Skip to content
 
  • 1. About the programme
  • 2. Announcement
  • 3. Create application
Deadline Announcement
The programme does not contain active announcements

Objectives:

Programmet for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) har som hovedmål å støtte forskning av høy kvalitet med potensial for i stor grad å bidra til vedvarende helseforbedringer og utjevning av helseforskjellene for fattige mennesker i lavinntekts- og lavere mellominntektsland.

Merk at lavinntektsland og lavere mellominntektsland er definert i samsvar med OECDs DAC-liste, som omfatter følgende kategorier: minst utviklede land, andre lavinntektsland og lavere mellominntektsland og -territorier.

Prosjekter som er rettet mot lavinntekts- og lavere mellominntektsland, oppmuntres til å søke. Dersom alle andre aspekter ved konkurrerende søknader vurderes likt, vil prioritet bli gitt til de afrikanske landene Burundi, Etiopia, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mosambik, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Sør Sudan, Tanzania, Uganda og Zambia; de asiatiske landene Afghanistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka and Øst Timor; og de palestinske territoriene i Midtøsten
 

Sekundære mål for programmet er å:

- utvikle og støtte internasjonalt konkurransedyktige og bærekraftige offentlige og private forskningsgrupper og -institusjoner i Norge.
- utvikle og støtte nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og partnerskap.
- sikre kapasitetsbygging ved å utvikle og støtte partnerskap med forskningsgrupper og -institusjoner i lavinntekts- og lavere mellominntektsland.
- informere og øke bevisstheten blant beslutningstakere, forskere og offentligheten om behovene for og resultatene av global helseforskning.
 

Programmet har følgende prioriterte temaområder:

1. Forebygging og behandling av og diagnostikk for smittsomme sykdommer med særlig relevans for lavinntekts- og lavere mellominntektsland.
2. Familieplanlegging, reproduktiv helse, mødre-, nyfødt-, barne- og ungdomshelse.
4. Forskning på helsesystemer og helsepolitikk
5. Implementeringsforskning.
6. Innovasjon i teknologi og metodeutvikling for mødre- og barnehelse i miljøer der egnet teknologi ikke er tilgjengelig eller ikke finnes. 

For alle temaområder:

Potensielle synergier med Norwegian Programme for Capacity Building in Higher Education and Research for Development (NORHED) er ønskelig, og det bør redegjøres for dette i søknadene.

For ytterligere opplysninger om GLOBVAC-programmet, se arbeidsprogram 2012-2020 i menyen til høyre.
For spesifikke prioriteringer i aktive utlysninger, se den enkelte utlysningstekst på de neste sidene.

Se alle åpne utlysninger hos Norges forskningsråd her.

This programme/activity normally accepts grant applications from:

Offentlige norske forskningsinstitusjoner, private norske forskningsinstitusjoner og norske selskaper.

Duration:

2012-2020

Overall budget:

Programmet har p.t. et årlig budsjett på 122 millioner kroner.

Contact

Send to a friend

Your friend's e-mail:
Comment:

Your e-mail:

Your name:

Security check
Captchabilde