Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Fire Consolidator Grants fra ERC til norske forskere

Fire forskere ved fire institusjoner har fått det prestisjefylte Consolidator Grant fra Det europeiske forskningrådet ERC.
Dato: 24.03.2015

Vekst i norsk marin forskning

Nye tall fra NIFU viser at Norge i 2013 brukte vel 3,6 milliarder kroner til marin FoU. Dette innebærer en årlig realvekst til marin forskning på 2,6 prosent fra 2011, mens realveksten til forskning totalt var 1,7 prosent.
Dato: 26.03.2015

Norge gjør det skarpere i den europeiske forskningskonkurransen gjennom Horisont 2020

Siste tall fra EUs rammeprogram for forskning viser at Norge nå henter hjem 1,87 prosent av midlerne og nærmer seg Regjeringens mål om 2 prosent.
Dato: 25.03.2015

Fusjoner løser ikke hele kvalitetsproblemet

Større utdanningsinstitusjoner kan løse framtidens utfordringer bedre, sa kunnskapsministeren på en pressekonferanse om endringer i universitets- og høyskole­sektoren onsdag.
Dato: 25.03.2015

Hva får vi igjen for forskningen?

Tiår med økt satsing på forskning og innovasjon i store deler av verden har skapt et akutt behov for mer kunnskap om hvordan man best kan finansiere og lage gode rammevilkår for forskning og utvikling. En ny rapport fra Forskningsrådet gjennomgår den internasjonale forskningen på området og oppsummerer prosjekter fra porteføljen.
Dato: 24.03.2015

Nå omstrukturerer vi helseprogrammene

I forrige uke gikk startskuddet for arbeidet med innholdet i de to nye programmene "Bedre helse" og "God behandling". De skal etter planen startes opp i 2016. Nylig ble også programstyret for det nye Store programmet "Gode og effektive tjenester" (HELSEVEL) oppnevnt. Dermed er viktige elementer i en ny struktur for helseprogrammene på plass.
Dato: 24.03.2015

30 millioner kroner til geofagene

Forskningsrådet tildeler 30 millioner kroner til åtte prosjekter som en oppfølging av geofagevalueringen fra 2011.
Dato: 24.03.2015

Sølv til SkatteFUNN i EU-ranking

EU-kommisjonen har vurdert 80 ulike skatteordninger som skal stimulere til forskning og utvikling. Norges SkatteFUNN-ordning ble nummer to, bare slått av en fransk ordning som gir unge, innovative bedrifter skattefradrag for forskningsprosjekter.
Dato: 20.03.2015

FRIPRO satser på fagmiljøer med stort potensial

Med den nye søknadskategorien FRIPRO Toppforsk kan gode forskningsmiljøer søke om ekstra romslig og langsiktig finansiering. Søknadsfristen til FRIPRO er 27. mai.
Dato: 20.03.2015

Forskningsrådet tar grep for å få nasjonal miljøstatistikk

Forskningsrådet legger grunnlaget for nasjonal statistikk over ressursinnsatsen innen miljøforskningen og ønsker din tilbakemelding.

Dato: 18.03.2015

Temaet er MAT

Det kommer til å handle om penger, makt, ressursutnyttelse, landbruk og havbruk, klima, fattigdom og velstand, bioøkonomi, helse, teknologi og kultur når Forskningsdagene braker løs i september.

Dato: 11.03.2015

Skattefradrag for forskning gjør norske bedrifter modigere

Nær 4000 bedrifter, nesten 5000 prosjekter, og et skattefradrag som kan bli 2,7 milliarder, viser ferske 2014-budsjettall for SkatteFUNN.
Dato: 10.03.2015