkar og samanfallande interesser i forskinga. Transatlantic Science Week 2014 har lagt grobotn for eit tettare forskningssamarbeid, særleg om Arktis.
Dato: 03.11.2014

Forskningsrådet deler ut tre priser i dag

Priser til verdensledende forsker på indre stemmer, turboformidler med maratonforelesning, og gründerbedriften som vil endre linefiskenæringen og gjøre det lettere for deg å få fisk til sommeren.
Dato: 02.11.2014

FRIPRO-tildelingene for 2015 klare i uke 50

Forskningsrådet avslutter snart behandlingen av årets søknader til FRIPRO. Tildelingene for de tre fagkomiteene offentliggjøres i uke 50.
Dato: 30.10.2014

En forskningsbasert byggebransje kan bli 20 prosent mer effektiv

Byggebransjen og forskningsmiljøer er enig om en strategi for en mer forskningsbasert byggenæring. Det vil gjøre næringen mer lønnsom, produktiv, bærekraftig og seriøs, slår strategien fast. Forskningsrådet har bidratt til å utvikle strategien.
Dato: 29.10.2014

Endringer i SFF-utlysning i 2015

Ny utlysning av sentre for fremragende forskning – SFF – er planlagt senhøsten 2015. Forskningsrådet har justert måten søknadene vil bli vurdert på i første trinn i søknadsbehandlingen. Også målene for SFF-ordningen er oppdatert.
Dato: 28.10.2014

Lønnsom transportforskning går løs på ti nye år

Resultatet av åtte års transportforskning i Forskningsrådets SMARTRANS ble denne uken levert samferdselsministeren.
Dato: 24.10.2014