Gå direkte til innhold
 

Europeiske fellesprogrammer - Joint Programming Initiatives (JPI)

JPI-ene er selvstendige europeiske fellesprogrammer som finansierer forskning og infrastruktur innenfor sitt felt.

Dette gjør det mulig å utvikle forskning av høy vitenskapelig kvalitet og å koordinere data og ekspertise på tvers av medlemslandene. JPI-ene er land-til-land samarbeid, ikke program-til-program. I en JPI deltar medlemsstatene på frivillig basis og inngår et partnerskap med felles visjoner og strategisk forskningsagenda.

Deltakelse i JPI-ene avgjøres nasjonalt på myndighetsnivå. Landene finansierer selv sin andel av deltakelsen i samarbeidet. Norge har fått ansvaret for å lede sekretariatsfunksjonen for det bredt anlagte marine og maritime programsamarbeidet “Sunne og produktive sjøer og hav”. 
 

JPI Oceans er en av Europas felles programsatsinger Sunne og produktive sjøer og hav

Engelsk tittel: Healthy and Productive Seas and Oceans.

Programmet retter seg mot utfordringene som gjelder europeiske sjø og hav.
Til JPI Oceans
 

 

JPI More Years, Better Lives er en av Europas felles programsatsinger Flere år, bedre liv

Engelsk tittel: More years, better lives.

Programsamarbeidet gjelder de demografiske konsekvensene av forventet økt levealder for den europeiske befolkningen. 
Til JPI-Demographic 
 

 

JPI - Sammenstilling av kunnskap om klima for Europa Sammenstilling av kunnskap om klima for Europa

Engelsk tittel: Climate.
Programsamarbeidet har som formål å sammenstille kunnskap og samordne den europeiske klimaforskningen. 
Til JPI Climate
 

 

JPI Globale utfordringer, lokale løsninger Globale utfordringer, lokale løsninger

Engelsk tittel: URBAN EUROPE - Global Challenges - Local Solutions.
Programsamarbeidet skal omhandle sosiale, næringspolitiske og miljømessige utfordringer ved den europeiske byutviklingen.
Til JPI-Urban Europe
 

 

JPI Mikrobiell utfordring – en voksende trussel mot menneskets helse Mikrobiell utfordring – en voksende trussel mot menneskets helse

Engelsk tittel: The microbial challenge – An emerging threat to human health.
Kontakt: Sonja Prehn
Programsamarbeidet vil ta fatt i utfordringer knyttet til bakteriell resistens mot antibiotika. 
Mer om JPI-Antimicrobial Resistance


JPI Vannressursforvaltning for en verden i endring Vannressursforvaltning for en verden i endring

Engelsk tittel: Water Challenges for a Changing World.

Programsamarbeidet retter seg mot utfordringer knyttet til stadig mer pressede ferskvannsressurser. 
Til JPI-Water Challenges


 

JPI Alzheimer og andre nevrodegenerative sykdommer Alzheimer og andre nevrodegenerative sykdommer

Engelsk tittel: Joint Programming Neurodegenerative Disease.
Til JPI-Neurogenerative Desease

 


 

JPI Matproduksjon og effekten av klima Matproduksjon og effekten av klima

Engelsk tittel: Agriculture, Food Security & Climate Change.
Programsamarbeidet handler om matvaresikkerhet i et klimaperspektiv.
Til JPI-Agriculture Food Security and Climate Change

 

 

JPI Kulturarven og globale endringer – En ny utfordring for Europa Kulturarven og globale endringer – En ny utfordring for Europa

Engelsk tittel: Cultural Heritage & Global Change.

Til JPI Kulturarv

 

 

JPI Sunn mat og sunn helse Sunn mat og sunn helse

Engelsk tittel: A Healthy Diet for a Healthy Life.
Programsamarbeidet vi samordne den europeiske forskningen på sammenhengen mellom kosthold og helse. Hvilke faktorer styrer folks valg av næringsprodukter og livsstil?
JPI-Helathy Diet for a Healthy Life

Publisert:
 09.04.2013
Sist oppdatert:
18.03.2014