Gå direkte til innhold
 

Nyheter

1,1 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet lyser nå ut et rekordhøyt beløp til innovasjonsprosjekter i næringslivet.
Dato: 22.05.2017

22 studentgründere får en million hver

Forskningsrådet gir nå 22 prosjekter ledet av masterstudenter en million hver for å videreutvikle forretningsideen sin. Midlene kommer fra STUD-ENT, en ordning som bidrar til at flere av de gode ideene fra utdannings- og forskningsinstitusjonene blir til nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.
Dato: 16.05.2017

Husk søknadsfristen 24. mai

Skal du sende inn søknad til oss? Her er våre tips og råd frem mot fristen 24. mai kl. 13.00.
Dato: 16.05.2017

Et stort løft for forskning og innovasjon for lavutslipp

Forskning og kunnskap er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene for 2030. Med storsatsingen Lavutslipp 2030 lyser Forskningsrådet nå ut 355 mill. kroner til forskning og innovasjon innenfor transport og jordbruk.
Dato: 10.05.2017

Forskningsartikler skal bli åpent tilgjengelige

Forskningsrådet gir nå universiteter og høgskoler seks måneders frist til laste opp artikler fra Forskningsrådsfinansierte prosjekter i åpne arkiver.
Dato: 15.05.2017

Støtte til teknologiutvikling på tvers av blå sektor

Forskningsrådet lyser nå ut vel 100 millioner kroner til forskningsprosjekter i bedrifter for å fremme teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av de havbaserte næringene.
Dato: 12.05.2017

Norge har mye å hente på å se sammenhengen i EUs programmer for utdanning og forskning

Norske institusjoner må bli bedre til å se mulighetene i EUs programmer for utdanning og forskning mer strategisk. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Forskningsrådet ser mulighetene dette kan gi og har arrangert den første fellessamlingen i Brussel om temaet.
Dato: 12.05.2017

Forskning blir en av hovedsatsingene i ny EØS-avtale med Estland

Forskning- og utdanningssamarbeidet får 7,1 millioner euro i den nye avtalen. Det er en dobling fra forrige periode.
Dato: 08.05.2017

Sterk forskning og stort innovasjonspotensial

En ny rapport fra NIFU viser at kvaliteten er høy i norsk bioteknologisk forskning og utvikling. For første gang er det nå også gjort en analyse av bioteknologisk FoU i næringslivet innenfor dette området.
Dato: 09.05.2017

Deltagelse i nettverk fører flere til Horisont 2020

– Det er veldig interessant å se at deltagelsen i et internasjonalt forskernettverk som COST fører til mer internasjonalt samarbeid, sier Forskningsrådets COST-kontakt Trude Dypvik.
Dato: 05.05.2017