Gå direkte til innhold
 

Kurs og arrangementer

Forskningsrådet har en rekke kurs og arrangementer over hele landet for bedrifter, forskningsmiljøer og andre som skal søke om midler til innovasjons- og forskningsprosjekter.

Prosjektverksted lærer deg hvordan du utvikler et godt forsknings- og innovasjonsprosjekt. Hvert år arrangerer vi prosjektverksted mange steder i landet. Sjekk her for datoer.

SkatteFUNN har åpen dag i hele landet hver vår. Sjekk Skattefunns nettsider og Forskningsrådets kalender for datoer. 

Søknadsskrivekurs for Horisont 2020 lærer deg hvordan du søker om midler fra EUs programmer for forskning og innovasjon, Horisont 2020. 

Informasjonsmøter om utlysningene i Horisont 2020 blir gjennomført regelmessig gjennom året på ulike steder i landet. 

Du kan også ta kontakt med våre rådgivere for å diskutere konkrete ideer eller komme med forslag til informasjonsmøter vi bør holde.

Se kalenderen vår for å få en full oversikt over hvilke kurs og arrangementer vi har til enhver tid. 

Publisert:
15.01.2016