Gå direkte til innhold
 

Arrangementer

31 treff
KommendeTidligere
Sorter etter Dato
 • Hva vet vi om innvandreres bånd til Norge og opprinnelseslandet?

  Mange frykter at når innvandrere har sterke bånd til landet de forlot, så svekkes integreringen i Norge. Er det slik, og hva betyr det i så fall for politikkutforming?

  Starter: 26.04.2017
 • Sluttkonferanse for Program for Samisk II

  Forskningsrådet inviterer til todagers konferanse som presenterer forskning om historiske samiske forhold og sammenlignende forskning om urfolks relasjon til statene de bor i.

  Starter: 26.04.2017
 • Lansering av NORGLOBAL 2

  Vi inviterer til lansering av utviklingsforskningsprogrammet NORGLOBAL- 2.

  Starter: 26.04.2017
 • Kjønnsperspektiv på demografi og konflikt

  Forskningsrådet, Norad og Utenriksdepartementet inviterer til konferanse der resultater og anbefalinger fra prosjekter på befolkning, fattigdom, kvinner, fred og sikkerhet presenteres.

  Starter: 27.04.2017
 • Dumpet ammunisjon – hva er viktig for Norge?

  Forskningsrådet og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) inviterer relevante miljøer til møte for å diskutere problematikken rundt dumpet ammunisjon og behovet for kunnskap. Vi ønsker å få innspill til hvilke problemstillinger som er viktig for norske interesser og som bør tas med videre i et europeisk samarbeid.

  Starter: 03.05.2017
 • Boklansering – kunsten å jubilere

  Norge avholdt i 2014 sitt grunnlovsjubileum der forskningssatsingen var en viktig del. Nå lanserer kulturforskere bok om kunsten å jubilere.

  Starter: 03.05.2017
 • Informasjonsmøte om EØS-midlene i Ås

  Forskningsrådet informerer om forskningsprogrammene under EØS-midlene og svarer på spørsmål.

  Starter: 04.05.2017
 • Sean McCarthy-kurs: Hvordan skrive impact-delen i H2020 søknader

  Sean McCarthy kommer igjen til Oslo for å holde kurs i impact-delen i søknaden.

  Starter: 09.05.2017
 • PETROMAKS 2 statuskonferanse 10. mai: Nye muligheter innen petroleumsforskning

  PETROMAKS 2 er i endring. På konferansen presenterer vi status for programmet, forslag til ny programplan og nye utlysninger. Vi inviterer til kommentarer og innspill på programplanen, både under og i etterkant av konferansen.

  Starter: 10.05.2017
 • Statuskonferanse for PETROMAKS 2 10. mai - hold av datoen!

  PETROMAKS 2 tar en fot i bakken når vi inviterer til statuskonferanse. Her presenterer vi ny programplan og ny utlysning i programmet.

  Starter: 10.05.2017
 • Informasjonsmøte om EØS-midlene i Bergen

  Forskningsrådet informerer om forskningsprogrammene under EØS-midlene og svarer på spørsmål.

  Starter: 12.05.2017
 • Vi må snakke om Russland og nordområdene

  Forskningsrådets program om nordområdene og Russland avsluttes. Porteføljen består av 17 forskerprosjekter og 2 innovasjonsprosjekter som belyser viktige og aktuelle spørsmål knyttet til Russland og norske interesser i nordområdene.

  Starter: 23.05.2017
 • Horisont 2020 – Prosjektutvikling - nivå 2

  Kurs i Bergen: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling.

  Starter: 23.05.2017
 • Energiforskningskonferansen 23. mai 2017

  Forskningsrådet inviterer til Energiforskningskonferansen: Teknologioptimist - Hvor fort går det egentlig? Delta på årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi for næringsliv, forskningsmiljø og forvaltningen.

  Starter: 23.05.2017
 • Horisont 2020 –Prosjektutvikling - nivå 2

  Kurs i Bergen: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling.

  Starter: 24.05.2017
 • Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

  Starter: 06.06.2017
 • Kurs - skrive søknad til ERC Advanced Grants

  Er du forsker ved norsk institusjon og skal søke ERCs Advanced Grant, kan du få hjelp til dette i Oslo i begynnelsen av juni.

  Starter: 08.06.2017
 • Informasjonsmøte om EØS-midlene i Trondheim

  Forskningsrådet informerer om forskningsprogrammene under EØS-midlene og svarer på spørsmål.

  Starter: 08.06.2017
 • Kurs - skrive søknad til ERC Starting/Consolidator Grants

  Forskningsrådet og Universitetet i Oslo inviterer forskere ved norske institusjoner som planlegger å søke ERC Starting- eller Consolidator Grant, til kurs i å skrive søknad.

  Starter: 09.06.2017
 • Informasjonsdag om NATOs vitenskapsprogram for fred og sikkerhet

  Forskningsrådet og NATO inviterer til informasjonsmøte om muligheter for norske forskere og eksperter innen NATOs vitenskapsprogram. Vi ønsker oss flere prosjekter med norsk involvering.

  Starter: 14.06.2017
 • Horisont 2020 Forretningsideer mellom bioenergi og olje- og gassindustrien

  EU-nettverket NorEUnergy og Forskningsrådet ønsker å legge til rette for at bioenergi- og petroleumsbedrifter kan finne sammen om nye forretningsmuligheter som kan utløse innovasjonsmidler fra EU. Dette vil gjøres i samarbeid med Trøndelags Europakontor (HORISONT 2020 Trøndelag), Osloregionens Europakontor (VIKEN EU-NETTVERK) og Innovasjon Norge.

  Starter: 15.06.2017
 • Informasjonsmøte om EØS-midlene i Oslo

  Forskningsrådet informerer om forskningsprogrammene under EØS-midlene og svarer på spørsmål. Arrangementet blir streamet.

  Starter: 19.06.2017
 • Arrangementer i Troms

  Disse arrangementene skjer i Troms i 2017:

  Starter: 30.06.2017
 • Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

  Starter: 19.09.2017
 • Horisont 2020 - Konsortieavtalen

  Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020.

  Starter: 21.09.2017
 • Horisont 2020 –Prosjektutvikling - nivå 2

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling.

  Starter: 03.10.2017
 • Horisont 2020 –Prosjektutvikling - nivå 2

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling.

  Starter: 04.10.2017
 • Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

  Starter: 24.10.2017
 • Horisont 2020 - konsortieavtalen

  Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020.

  Starter: 26.10.2017
 • Horisont 2020 –Prosjektutvikling - nivå 2

  Kurs i Trondheim: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Norges forskningsråd inviterer til et helt nytt kurs i prosjektutvikling.

  Starter: 14.11.2017