Skip to content
 
 • 1. About the programme
 • 2. Announcement
 • 3. Create application
Deadline Announcement
The programme does not contain active announcements

Objectives:

Programmet for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) har som hovedmål å støtte forskning av høy kvalitet med potensial for i stor grad å bidra til vedvarende helseforbedringer og utjevning av helseforskjellene for fattige mennesker i lavinntekts- og lavere mellominntektsland.

Merk at lavinntektsland og lavere mellominntektsland er definert i samsvar med OECDs DAC-liste, som omfatter følgende kategorier: minst utviklede land, andre lavinntektsland og lavere mellominntektsland og -territorier (for OECDs DAC-liste, se meny til høyre).

Sekundære mål for programmet er å:

 • utvikle og støtte internasjonalt konkurransedyktige og bærekraftige offentlige og private forskningsgrupper og -institusjoner i Norge;
 • utvikle og støtte nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og partnerskap;
 • sikre kapasitetsbygging ved å utvikle og støtte partnerskap med forskningsgrupper og -institusjoner i lavinntekts- og lavere mellominntektsland;
 • informere og øke bevisstheten blant beslutningstakere, forskere og offentligheten om behovene for og resultatene av global helseforskning.

Programmet har følgende prioriterte temaområder:

 • Forebygging, behandling og diagnostikk for smittsomme sykdommer, spesielt vaksine og vaksinasjonsforskning;
 • Familieplanlegging, reproduktiv helse, mødre-, nyfødt-, barne- og ungdomshelse;
 • Forskning på helsesystemer og helsepolitikk;
 • Innovasjon i teknologi og metodeutvikling;
 • Implementeringsforskning. 

For alle temaområder:

Det oppfordres til forskning som adresserer temaene ovenfor på en multidisiplinær måte, for eksempel med tyngde både på helse og samfunnsvitenskap. Temaene over kan bli endret i henhold til forskningsbehov, politiske prioriteringer og tilgjengelig finansiering.
 

This programme/activity normally accepts grant applications from:

Offentlige norske forskningsinstitusjoner, private norske forskningsinstitusjoner og norske selskaper.

Duration:

2012-2020

Overall budget:

Programmet har p.t. et årlig budsjett på 122 millioner kroner.

Contact

Send to a friend

Your friend's e-mail:
Comment:

Your e-mail:

Your name:

Security check
Captchabilde