Gå direkte til innhold
 

Arrangementer

31 treff
KommendeTidligere
Sorter etter Dato
 • Byggedagene 2017

  Kom på byggedagene!

  Starter: 29.03.2017
 • SkatteFUNN Åpen Dag på Lysaker

  Forskningsrådet inviterer til SkatteFUNN Åpen dag i samarbeid med Innovasjon Norge, Regionale forskningsfond Hovedstaden, Patentstyret, DogA og Sintef digital.

  Starter: 30.03.2017
 • Nasjonal informasjonsdag om JPI FACCE

  Hvordan møter vi den globale samfunnsutfordringen som ligger i mer mat, produsert på bærekraftig måte til en befolkning som vokser samtidg som klimaet endres? Norge samarbeider med Europa gjennom fellesprogrammet JPI FACCE om forskning og innovasjon som skal gi ny kunnskap på akkurat dette området.

  Starter: 31.03.2017
 • Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

  Starter: 04.04.2017
 • Vi feirer ERCs tiårsjubileum

  Det europeiske forskningsrådet (ERC) er ti år i 2017, noe som feires over hele Europa. Forskningsrådet vil markere jubileet med et arrangement tirsdag 4. april.

  Starter: 04.04.2017
 • ERC Advanced Grant skrivekurs i Bergen

  Norges forskningsråd vil sammen med Universitetet i Bergen arrangere et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Advanced Grant med søknadsfrist 31. august 2017.

  Starter: 05.04.2017
 • Næringslivsdagen 2017

  Teknologiutvikling på høygir skaper bølger for norsk næringsliv, og på Næringslivsdagen viser vi hvordan du kan møte nye tider med nysgjerrighet, ikke angst.

  Starter: 05.04.2017
 • OG21 teknologiseminar under SVC-konferansen

  Skal du delta på the SVC Conference? Benytt da muligheten til å gå på OG21s teknologiseminar.

  Starter: 05.04.2017
 • Horisont 2020 - Konsortieavtalen

  Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020.

  Starter: 06.04.2017
 • BIONÆRs informasjonsmøte om utlysninger

  Bioøkonomi er sentralt i flere utlysninger. På møtet får du mer informasjon om alle utlysningene som BIONÆR er involvert i. Og du får muligheten til å utvide ditt nettverk.

  Starter: 06.04.2017
 • Norges innspill til EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram

  Forskningsrådet inviterer til konferanse om innspill til utformingen av det neste rammeprogrammet ("FP9") etter Horisont 2020.

  Starter: 19.04.2017
 • Lansering av VAM-programmets evaluering

  Program for velferd, arbeid og migrasjon (VAM) har blitt evaluert, og resultatene er klare. Velkommen til presentasjon av resultatene og orientering om planene for ny programsatsing.

  Starter: 24.04.2017
 • Hva vet vi om innvandreres bånd til Norge og opprinnelseslandet?

  Mange frykter at når innvandrere har sterke bånd til landet de forlot, så svekkes integreringen i Norge. Er det slik, og hva betyr det i så fall for politikkutforming?

  Starter: 26.04.2017
 • Kjønnsperspektiv på demografi og konflikt

  Forskningsrådet, Norad og Utenriksdepartementet inviterer til konferanse der resultater og anbefalinger fra prosjekter på befolkning, fattigdom, kvinner, fred og sikkerhet presenteres.

  Starter: 27.04.2017
 • Sean McCarthy-kurs: Hvordan skrive impact-delen i H2020 søknader

  Sean McCarthy kommer igjen til Oslo for å holde kurs i impact-delen i søknaden.

  Starter: 09.05.2017
 • PETROMAKS 2 statuskonferanse 10. mai: Nye muligheter innen petroleumsforskning

  PETROMAKS 2 er i endring. På konferansen presenterer vi status for programmet, forslag til ny programplan og nye utlysninger. Vi inviterer til kommentarer og innspill på programplanen, både under og i etterkant av konferansen. Meld deg på nå!

  Starter: 10.05.2017
 • Statuskonferanse for PETROMAKS 2 10. mai - hold av datoen!

  PETROMAKS 2 tar en fot i bakken når vi inviterer til statuskonferanse. Her presenterer vi ny programplan og ny utlysning i programmet.

  Starter: 10.05.2017
 • Horisont 2020 – Prosjektutvikling - nivå 2

  Kurs i Bergen: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling.

  Starter: 23.05.2017
 • Energiforskningskonferansen 23. mai 2017

  Forskningsrådet inviterer til Energiforskningskonferansen: Teknologioptimist - Hvor fort går det egentlig? Delta på årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi for næringsliv, forskningsmiljø og forvaltningen.

  Starter: 23.05.2017
 • Horisont 2020 –Prosjektutvikling - nivå 2

  Kurs i Bergen: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling.

  Starter: 24.05.2017
 • Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

  Starter: 06.06.2017
 • Horisont 2020 Forretningsideer mellom bioenergi og olje- og gassindustrien

  EU-nettverket NorEUnergy og Forskningsrådet ønsker å legge til rette for at bioenergi- og petroleumsbedrifter kan finne sammen om nye forretningsmuligheter som kan utløse innovasjonsmidler fra EU. Dette vil gjøres i samarbeid med Trøndelags Europakontor (HORISONT 2020 Trøndelag), Osloregionens Europakontor (VIKEN EU-NETTVERK) og Innovasjon Norge.

  Starter: 15.06.2017
 • Arrangementer i Troms

  Disse arrangementene skjer i Troms i 2017:

  Starter: 30.06.2017
 • Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

  Starter: 19.09.2017
 • Horisont 2020 - Konsortieavtalen

  Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020.

  Starter: 21.09.2017
 • Horisont 2020 –Prosjektutvikling - nivå 2

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling.

  Starter: 03.10.2017
 • Horisont 2020 –Prosjektutvikling - nivå 2

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling.

  Starter: 04.10.2017
 • Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

  Starter: 24.10.2017
 • Horisont 2020 - konsortieavtalen

  Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020.

  Starter: 26.10.2017
 • Horisont 2020 –Prosjektutvikling - nivå 2

  Kurs i Trondheim: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling.

  Starter: 14.11.2017