Gå direkte til innhold
 

EØS-midlene

Norge har bilateralt forskningssamarbeid med seks land, finansiert gjennom EØS-midlene for perioden 2009 - 2014: Estland, Latvia, Polen, Tsjekkia, Ungarn og Romania.

Det  jobbes med nye avtaler for perioden 2014 - 2021.

Programmene i hvert enkelt land

Oppdatert informasjon om programmene i de enkelte landene finnes på Forskningsrådets engelske sider.

EØS-midlene 2014-2021

Følg prosessen for neste periodes EØS-midler på Regjeringens nettsider.

Kontaktpersoner

Sideansvarlig:
Geir Aas Rådgiver gaa@forskningsradet.no