Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Nær en milliard til nye FRIPRO-prosjekter

Forskningsrådet gir i disse dager 943 millioner kroner til Fri prosjektstøtte. Prosjektene skal starte opp i 2017.
Dato: 08.12.2016

Norske forskingsinstitutt blir evaluerte

I regi av Forskingsrådet er 22 samfunnsvitskaplege forskingsinstitutt i ferd med å bli evaluerte og sju primærnæringsinstitutt står på trappene til å bli det.
Dato: 29.11.2016

New monitor provides overview over Norwegian health and care research

The Health&Care21 monitor website (HelseOmsorg21-monitor, Norwegian only) provides a one-stop compilation of national statistics on health and care research.
Dato: 07.12.2016

Forskningsrådet får sentral rolle i sektorovergripende bioøkonomistrategi

Hele ti departementer har vært med å utforme bioøkonomistrategien som ble lagt fram av regjeringen på tirsdag. Strategien legger stor vekt på samarbeid på tvers av sektorer, næringer og fagområder. Betydningen av forskning blir framhevet, og Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge får konkrete oppgaver for å iverksette strategien.
Dato: 29.11.2016

361 søknader til novemberfristen

Til søknadsfristen 23. november lyste Forskningsrådet ut drøyt 390 millioner kroner.
Dato: 24.11.2016

Norske forskere kan delta i 25 nye COST-aksjoner

25 nye forskernettverk skal starte opp i regi av The European Cooperation in Science and Technology (COST). Kontakt Forskningsrådet hvis et av dem er interessant for deg å delta i.
Dato: 17.11.2016

Internasjonalt løft for kjønnsperspektiver i forskning

I tre år har tolv europeiske land samarbeidet for å dele beste praksis og fremme kjønnsdimensjonen i forskning og innovasjon. Nå lanserer nettverket et verktøy med konkrete eksempler til hjelp for forskere.
Dato: 17.11.2016

Fremtidens digitale helseløsninger krever forskning og innovasjon

For å lykkes med digitaliseringen, trenger helse-Norge kunnskap basert på forskning og innovasjon. Dette ligger til grunn for Forskningsrådets satsing på e-helse. Denne uken er Forskningsrådet til stede på Norges største e-helse-møteplass.
Dato: 14.11.2016

Nysgjerrigper har inspirert læreplaner i 25 år

Skoleprosjektet Nysgjerrigper, som er Forskningsrådets tiltak for elever i grunnskolen, har hatt en klar effekt på utviklingen av læreplanene. Det uttalte flere skolefolk foran Nysgjerrigpers store lærerkonferanse.
Dato: 10.11.2016

Intervjuer og tildeling i FRIPRO

Aktuelle kandidater for intervju blant Unge forskertalenter i FRIPRO er nå innkalt til intervju. Tildelingen for alle søknadstyper i FRIPRO offentliggjøres i uke 49 og 50.
Dato: 02.11.2016