Gå direkte til innhold
 

Nyheter

10 minutter er nok

Hvordan motiverer du skoleelever til å gjøre hjemmelekser? Én av vinnerne i Konkurransen Unge Forskere 2014 har svaret.
Dato: 11.04.2014

Forskningsrådets første regionale policy

Forskningsrådets nye regionale policy skal bidra til å styrke regionenes bruk av forskning i sitt utviklingsarbeid.
Dato: 10.04.2014

Løft for grunnleggende IKT-forskning

Forskningsrådets evaluering av IKT-fagene viser at det er et stort behov for rekruttering og grunnleggende forskning. Nå styrkes IKT-forskningen med 54 millioner i Fri prosjektstøtte (FRIPRO) i et samarbeid med den nye strategiske IKT-satsingen IKT2025.
Dato: 10.04.2014

Følg lanseringen av World Social Science Report direkte

– Effekten av klimaendringene kan ikke forstås uten at man kjenner til den menneskelige konteksten den utspiller seg i, konkluderer UNESCOs nye forskningrapport. Følg lanseringen med Gudmund Hernes, Tora Aasland, Heide Hackmann og Karen O'Brien på programmet.
Dato: 07.04.2014

Studentane vil jobbe i Forskingsrådet

Forskingsrådet er med på topplista over arbeidsplassar der humaniorastudentar ønskjer å jobbe i framtida.
Dato: 10.04.2014

149 søknader til aprilfristen

Det kom inn 149 søknader til Forskningsrådet før søknadsfristen den 9. april. Flest gikk til programmet NANO2021, som mottok 56 søknader.
Dato: 10.04.2014

Ut av komfortsonen

Norsk næringsliv må delta i Horisont 2020 og gjøre forskning om til innovasjon, var budskapet på Næringslivsdagen.
Dato: 09.04.2014

187 millioner til kompetansebygging

Næringsrettet forskning bidrar til kunnskapsbaserte og konkurransedyktige bedrifter.
Dato: 07.04.2014

Når alle kan få kartlagt sitt genom, hva gjør vi da?

Utviklingen av utstyr for å sekvensere og analysere DNA går så raskt at prisen for å få kartlagt alle sine gener har passert tusendollargrensen. Dermed er det mulig for de fleste å få kartlagt hele sitt genom. Spørsmålet er hva lege og pasient kan bruke denne kunnskapen til.
Dato: 07.04.2014

78 millioner til forskning om kultur- og mediesektoren

Forskningsrådet etablerer et forskningsprogram om kultur- og mediesektoren på oppdrag fra Kulturdepartementet. Programmet skal gi ny kunnskap om kulturlivets og medienes samfunnsrolle og deres økonomiske og teknologiske betingelser.
Dato: 03.04.2014

Utlysning av FRIPRO

Fri prosjektstøtte lyser nå ut midler med søknadsfrist 21. mai.
Dato: 02.04.2014

Må styrke FoU for å beholde teten

– Havbruksnæringens eventyrlige vekst er et av de beste eksemplene på hvorfor forskning er viktig, sa Fridtjof Unander da han åpnet Havbrukskonferansen i Tromsø 31. mars.
Dato: 31.03.2014