Skip to content
 
  • 1. About the programme
  • 2. Announcement
  • 3. Create application
Deadline Announcement
The programme does not contain active announcements

Objectives:

Programmet for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) har som hovedmål å støtte forskning av høy kvalitet med potensial for i stor grad å bidra til vedvarende helseforbedringer og utjevning av helseforskjellene for fattige mennesker i lavinntekts- og lavere mellominntektsland.

Merk at lavinntektsland og lavere mellominntektsland er definert i samsvar med OECDs DAC-liste, som omfatter følgende kategorier: minst utviklede land, andre lavinntektsland og lavere mellominntektsland og -territorier (for OECDs DAC-liste, se meny til høyre).

Sekundære mål for programmet er å:

  • utvikle og støtte internasjonalt konkurransedyktige og bærekraftige offentlige og private forskningsgrupper og -institusjoner i Norge;
  • utvikle og støtte nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og partnerskap;
  • sikre kapasitetsbygging ved å utvikle og støtte partnerskap med forskningsgrupper og -institusjoner i lavinntekts- og lavere mellominntektsland;
  • informere og øke bevisstheten blant beslutningstakere, forskere og offentligheten om behovene for og resultatene av global helseforskning.

Programmet har følgende prioriterte temaområder:

  • Forebygging, behandling og diagnostikk for smittsomme sykdommer, spesielt vaksine og vaksinasjonsforskning;
  • Familieplanlegging, reproduktiv helse, mødre-, nyfødt-, barne- og ungdomshelse;
  • Forskning på helsesystemer og helsepolitikk;
  • Innovasjon i teknologi og metodeutvikling;
  • Implementeringsforskning. 

For alle temaområder:

Det oppfordres til forskning som adresserer temaene ovenfor på en multidisiplinær måte, for eksempel med tyngde både på helse og samfunnsvitenskap. Temaene over kan bli endret i henhold til forskningsbehov, politiske prioriteringer og tilgjengelig finansiering.
 

This programme/activity normally accepts grant applications from:

Offentlige norske forskningsinstitusjoner, private norske forskningsinstitusjoner og norske selskaper.

Duration:

2012-2020

Overall budget:

Programmet har p.t. et årlig budsjett på 122 millioner kroner.

Contact

Send to a friend

Your friend's e-mail:
Comment:

Your e-mail:

Your name:

Security check
Captchabilde