Gå direkte til innhold
 

Europeiske fellesprogrammer - Joint Programming Initiatives (JPI)

JPI-ene er selvstendige europeiske fellesprogrammer som finansierer forskning og infrastruktur innenfor sitt felt. Bedre samordning av offentlig finansiert forskning mellom deltakerlandene er også et mål.

Dette gjør det mulig å utvikle forskning av høy vitenskapelig kvalitet og å koordinere data og ekspertise på tvers av medlemslandene.

JPI-ene er et frivillig land-til-land samarbeid, ikke program-til-program (som ERA-NET er). I en JPI inngår deltagerlandene et partnerskap med felles visjoner og strategisk forskningsagenda.

Deltakelse i JPI-ene avgjøres nasjonalt på myndighetsnivå. Landene finansierer selv sin andel av deltakelsen i samarbeidet. Norge har fått ansvaret for å lede sekretariatsfunksjonen for det bredt anlagte marine og maritime programsamarbeidet “Sunne og produktive hav”. 
 

JPI Oceans er en av Europas felles programsatsinger Sunne og produktive hav

Engelsk tittel: Healthy and Productive Seas and Oceans
Kontakt: Kristin Elisabeth Thorud 
Om: Programmet retter seg mot utfordringene som gjelder europeiske sjø og hav.
Til JPI Oceans
 

 

JPI More Years, Better Lives er en av Europas felles programsatsinger Flere år, bedre liv

Engelsk tittel: More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change
Kontakt: Eivind Hovden, Gunnlaug Daugstad
Om: Programsamarbeidet gjelder de demografiske konsekvensene av forventet økt levealder for den europeiske befolkningen. 
Til JPI-Demographic 
 

JPI - Sammenstilling av kunnskap om klima for Europa Sammenstilling av kunnskap om klima for Europa

Engelsk tittel: Climate
Kontakt: Kirsten Broch Mathisen, Torill Engen Skaug
Om: Programsamarbeidet har som formål å sammenstille kunnskap og samordne den europeiske klimaforskningen. 
Til JPI Climate
 

JPI Globale utfordringer, lokale løsninger Urbant Europa

Engelsk tittel: URBAN EUROPE - Global urban challenges, joint European solutions
Kontakt: Jonas Enge
Om: Programsamarbeidet skal omhandle sosiale, næringspolitiske og miljømessige utfordringer ved den europeiske byutviklingen.
Til JPI-Urban Europe
 

JPI Mikrobiell utfordring – en voksende trussel mot menneskets helse Mikrobiell utfordring – en voksende trussel mot menneskets helse

Engelsk tittel: Antimicrobial Resistance
Kontakt: Sonja Prehn
Om: Programsamarbeidet vil ta fatt i utfordringer knyttet til bakteriell resistens mot antibiotika. 
Til JPI-Antimicrobial Resistance


 

JPI Vannressursforvaltning for en verden i endring Vannressursforvaltning for en verden i endring

Engelsk tittel: Water Challenges for a Changing World
Kontakt: Per Backe-Hansen
Om: Programsamarbeidet retter seg mot utfordringer knyttet til stadig mer pressede ferskvannsressurser. 
Til JPI-Water Challenges

 

JPI Alzheimer og andre nevrodegenerative sykdommer Alzheimer og andre nevrodegenerative sykdommer

Engelsk tittel: Joint Programme Neurodegenerative Disease Research
Kontakt: Mari Nes, Alexandra Bjørk-Skaflestad, Berit Nygaard
Til JPI-Neurogenerative Desease

  

JPI Matproduksjon og effekten av klima Matproduksjon og effekten av klima

Engelsk tittel: Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change
Kontakt: Gudrun Langthaler, Kirsti Anker-Nilssen
Om: Programsamarbeidet handler om matvaresikkerhet i et klimaperspektiv.
Til JPI-Agriculture Food Security and Climate Change

 

JPI Kulturarven og globale endringer – En ny utfordring for Europa Kulturarven og globale endringer – En ny utfordring for Europa

Engelsk tittel: Cultural Heritage and Global Change
Kontakt: Eli Ragna Tærum
Til JPI Kulturarv

 

 

JPI Sunn mat og sunn helse Mat og helse

Engelsk tittel: A Healthy Diet for a Healthy Life
Kontakt: Mona Gravningen Rygh, Unni Røst, Berit Nygaard
Om: Programsamarbeidet vi samordne den europeiske forskningen på sammenhengen mellom kosthold og helse. Hvilke faktorer styrer folks valg av næringsprodukter og livsstil?
JPI-Helathy Diet for a Healthy Life

Publisert:
 09.04.2013
Sist oppdatert:
30.06.2014