Gå direkte til innhold
 

EØS-midlene

Norge har bilateralt forskningssamarbeid med seks land, finansiert gjennom EØS-midlene for perioden 2009 - 2014: Estland, Latvia, Polen, Tsjekkia, Ungarn og Romania.

Detaljert informasjon om forskningssamarbeidet med hvert enkelt land finner man på de engelske sidene.

Programmene i hvert enkelt land

Oppdatert informasjon om programmene i de enkelte landene finnes på Forskningsrådets engelske sider.

Finne partner

Forskningsrådet har opprettet en database der forskere og institusjoner i alle land som omfattes av denne ordningen, kan registrere sin interesse og søke partnere.

Informasjon om finansierte prosjekter

145 prosjekter er finansiert gjennom EØS-midlenes forskningsprogrammer for perioden 2009-2014. Informasjon om og for de finansierte prosjektene finnes på våre engelske sider.

EØS-midlene 2014-2021

Følg prosessen for neste periodes EØS-midler på Regjeringens nettsider.

Kontaktpersoner

Sideansvarlig:
Geir Aas Rådgiver gaa@forskningsradet.no