Gå direkte til innhold
 

Finansiering av internasjonalt forskningssamarbeid

Du kan søke støtte til forskning og innovasjonsprosjekter, stipend og nettverk gjennom felles europeiske programsatsinger og Forskningsrådets egne programmer og aktiviteter. Mulighetene finner du her:
 

Forskningsrådets programmer

De fleste av Forskningsrådets programmer gir støtte til internasjonalt prosjektsamarbeid, nettverk og forskningsopphold.

Felles europeiske programsatsinger – JPI

Europeiske felles programsatsinger er en koordinering av landenes forskningsprogrammer. Utlysninger finner du på fellesprogrammenes nettsteder.

EUROSTARS

EUROSTARS er et europeisk samarbeidsprogram for små og mellomstore bedrifter med forskningsprosjekter. Finn finansieringsmuligheter på programnettstedet.

Stipender - forskermobilitet

Ønsker du å søke stipend for å reise ut, eller for å hente utenlandske forskere til din institusjon?

EØS-finansiering

Norge jobber med nye avtaler om EØS-finansiert forskningssamarbeid.

Nordisk finansiering

Nordisk ministerråd har etablert tre bevilgende organer, NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning. Formålet er å utvikle Norden til en ledende region for forskning og innovasjon på områder der nordisk samarbeid gir merverdi.

Prioriterte samarbeidsland

Norges prioriterte samarbeidsland utenfor EU/EØS er USA, Canada, Russland, Japan, Kina, India, Brasil,Chile, Argentina og Sør-Afrika.

Lead Agency

Lead Agency-modellen innebærer at to finansierende institusjoner fra to forskjellige land går sammen om å finansiering forskningsprosjekter. Forskningsrådet deltar i samarbeid med institusjoner i Luxembourg og USA.