Gå direkte til innhold
 

EØS-midlene

Norge har forskningssamarbeid med fem land gjennom EØS-midlene: Estland, Latvia, Polen, Tsjekkia og Romania.

Det vil komme nye avtaler for perioden 2014 - 2021 med finansieringsmuligheter for norske forskere.

Programmene i hvert enkelt land

Informasjon om de nye avtalene vil publisert etter hvert som de blir klare.

EØS-midlene 2014-2021

Følg prosessen for neste periodes EØS-midler på Regjeringens nettsider.

Kontaktpersoner

Sideansvarlig:
Geir Aas Rådgiver gaa@forskningsradet.no