Gå direkte til innhold
 

Europeiske fellesprogrammer - Joint Programming Initiatives (JPI)

JPI-ene er selvstendige europeiske fellesprogrammer som finansierer forskning og infrastruktur.

Bedre samordning av offentlig finansiert forskning mellom deltakerlandene er et av målene. Forskning av høy vitenskapelig kvalitet skal utvikles og data og ekspertise koordineres på tvers av medlemslandene.

JPI-ene er et frivillig land-til-land samarbeid (ikke program-til-program som ERA-NET er). I en JPI inngår deltagerlandene et partnerskap med en strategisk forskningsagenda og felles visjoner.

Deltakelse i JPI-ene avgjøres nasjonalt på myndighetsnivå. Hvert land finansierer selv sin andel av deltakelsen i samarbeidet.
 

JPI Oceans er en av Europas felles programsatsinger JPI - Sunne og produktive hav

Engelsk tittel: Healthy and Productive Seas and Oceans
Kontakt: Kristin Elisabeth Thorud 
Om: Programmet retter seg mot utfordringene som gjelder europeiske sjø og hav.
Internasjonal nettside: JPI Oceans
Norge har fått ansvaret for å lede sekretariatsfunksjonen for denne JPI-en. 

 

JPI More Years, Better Lives er en av Europas felles programsatsinger JPI - Flere år, bedre liv

Engelsk tittel: More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change
Kontakt: Eivind Hovden, Gunnlaug Daugstad
Om: Programsamarbeidet gjelder de demografiske konsekvensene av forventet økt levealder for den europeiske befolkningen. 
Internasjonal nettside: JPI Demographic 
 

JPI - Sammenstilling av kunnskap om klima for Europa JPI - Klima

Engelsk tittel: JPI Climate - Connecting Climate Knowledge for Europe
Kontakt: Kirsten Broch Mathisen, Torill Engen Skaug
Om: Programsamarbeidet har som formål å sammenstille kunnskap og samordne den europeiske klimaforskningen. 
Nasjonal nettside: JPI - Klima
Internasjonal nettside: JPI Climate
 

JPI Globale utfordringer, lokale løsninger JPI - Urbant Europa

Engelsk tittel: URBAN EUROPE - Global urban challenges, joint European solutions
Kontakt: Jonas Enge
Om: Programsamarbeidet skal omhandle sosiale, næringspolitiske og miljømessige utfordringer ved den europeiske byutviklingen.
Nasjonal nettside: JPI - Urbant Europa
Internasjoanl nettside: JPI Urban Europe

 

JPI Mikrobiell utfordring – en voksende trussel mot menneskets helse JPI - Antimikrobiell resistens (JPIAMR)

Engelsk tittel: Antimicrobial Resistance
Kontakt: Sonja Prehn
Om: Programsamarbeidet vil ta fatt i utfordringer knyttet til bakteriell resistens mot antibiotika. 
Nasjonal nettside: JPI - Antimikrobiell resistens
Internasjonal nettside: JPI Antimicrobial Resistance
 

JPI Vannressursforvaltning for en verden i endring JPI - Vann

Engelsk tittel: Water Challenges for a Changing World
Kontakt: Per Backe-Hansen
Om: Programsamarbeidet retter seg mot utfordringer knyttet til stadig mer pressede ferskvannsressurser. 
Nasjonal side: JPI - Vann
Internasjonal nettside: JPI Water Challenges
 

 

JPI Alzheimer og andre nevrodegenerative sykdommer JPI - Nevrodegenerative sykdommer

Engelsk tittel: Joint Programme Neurodegenerative Disease Research
Kontakt: Mari Nes, Alexandra Bjørk-Skaflestad, Berit Nygaard
Internasjonal nettside: JPI Neurogenerative Desease

 

 

JPI Matproduksjon og effekten av klima JPI - Landbruk, matsikkerhet og klimaendringer

Engelsk tittel: Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change
Kontakt: Gudrun Langthaler, Kirsti Anker-Nilssen
Om: Fellesprogrammet koordinerer aktiviteter innenfor landbruk og matsikkerhet under endret klima.
Nasjonal nettside: JPI - Landbruk, matsikkerhet og klimaendringer
Internasjonal nettside: JPI Agriculture Food Security and Climate Change

 

JPI Kulturarven og globale endringer – En ny utfordring for Europa JPI - Kulturarv og globale endringer

Engelsk tittel: Cultural Heritage and Global Change
Kontakt: Eli Ragna Tærum
Nasjonal nettside: JPI - Kulturarv og globale endringer
Internasjonal nettside: JPI Cultural Heritage

 

 


 

JPI Sunn mat og sunn helse JPI - Mat og helse

Engelsk tittel: A Healthy Diet for a Healthy Life
Kontakt: Mona Gravningen Rygh, Unni Røst, Berit Nygaard
Om: Programsamarbeidet vi samordne den europeiske forskningen på sammenhengen mellom kosthold og helse. Hvilke faktorer styrer folks valg av næringsprodukter og livsstil?
Nasjonal nettside: JPI - Mat og helse
Internasjonal nettside: JPI Helathy Diet for a Healthy Life

Publisert:
09.04.2013
Sist oppdatert:
15.09.2015