Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Klart for ny utlysning for offentlig sektor-ph.d.

Nå er det klart for en ny Offentlig sektor-ph.d. utlysning. Onsdag 25. januar arrangeres informasjonsmøte om ordningen og selve utlysningen er åpen fra 1. februar.

Dato: 20.01.2017

Ber om innspill til ny forskningssatsing på arbeids- og velferdsområdet

Forskningsrådet planlegger en ny forskningsinnsats for temaområdene: arbeid, helse, inkludering, migrasjon,oppvekst og velferd. Nå ber vi forskningsmiljøene og potensielle brukere av denne forskningen om innspill til den nye satsingen.
Dato: 19.01.2017

11 søkere inviteres til trinn 2 av ME-utlysningen

Nå inviteres forskerne til å sende inn fullstendige søknader som skal vurderes av internasjonale eksperter.
Dato: 16.01.2017

Tre norske forskere får ERC-tildeling

Tre norske forskere får om lag 18 millioner kroner hver fra Det europeiske forskningsrådet ERCs "Consolidator Grant", som gis til fremragende forskere med grensesprengende prosjekter.

Dato: 17.01.2017

250 millioner til EU-Afrika forskning og innovasjon om landbruk, mat og ernæring

I løpet av januar vil den europeiske og afrikanske union lyse ut 250 millioner kroner til forskning og innovasjon gjennom nettverket LEAP-Agri.
Dato: 10.01.2017

Forskningskampanjen 2017 søker forskningspartner

De siste årene har skoleelever hjulpet forskere med å skaffe ny kunnskap om blant annet meitemark og innhold i matpakker. Nå etterlyses forskere som vil samarbeide med årets kampanje.
Dato: 11.01.2017

Internasjonalt samarbeid for å utvikle havteknologi

Et nytt europeisk forskningssamarbeid åpner nye muligheter for norske bedrifter og forskere som vil utvikle ny marin og maritim teknologi.
Dato: 10.01.2017

Horisont 2020 har styrket europeisk forskning. Her er forslagene til å gjøre programmet enda bedre.

Midtveis i Horisont 2020 konkluderer Forskningsrådet med at mye fungerer bra i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.
Dato: 09.01.2017

Nå starter arbeidet med forskningsstrategier for Svalbard

Kunnskapsdepartementet har gitt Forskningsrådet i oppdrag å komme med innspill til en overordnet strategi for forskning og utdanning på Svalbard og å utvikle en egen forskningsstrategi for Ny-Ålesund.
Dato: 22.12.2016

Teknologiutvikling for taredyrking

Med 8,7 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet setter nå Møre Maritime AS i gang arbeidet med å utvikle fartøy og teknologi for industriell taredyrking i Norge.
Dato: 02.01.2017

En million i "julegave" til åtte studentgründere

Forskningsrådet gir nå åtte masterstudenter en million kroner hver for å starte egen bedrift. Ordningen StudENT skal gjøre det lettere for studenter med en god idé å bli entreprenører og skape sin egen arbeidsplass.
Dato: 21.12.2016

Banebrytende samarbeid gir millioner til utslippsfri, maritim teknologi

De er ambisiøse, de er bærekraftige – og de lager fremtidens teknologiske løsninger. Fem bedrifter innen maritim næring er valgt ut til å gå fast track hos Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova gjennom programmet PILOT-E
Dato: 16.12.2016

Ny rapport viser hvordan forskere kan få raskere, rimeligere og sikrere tilgang til helsedata

Forskningsrådet publiserte mandag rapporten Enklere tilgang – mer forskning som gir en oversikt over status og hindre for god bruk av norske persondata i helseforskning. Rapporten gir også anbefalinger om hvordan hindrene kan løses på en helhetlig måte for Norge.
Dato: 19.12.2016