Gå direkte til innhold
 

Europeisk forsknings- og teknologisamarbeid – COST

European Cooperation in Science and Technology (COST) finansierer tiltak som fremmer faglig samarbeid og nettverksbygging mellom forskere i 37 land, blant dem Norge. COST tar i mot søknader om opprettelse av nye nettverk to ganger årlig. 

Hvordan bli med?

Nye nettverk settes igang to ganger årlig - se "Utlysning (Open Call)". Norske forskere kan bli med i nye nettverk med sine nasjonalt finansierte prosjekter. Her er oversikt over nye nettverk og kontakter.

Utlysning (Open Call)

Søknadsfrist: 7 september 2017, 12:00 noon (CET)

Støtte til møter og informasjonstiltak

Du kan søke støtte fra Forskningsrådet til informasjonstiltak om COST. Som deltager i et COST-nettverk kan du søke støtte til å arrangere MC-møte eller andre større møter i COST-nettverket i Norge.

Retningslinjer for deltagere i COST-nettverk

En beskrivelse av oppgavene til de norske deltagerne i COST-nettverk.

Konferanser

Her finner du en oversikt over kommende konferanser for COST-nettverk.

Dokumenter

Kontaktpersoner