Gå direkte til innhold
 

Arrangementer

24 treff
KommendeAlle
Sorter etter Dato
 • Transatlantic Forum 2016 "Big Challenges - Human Solutions"

  Transatlantic Forum samler myndigheter og FoU-miljøer fra USA, Canada og Norge for å styrke samarbeidet innen forskning, utdanning og innovasjon. Årets tema er "Big Challenges - Human Solutions".

  Starter: 23.10.2016
 • Horisont 2020 – Nytt kurstilbud i prosjektutvikling

  Kurs i Trondheim: Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020?

  Starter: 25.10.2016
 • Horisont 2020 – Nytt kurstilbud i prosjektutvikling

  Kurs i Trondheim: Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling. Er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Kurset er basert på de populære kursene vi tidligere har arrangert i samarbeid med Joe Gorman fra SINTEF.

  Starter: 26.10.2016
 • Konferanse: On the Move – Global migrations, challenges and responses

  International Social Science Council, som er en verdensomspennende internasjonal organisasjon for samfunnsvitenskap og humaniora, har lagt sin neste generalforsamling til Oslo. I tilknytning til dette arrangerer de, i samarbeidet med Forskningsrådet og Høgskolen i Oslo og Akershus, en åpen konferanse om det brennbare temaet migrasjon.

  Starter: 26.10.2016
 • Horisont 2020 - Felles utfordringer, felles muligheter

  Prosjektverksted Molde: EUs rammeprogram Horisont 2020 er verdens største arena for forsknings- og innovasjons-samarbeid. FINN-EU nettverket inviterer til et prosjektverksted i Møre og Romsdal for å identifisere aktuelle utfordringer og muligheter for regionens aktører fra offentlig sektor og næringsliv. Med utgangspunkt i aktørenes innovasjonsutfordringer og ideer til løsning er målet å utarbeide et grunnlag for evt. prosjektsøknader i samarbeid med FoU-institusjonene.

  Starter: 26.10.2016
 • Hvordan redusere sykefraværet?

  Seminaret vil presentere funn fra forskningsprogrammet Sykefravær, arbeid og helse, blant annet knyttet til arbeidsdeltakelse og sykefravær hos foreldre til barn med spesielle behov.

  Starter: 26.10.2016
 • Petroleumsnasjonen Norge i en brytningstid - Hvor går vi nå?

  Det samfunnsvitenskapelig petroleumsprogrammet PETROSAM2 inviterer til seminar i Forskningsrådets lokaler på Lysaker torsdag 27. oktober fra klokken 0830 til 1330.

  Starter: 27.10.2016
 • H2020 - Informasjonsdag og matchmaking innen energieffektivisering i bygg

  Informasjonsmøte i Oslo: Forskningsrådet, EU nettverk Viken og EU Nettverk Miljøbygg inviterer til informasjonsdag og matchmaking for utlysningen knyttet til energieffektivisering i bygg i H2020

  Starter: 27.10.2016
 • Science Week i Sør-Afrika

  For første gang arrangeres konferansen South Africa - Norway Science Week i Pretoria og Cape Town. Målet med konferansen er å stimulere til økt samarbeid innen forskning, utdanning, næringsliv og innovasjon.

  Starter: 31.10.2016
 • Et annet Europa vokser frem - vinnere og tapere

  Europa er blitt mer uforutsigbart. Hvilket Europa vokser frem? Hvordan påvirkes Norge? Hva skjer med EØS-avtalen? Programmet "Europa i endring" inviterer til møteplass for brukere av europarelatert forskning fredag 4. november.

  Starter: 04.11.2016
 • Muligheter innen IKT-relaterte utlysninger i Horisont 2020

  Workshop i Trondheim: Som offentlig aktør, forskningsinstitusjon eller bedrift – er du interessert i å vite hvordan offentlig aktører og bedrifter kan delta i innovasjonsprosjekter med vekt på IKT i Horisont 2020?

  Starter: 07.11.2016
 • Utdanningskonferansen 2016: Ny kunnskap om læring

  Velkommen til Forskningsrådets utdanningskonferanse "Ny kunnskap om læring: Konsekvenser for praksis, styring og organisering". Neil Mercer fra University of Cambridge er hovedinnleder. Konferansen presenterer et bredt spekter av funn fra utdanningsforskningen. Det blir muligheter for innspill og dialog.

  Starter: 08.11.2016
 • Nysgjerrigpers lærerkonferanse 2016

  Hva gjør vi når vi lurer på noe og Google ikke har svaret? Hvordan blir egentlig ny kunnskap til? Konferanse for lærere som vil lære bort utforskende metode.

  Starter: 11.11.2016
 • Workshop: Hvordan skrive en konkurranse-dyktig ERC Consolidator grant-søknad

  Workshop i Oslo: Norges forskningsråd arrangerer sammen med Universitetet i Oslo en workshop for forskere ved norske institusjoner som planlegger å søke ERC Consolidator Grant.

  Starter: 15.11.2016
 • Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Bergen: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

  Starter: 15.11.2016
 • Religion, politikk og samfunn

  Stadig oftere blir religionens innhold og samfunnsrolle gjenstand for opphetet debatt. Forskningsrådets SAMKUL-program inviterer til konferanse om religionens rolle i samfunnet.

  Starter: 15.11.2016
 • 2017-utlysningene innen klima, miljø og råmaterialer i Horisont 2020

  Seminar Trondheim: Vurderer din bedrift eller organisasjon å søke EU-støtte gjennom Horisont 2020-programmet for et prosjekt som er relatert til klima- og miljøtiltak eller bærekraftig bruk og produksjon av råvarer? Ønsker du å lære mer om søknadsprosessen, samt få gode råd på hvordan man kan lykkes med søknaden?

  Starter: 15.11.2016
 • Kultur for samhandling: næringsliv og kunnskapsmiljøer skaper sterke regioner

  De siste 10 årene har Forskningsrådets program VRI vært et viktig virkemiddel for å fremme innovasjon gjennom samhandling i hele landet. Nå avsluttes VRI, og REGIONSATSING vil videreføre det regionale arbeidet. Konferansen belyser hva vi har lært av VRI og hvordan gevinstene kan bidra til å øke verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne fremover.

  Starter: 16.11.2016
 • Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

  Starter: 17.11.2016
 • Joint seminar between Norwegian and Russian researchers

  We invite you to a joint seminar between The Research Council of Norway (RCN) and the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) at Arctic and Antarctic Research Institute in St. Petersburg.

  Starter: 24.11.2016
 • Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

  Starter: 24.11.2016
 • Horisont 2020 – Nytt kurstilbud i prosjektutvikling

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling.

  Starter: 14.12.2016
 • Horisont 2020 – Nytt kurstilbud i prosjektutvikling

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling.

  Starter: 15.12.2016
 • Omstilt 2017: Tenke det, ønske det, ville det

  Men faktisk gjøre det? Se, det er ikke like lett. Vi vet at vi må kutte klimagassutslipp i et omfang ingen har sett maken til, noe som stiller formidable krav til vår omstillingsevne. Hvordan skal vi greie det? Omstilt 2017, Forskningsrådets konferanse om klimaomstilling, gir deg svarene.

  Starter: 09.02.2017