Gå direkte til innhold
 

Lead Agency som internasjonalt finansieringssamarbeid

Lead Agency-modellen innebærer at to finansierende institusjoner fra to forskjellige land går sammen om å finansiere forskningsprosjekter. Forskningsrådet deltar i samarbeid med institusjoner i Luxembourg og USA.

I et Lead Agency-samarbeid får en av de to finansierende institusjonene en ledende rolle med ansvaret for gjennomføring av søknadsbehandling og evaluering. Den andre institusjonen går inn med finansiering av partnerne fra sitt land for de prosjekter som blir foreslått finansiert av Lead Agency.

Forskningsrådet har følgende Lead Agency avtaler:

Luxembourg

Lead Agency avtale mellom Fonds National de Recherche i Luxemburg og FRIPRO programmet i Forskningsrådet inngått 2015. Forskningsrådet fungerer som ledende institusjon i denne avtalen.

Mer om denne avtalen.

USA

Lead Agency avtale mellom National Institute of Health og Psykisk helse- og rusmiddelprogrammene i Forskningsrådet inngått 2012.

Mer om denne avtalen

Om Lead Agency

Science Europe (sammenslutningen av forskningsråd og forskningsinstitusjoner i Europa) har utarbeidet en veiledning om ulike former for samfinansering av forskningsprosjekter over landegrensene.

Mer om Lead Agency-modellen

Publisert:
17.08.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016